Документ № 36 від 01.03.2012 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

03.03.2012


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

01.03.2012 м. Дружківка №36
 
Про внесення змін до розпорядження міського голови від 12.12.2011 № 237 “Про затвердження планів діяльності міської ради та міського голови з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік”

З метою реалізації державної регуляторної політики в частині планування діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів, відповідно до ст. ст. 7, 32 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та наданих міському голові повноважень, згідно з рішеннями міської ради від 14.07.2004 № 4/17-3 "О порядке подготовки и принятии регуляторных актов Дружковским городским советом" та від 26.11.2008 № 5/28-28 “Про передачу повноважень з затвердження   планів   діяльності   з   підготовки проектів регуляторних актів”, згідно з Законом України “Про доступ до публічної інформації”, керуючись ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Внести зміни до додатку 1 розпорядження міського голови від 12.12.2011 № 237 “Про затвердження планів діяльності міської ради та міського голови з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік”, а саме: доповнити пунктом № 4 (додається).

2.   Відділу з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю (Сігора), відділу економічного аналізу, прогнозування та соціального розвитку (Коротун) забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному порталі Дружківської міської ради протягом п'яти робочих днів.

3. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Леонова Д.М.

Міський голова                                                                          В.С.ГнатенкоВкладення: