Документ № 7/23-11 від 05.04.2017 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

10.04.2017


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

05.04.2017 м. Дружківка №7/23-11
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 08.07.2015 №6/57-2 «Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати плати за землю на території м. Дружківка»

Відповідно до  пункту 25 розділу IЗакону України від 20.12.2016 №1791-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

     ВИРІШИЛА

1. Внести   зміни  до  рішення  міської  ради   від   08.07.2015  №6/57-2    «Про затвердження    Положення   про  механізм   справляння   та   порядок  сплати   плати  за  землю  на  території м.Дружківка», а саме: п. 5.1.1.  розділу У  Положення  про  механізм справляння та порядок  сплати  плати  за землю на території м. Дружківка, викласти у наступній редакції:

«5.1.1. за земельні ділянки, у тому числі які знаходяться у постійному користуванні, що зайняті житловим фондом, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб водного та лісового господарства, крім сільськогосподарських угідь  – 0,03 відсотки від їх нормативної грошової оцінки, а за сільськогосподарські угіддя  – 0,3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки».

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію міської ради з питань  планування  бюджету та фінансів  (Підопригора).             

                        

Міський голова                                                                                        В.С.Гнатенко