До відома службовців

111111.pngВимоги щодо рівня володіння державною мовою посадовими особами місцевого самоврядування Міжрегіонального управління у Донецькій та Луганській областях

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від  07 червня 2001 року № 2493-III (далі – Закон 2493-III) регулює правові, організаційні, матеріальні та соціальні умови реалізації громадянами України права на службу в органах місцевого самоврядування, визначає загальні засади діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, їх правовий статус, порядок та правові гарантії перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 5 Закону № 2493-III право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території.

На посаду можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою відповідно до рівня, визначеного Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII (далі –
Закон № 2704-VIII).

Статтею 9 Закону № 2704-VIII визначено коло осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків. До них, зокрема, належать посадові особи місцевого самоврядування.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону № 2704-VIII вимоги щодо відповідного рівня володіння державною мовою посадовими особами місцевого самоврядування встановлює Національна комісія зі стандартів державної мови.

Частиною третьою статті 10 Закону № 2704-VIII передбачено, що рівень володіння державною мовою посадовими особами місцевого самоврядування, засвідчується:

1) документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни);

 або

2) державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону № 2704-VIII.

Тобто,  посадові особи місцевого самоврядування мають право засвідчити  рівень володіння державною мовою будь-яким документом із вищезазначених.

Документ, що засвідчує рівень володіння державною мовою, подається особою до обрання чи призначення на посади, визначені статтею 9
Закону № 2704-VIII.

Враховуючи вищезазначене, особам, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування, достатньо подати документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни).

У разі відсутності документа про повну загальну середню освіту, що підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), особа, звертається до Національної комісії зі стандартів державної мови для отримання державного сертифікату про рівень володіння державною мовою.

Відповідно до статті 11 Закону № 2704-VIII класифікація рівнів володіння державною мовою розробляється і затверджується Національною комісією зі стандартів державної мови з урахуванням рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR).

Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою видається Національною комісією зі стандартів державної мови за результатами проведеного іспиту на визначення рівня володіння державною мовою та засвідчує один з рівнів за шкалою, встановленою Законом № 2704-VIII.

Шкала рівнів володіння державною мовою визначає три загальні рівні навичок:

- початковий рівень А (першого ступеня A1 та другого ступеня A2);

- середній рівень В (першого ступеня В1 та другого ступеня В2);

- та рівень вільного володіння мовою С (першого ступеня С1 та другого ступеня С2).

Рішенням  Національної комісії зі стандартів державної мови від
24 червня 2021 року № 31, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
16 липня 2021 року за № 924/36546 «Про затвердження класифікації рівнів володіння державною мовою та вимог до них» затверджено «Класифікацію рівнів володіння державною мовою» та «Вимоги до рівнів володіння державною мовою».

Згідно з пунктом 4 зазначеного Рішення особи, визначені в частинах першій і другій статті 9 Закону, зокрема посадові особи місцевого самоврядування, мають володіти державною мовою на рівні вільного володіння першого ступеня С1 або на рівні вільного володіння другого ступеня С2.


Про навчання

 На освітньому порталі «Дія «Цифрова освіта» започатковано курс Міністерства цифрової трансформації України за підтримки USAID/UК aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ТАР AS» «Відкриті дані для державних службовців».

З матеріалів курсу можна дізнатись про відкриті дані, їх цінність для влади, бізнесу та громадськості, застосовування принципів Міжнародної хартії вікритих даних, впровадження внутрішніх  нормативно-правових документів, знеособлення та аудиту даних.

Після проходження курсу надається сертифікат обсягом 0,2 кредиту ЄКТС. Зареєструватись на курс можна за посиланням: https://osvita.diia.gov.ua/courses/open-data