ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ КОЛИШНІМ ПРАЦІВНИКАМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій — категорія військовослужбовців, що отримують пенсію відповідно до Закону України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (зі змінами)  при наявності встановленої вислуги.
Відповідно до цього  закону  призначаються пенсії:

ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ
Після звільнення зі служби, незалежно від віку, при наявності календарної вислуги 25 років і більше.
При досягненні на день звільнення зі служби 45-ти річного віку, за наявності 25 років і більше страхового стажу з яких не менше 12 років 6 місяців становить служба в силових структурах.
ПО ІНВАЛІДНОСТІ
Після звільнення зі служби, незалежно від віку та тривалості служби в разі, якщо інвалідність настала в період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби. На підставі пункту 5 статті 2 Закону №2262 призначається незалежно від тривалості служби.

Детальніше: (https://www.facebook.com/photo/?fbid=304968092224130&set=a.168556135865327)