Документ № 7/80-25 від 25.11.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

30.11.2020


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

25.11.2020 м. Дружківка №7/80-25
 
Про припинення права користування (оренда) громадянок Підопригора Л.Д. і Рудика М.В. та надання громадянам Хомченку Є.М. і Хомченку М.П. у оренду земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Театральна, 7

Розглянувши заяву громадянок Підопригора Лариси Дмитрівни і Рудика Марини Василівни від 05.10.2020 щодо вилучення з користування (оренда) земельної ділянки кадастровим номером 1411700000:00:008:0114 за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Театральна, 7, у зв`язку з відчуженням розташованого на ній житлового будинку з надвірними будівлями (договір купівлі - продажу житлового будинку від 11.09.2020 року, зареєстрований в реєстрі за № 2602), а також заяву громадян Хомченка Єгора Миколайовича і Хомченка Миколи Петровича від 10.11.2020 щодо передачі в оренду вищезазначеної земельної ділянки, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства та будівництва, згідно зі ст. ст.12, 120, 123, 124, 134, 141 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-III, Закону України від 06.10.1998 № 161-XIV «Про оренду землі», керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

  1. Припинити право користування (оренда) громадянок Підопригора Лариси Дмитрівни (РНОКПП 2088917182) і Рудика Марини Василівни (РНОКПП 3024702463) земельною ділянкою кадастровим номером 1411700000:00:008:0114 (РНОНМ 129974414392), площею 0,7688 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Театральна, 7, у зв’язку з продажем розташованого на ній житлового будинку з надвірними будівлями. Договір оренди землі укладений 11.2015, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 11.11.2015, номер запису про інше речове право 12000107, припинити шляхом розірвання.
  2. Надати громадянам Хомченку Єгору Миколайовичу (РНОКПП 3630501193) і Хомченку Миколі Петровичу (РНОКПП 2885206413) у рівних долях (тобто по ? частині кожному), земельну ділянку кадастровим номером 1411700000:00:008:0114 (РНОНМ 129974414392), площею 0,7688 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01) за адресою: Донецька область, м.Дружківка, вул. Театральна, 7, в оренду на 49 (сорок дев’ять) років, із земель комунальної власності Дружківської міської ради, раніше наданих у користування (оренду) громадянкам Підопригора Л.Д і Рудика М.В. Після закінчення строку, на який укладено договір оренди землі, громадяни Хомченко Є.М. і Хомченко М.П. у разі належного виконання умов договору, мають переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк.
  3. Зобов’язати:
    • Громадянок Підопригора Л.Д. і Рудика М.В. вчинити дії щодо розірвання договору оренди землі, укладеного 11.11.2015, зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 11.11.2015, номер запису про інше речове право 12000107, у порядку, встановленому чинним законодавством України;
    • Громадян Хомченка Є.М. і Хомченка М.П.:

3.2.1 укласти в письмовій формі та посвідчити нотаріально договір оренди землі;

     3.2.2 виконувати обов’язки землекористувача згідно зі ст. 96 Земельного кодексу України.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, житлово–комунального господарства та будівництва (Мелікбегян).

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                    В.Б. ГРИГОРЕНКО

 


Пояснювальна записка

до проекту рішення міської ради

 

«Про припинення права користування (оренда)

громадянок Підопригора Л.Д. і Рудика М.В. та надання

ромадянам Хомченку Є.М. і Хомченку М.П. у оренду земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Донецька область, м. Дружківка,

 вул. Театральна, 7»

 

 

Зазначеним рішенням, передбачається припинити право користування (оренда) громадянок Підопригора Лариси Дмитрівни і Рудика Марини Василівни земельною ділянкою кадастровим номером 1411700000:00:008:0114 (РНОНМ 129974414392), площею 0,7688 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Театральна, 7, у зв’язку з продажем розташованого на ній житлового будинку з надвірними будівлями, та передати її в оренду на 49 (сорок дев’ять) років громадянам Хомченку Єгору Миколайовичу і Хомченку Миколі Петровичу.

Реалізація рішення дозволить врегулювати правовідносини на земельну ділянку, що забезпечить надходження коштів до місцевого бюджету за рахунок податків та зборів та позитивно вплине на соціально-економічний розвиток міста.

 

 

 

 

 

Начальник відділу земельних ресурсів                                         С.О.ПЕТРУСЕНКО