Законодавство

  1. Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку».

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2866-14

  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1521 «Про реалізацію Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1521-2002-п

  3. Наказ Мінрегіонбуду "Про затвердження форми протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку"від

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1083-15

 4. Наказ Мінрегіонбуду "Про внесення змін до Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку"від

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1220-15

System.String[]