Виконавчі органи міської ради

Міський голова

Стислий перелік функцій

Забезпечує здійснення у межах наданих законодавством повноважень діяльність органів виконавчої влади на відповідній території, дотримання Конституції України і Законів України, виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших актів органів виконавчої влади вищого рівня, рішень обласної ради, рішень міської ради
Організовує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу ради і її виконавчого комітету;

Здійснює повноваження:

-  в області зовнішньо-економічної діяльності;

-  в області оборонної роботи;

-  щодо рішення питання адміністративно-територіального устрою;

-  по забезпеченню законності, правопорядку, охорони прав, волі і  законних

інтересів громадян;

Організовує роботу з реалізації повноважень у сфері регулювання земельних  відносин;
Здійснює керівництво комісіями і комітетами, громадськими радами;
Координує діяльність управлінь, відділів міської ради

П.І.Б. керівника

Гнатенко Валерій Сергійович

тел. 5-41-52

каб.209

Секретар міської ради

Стислий перелік функцій

Організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;
Організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
Здійснює керівництво комісіями:

- конкурсної;

- по перейменуванню вулиць міста.

Координує діяльність:

- відділу організаційного забезпечення роботи міської ради;

- відділу Держкомзему.

Виконує обов’язки міського голови згідно з доповненнями до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 06.10.2004 № 2055 1V.

П.І.Б. керівника

Бучук Ірина Олександрівна

тел. 4-22-52

каб.209

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Стислий перелік функцій

Організовує роботу з реалізації повноважень в області житлово комунального господарства, транспорту та зв’язку;
Організовує роботу з реалізації повноважень в галузі будівництва;
Організовує роботу з реалізації повноважень у сфері управління комунальною власністю;
Організовує роботу щодо виконання делегованих повноважень у частині забезпечення охорони прав, свобод та законних інтересів громадян;
Організовує роботу з реалізації повноважень у сфері охорони навколишнього середовища;
Координує роботу управлінь, відділів міськради (прямої та подвійної підвладності):

- управляння житлового та комунального господарства;

- управляння капітального будівництва;

- відділу економічного аналізу, прогнозування і соціального розвитку (у межах повноважень);

- відділу архітектури та містобудування;

- з питань транспорту, енергозбереження та зв’язку.

Здійснює керівництво комісіями і комітетами:

- з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

- планово-технічної;

- житлової;

- з безпеки дорожнього руху.

Виконує обов’язки міського голови у випадку його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків  (за окремим розпорядженням міського голови).

П.І.Б. керівника

Верещагін Руслан Олегович

тел. 4-30-47

каб.317

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Стислий перелік функцій

 • Здійснює роботу в області бюджету, фінансів та цін;
 • Організовує роботу з реалізації повноважень у сфері соціально-економічного і  культурного розвитку, планування та обліку;
 • Організовує роботу за виконанням делегованих повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян у частині підготовки матеріалів для здійснення державної реєстрації підприємств і інших об’єктів підприємницької діяльності, положень про орендаторів;
 • Організовує роботу з реалізації повноважень в області побутового, торгового обслуговування, громадського харчування;
 • Координує роботу управлінь, відділів міської ради:

- віддлу економічного аналізу, прогнозування і соціального розвитку;

- відділу з розвитку торгівлі, сфери послуг та захисту прав споживачів;

- фінансового управління (у межах повноважень);

- управління праці і соціального захисту населення (у межах повноважень);

- центру зайнятості (у межах повноважень);

- пенсійного фонду (у межах повноважень).

Здійснює керівництво комісіями, комітетами:

- з питань забезпечення своєчасності та повноти оплати податків і погашення заборгованості по заробітній платі, пенсіям, стипендіям і іншим соціальним виплатам;

- координаційним комітетом сприяння зайнятості населення міста;

- тендерним комітетом виконкому міської ради з закупівлі товарів, робіт та

послуг за державні кошти;

- спостережної комісії;

-    комісії з контролю діяльності суб’єктів господарювання в сфері обігу металобрухту;

- з питань розвитку  підприємництва;

- реєстрації колективних договорів;

- з проведення конкурсу «Кращий роботодавець року»;

- з питань забезпечення своєчасної і повної проплати за землю;

- з проведення атестації і переатестації щодо присвоєння категорій суб’єктам

господарської діяльності, які надають побутові послуги населенню.

 • З метою забезпечення координації роботи з місцевими органами виконавчої влади закріплений за Олексієво-Дружківською селищною радою.
 • Виконує обов’язки міського голови у випадках його відсутності або неможливості виконання ним своїх повноважень (за окремим розпорядженням  міського голови).

П.І.Б. керівника

Слесаренко Наталя Євгенівна

тел. 4-27-76

каб.212

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Стислий перелік функцій

 • Організовує роботу з реалізації повноважень в сфері освіти, охорони здоров’я, культури та спорту;
 • В сфері соціального захисту населення;
 • Координує роботу управлінь, відділів міськради, служб:

- управляння праці та соціального захисту населення;

- освіти;

- служби у справах дітей;

- культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму;

- центру соціальних служб для молоді;

-територіального центру з обслуговування пенсіонерів та самотніх громадян;

- центральної міської лікарні;

- головного ветеринарного лікаря;

- санітарно-епідемічної станції;

- лікувальних установ.

 • Здійснює керівництво комісіями та комітетами, радами:

- надзвичайною  протиепідемічною;

- координаційною радою служби у справах дітей;

- у справах альтернативної (невійськової) служби;

- щодо відновлення прав реабілітованих;

- з розгляду спірних питань, виникаючих при призначені субсидій на оплату житлово-комунальних послуг;

- координаційною методичною радою з правової освіти населення;

- по організації оздоровлення осіб, які постраждали під час аварії на ЧАЕС;

- з питань надання допомоги малозабезпеченим родинам з дітьми;

- опікунською радою;

- по боротьбі з туберкульозом;

- у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій;

- координаційною радою боротьби з наркоманією;

- спостережної

П.І.Б. керівника

 

тел. 4-34-56

каб.202

Керуючий справами виконкому

Стислий перелік функцій

 • Організовує діяльність апарату  виконавчого комітету у частині:

- правового;

- кадрового та матеріально-технічного забезпечення;

 • Організовує роботу порядку документообігу у виконкомі міської ради та контролює його виконання;

За дорученням міського голови

 • Організовує і забезпечує:

- підготовку і внесення до розгляду  міським головою і виконавчим     комітетом планів роботи виконавчого комітету і контроль за їх виконанням;

- роботу з кадрами виконавчого комітету, разом з управліннями, відділами

міської ради розробку проектів документів з питань структури,

чисельності, фонду оплати праці працівників виконавчих органів міської

ради;

-облік проходження, контроль за виконанням документів, їх збереження та передача у встановленому порядку до державного архіву міста (області);

-облік і розгляд звернень громадян, організація прийому громадян, перевірка стану цієї роботи у відділах, управліннях міської ради, виконкомах селищних рад, підприємствах, організаціях;

-матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності апарату виконавчого комітету, аналіз його стану у виконкомах селищних рад, облік забезпечення апарату, управлінь, відділів транспортом, приміщеннями, відповідним обладнанням і матеріалами, підготовка пропозицій щодо цих питань;

 • Координує роботу відділів виконкому міської ради:

- юридичного;

- з організаційних, внутрішньополітичних питань та інформатизації;

- фінансового забезпечення;

- загального;

- контролю;

- міського архіву та трудового архіву.

П.І.Б. керівника

Курило Інна Вікторівна

тел. 4-20-96

факс  3-55-45

каб.205

Загальний відділ

Стислий перелік

основних напрямків роботи

 • організаційне і господарське забезпечення міської ради, її виконавчого комітету;
 • організація та проведення роботи щодо звернень громадян;
 • організація та проведення роботи з кадрових питань;

П.І.Б. керівника

Кухарова Юлія Іванівна

тел. 4-30-84

каб.201

Відділ з організаційної, юридичної роботи, внутріполітичних питань та контролю

Стислий перелік

основних напрямків роботи

забезпечення виконання роботи щодо аналізу та прогнозування громадсько – політичного процесу в  місті;
сприяння органам місцевого самоврядування у розвитку їх зв’язку з організаціями політичних парті, об’єднань громадян, органами самоорганізації населення  та засобами масової інформації;
участь у підготовці нарад, прес – конференцій за участю міського голови та його заступників
участь у підготовки та проведення державних свят та інших урочистостей підготовка матеріалів щодо нагородження Почесними Грамотами та нагородами
контроль за якістю і правильністю підготовки та оформлення проектів рішень виконкому міської ради;
підготовка аналітичних та інформаційних матеріалів для міського голови про виконання контрольних документів;
облік завдань, реалізація яких передбачена відповідальними контрольними документами;
підготовка та систематичне надання відділам та управлінням міської ради  попереджувальної інформації щодо термінів виконання контрольних документів;
здійснення організаційного забезпечення проведення засідань виконкому міської ради
Організація роботи з проведення засідань міської ради, постійних депутатських комісій міської ради;
Здійснює контроль за виконанням Програм та рішень, прийнятих на сесії ;
Забезпечення підготовки та проведення сесій міської ради із залученням керівників виконавчих органів міської ради, депутатів, активів населення міста і керівників підприємств;
Участь у підготовці проектів рішень ради;
Забезпечення методичної допомоги депутатам міської ради.

П.І.Б. керівника

Сігора Тетяна Олександрівна

тел. 4-25-04

каб.309

сектор з юридичних питань відділу з організаційної, юридичної роботи, внутріполітичних питань та контролю

Стислий перелік

основних напрямків роботи

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування та неухильне дотримання актів чинного законодавства, інших нормативних документів при прийнятті рішень міською радою та її виконавчими органами, правовий захист інтересів міської ради

П.І.Б. керівника

Троценко Вікторія Сергіївна

тел. 4-27-40

каб.208

Відділ фінасового забезпечення

Стислий перелік

основних напрямків роботи

 • організація роботи та методів державної та фінансової діяльності
 • планування та розробка кошторису доходів та видатків міськвиконкому;
 • здійснення контролю за законним, своєчасним оформленням документів, використанням фонду оплати праці, складанням штатного розпису.

П.І.Б. керівника

Локочинська Вікторія Євгенівна

тел.  4-31-21

каб. 303

Відділ економічного аналізу, прогнозування та соціального розвитку

Стислий перелік

основних напрямків роботи

 • реалізація державної економічної політики і її регіональних напрямків;
 • розробка і моніторинг виконання Програми економічного і соціального розвитку міста;
 • впровадження регуляторної політики;
 • підготовка та організація проведення тендерних процедур
 • реалізація державної політики. Спрямованої на розвиток роздріб ленної та оптової торгівлі товарами народного споживання, а також торгівельно - виробничої сфери і побутового обслуговування населення;
 • розгляд звернень споживачів та консультування їх з питань захисту прав споживачів;
 • проведення атестації підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, ринків;
 • організація проведення ярмарків, аукціонів для закупівлі та продажу товарів на місцевому рівні

П.І.Б. керівника

Коротун Марина Сергіївна

тел. 4-20-66,

факс  4-43-98

каб.213

Міський архів

Стислий перелік

основних напрямків роботи

 • здійснення управління архівною справою і діловодством на території міста;
 • приймання, зберігання  та  облік документів з особового складу та  документів тимчасового зберігання підприємств, установ і організацій, що розташовані на відповідній території;
 • видає підприємствам, установам і організаціям архівні довідки, копії та витяги з документів, що зберігаються в архівах.

П.І.Б. керівника

Іщенко Світлана Леонідівна

тел. 4-30-56

каб.211

Відділ містобудування та архітектури

Стислий перелік

основних напрямків роботи

реалізація регіональної та місцевої політики у сфері містобудування та архітектури;
аналіз стану містобудування на території міста, організація, розроблення, погодження і забезпечення в установленому порядку внесення змін до Генерального плану міста та іншої містобудівної документації;
координація діяльності щодо комплексного розвитку міста, поліпшення його архітектурного вигляду;
забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування;
забезпечує проведення архітектурно-містобудівної ради;
розгляд питань а саме:
з надання (відмови) містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок;
з надання (відмови) дозволу на виконання топографо – геодезичних робіт, інженерно – геологічних та інших видів розвідування на території міста;
з надання (відмови) дозволу на розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності ;
надання та зміна поштової адреси об’єкту нерухомого майна ;
з надання (відмови) пріоритету та дозволу на розміщення зовнішньої реклами;
з надання (відмови) дозволу (згоди) на перепланування житлових та нежитлових приміщень без зміни їх цільового призначення;
розгляд та погодження проектної документації щодо архітектурно-планувальних рішень у разі визначеному діючим законодавством;
підготовка та надання викопіювання з генерального плану для містобудівних потреб
розгляд землевпорядної документації щодо можливості відведення земельних ділянок під забудову та обслуговування об’єктів містобудування;
у разі визначеному законодавством приймати участь у прийнятті об’єкта будівництва в експлуатацію;
прийняття участі у здійсненні контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в місті
прийняття участі у здійсненні в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудови територій міста інші питання визначені законодавством у сфері містобудування

П.І.Б. керівника

Сівоплясова Ірина Василівна

тел. 4-22-35

каб.312

Відділ цивільного захисту

Стислий перелік

основних напрямків роботи

розроблення та забезпечення  реалізації в межах своєї компетенції заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям;
проведення навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій та організація тренувань;
організація планування  і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненняю і реагування на них.
проведення аналізу ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру, їх мінімізація, виявлення джерел небезпеки, проведення ідентифікації та оцінки масштабів надзвичайних ситуацій і можливих наслідків.

П.І.Б. керівника

Новосьлова Світлана Генадіївна

тел. 4-22-05

4-й поверх, каб.1

Відділ ведення Державного реєстру виборців

Стислий перелік

основних напрямків роботи

 • ведення Державного реєстру виборців, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на територіхї села, селища, міста;
 • складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях

П.І.Б. керівника

Симонян Розана Георгіївна

тел. 5-33-68

4-й поверх, каб.408

Відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету Дружківської міської ради

Стислий перелік

основних напрямків роботи

орієнтація на суб'єкта звернення;

відкритість, прозорість та зрозумілість процедур;

запобігання корупційних дій, ліквідація посередницьких послуг;

забезпечення свободного доступу суб'єктів звернення до інформації про стан розгляду звернень;

оперативність у вирішенні питань;

забезпечення рівності прав всіх суб'єктів звернення;

надання інформаційної, консультаційної та практичної допомоги фізичним та юридичним особам  в отриманні адміністративних послуг, у тому числі документів дозвільного характеру для  здійснення господарської діяльності

П.І.Б. керівника

Іваницька Ганна Борисівна

тел. 4-20-06,4-27-81

каб.118,101

Головний спеціаліст з питань РСО

П.І.Б. керівника

Новосьолова Світлана Геннадіївна

тел. 4-22-05

4-й поверх, каб.2

Приймальня виконкому

П.І.Б. працівника

Секретар керівника

Слабинська Тетяна  Миколаївна

тел. 4-28-26

факс  4-23-32

каб.209

Громадська приймальня виконкому

Стислий перелік функцій

 • Здійснення первинного розгляду звернень громадян з метою визначення їх належності до компетенції  виконкому міської  ради, відповідності вимогам ст.5 Закону України «Про звернення громадян»;
 • Здійснення роботи щодо прийому та реєстрації документів, визначення суті, характеру і короткого змісту звернення, проведення кодування питань, перевірка на повторність
 • контроль за додержанням термінів розгляду поточних звернень, а також звернень, які знаходяться на додатковому контролі;
 • підготовка відповіді на звернення громадян, зокрема, на звернення, які надійшли з органів вищого рівня;
 • проведення  роботи стосовно обліку і зберігання кореспонденції;
 • надання  консультативної допомоги  відповідальним за роботу із зверненнями громадян

П.І.Б. працівника

Валуйська Наталя Василівна

Чуруканова Олена Іванівна

тел. 4-31-85

каб.107