Документ № 7/20-10 від 25.01.2017 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

31.01.2017


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

25.01.2017 м. Дружківка №7/20-10
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 08.07.2015 №6/57-1 «Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м.Дружківка»

Відповідно допункту 22 розділу I, пункту 3 розділу IIЗакону України від 20.12.2016 № 1791-VIII«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», п.113 розділу IЗакону України від 21.12.2016 № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

     ВИРІШИЛА

1. Внести зміни до рішення міської ради від 08.07.2015 №6/57-1 «Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Дружківка», а саме: до Положення про механізм справляння та порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м.Дружківка (додаток).

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію міської ради з питань  планування  бюджету та фінансів  (Підопригора).            

Міський голова                                                                                        В.С.Гнатенко


 Додаток       

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                                                           рішення міської ради

                                                                                                           25.01.2017 № 7/20-10 

Зміни до Положення про механізм справляння та порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м.Дружківка

1) у розділі III  пункт 3.2 доповнити  підпунктами «ї-к» такого змісту :

«ї) дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів,  дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей»;

2) у розділі V:

- пункт 5.2. викласти в такій редакції:

«5.2. Звільняються від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власностігромадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.

     Звільняються від оподаткування об'єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб - окремо розташовані господарські (присадибні) будівлі, а саме: допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо) та індивідуальні гаражі фізичних осіб.

     Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України»;

-          доповнити  пунктом 5.3. такого змісту:

«5.3. Пільги з податку, передбачені підпунктами 5.1 та 5.2 цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:

-          об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 5.1 цього пункту;

-          об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності)»;

3) у пункті 6.2. розділу VI словоі цифру  «2 відсотка» замінити словом і цифрою «1 відсоток»;

4) у розділі VIII:

- пункт 8.4. викласти в такій редакції:

  «8.4.Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;

5) у пункті 9.1. розділу IX слова "він втратив" замінити словом "припинилося", а слово "виникло" - словами "він набув".

      Зміни до Положення про механізм справляння та порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м.Дружківка підготовлені міським фінансовим управлінням Дружківської міської ради.

   Начальник міського

   фінансового управління                                                                  І.В.Трушина

Секретар міської ради                                                                      І.О.Бучук