Документ № 7/52-2 від 19.12.2018 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

27.12.2018


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

19.12.2018 м. Дружківка №7/52-2
 
Про міський бюджет на 2019 рік

Відповідно до ст. 77 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010  №2456-VI, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 №2629- VIII, враховуючи проект розпорядження голови державної адміністрації, керівника обласної військово – цивільної адміністрації  «Про обласний бюджет на 2019 рік»,  керуючись  ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве  самоврядування в Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА:   

 1. Визначити на 2019 рік:

1.1       Доходи міського бюджету  у сумі 573 275 347 грн. Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 565 184 000 грн., спеціального фонду бюджету  8 091 347 грн., у тому числі бюджету розвитку  215 000 грн. (додаток 1).

1.2.      Загальний обсяг видатків міського бюджету у сумі 573 275 347 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 542 651 409 грн. та видатків спеціального фонду бюджету  30 623 938  грн., у тому числі бюджет розвитку 22 747 591 грн. (додаток 3).

1.3.      Профіцит міського бюджету у сумі 22 532 591 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2).

1.4       Дефіцит спеціального фонду міського бюджету  у сумі  22 532 591 грн.,  -  надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2).

 1. 2. Затвердити на 2019 рік:

2.1. Бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 542 651 409 грн. та спеціальному фонду 30 623 938 грн. (додаток 3).

2.2. Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами   (додаток 5).

2.3. Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм (додаток 6).

 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі  40 000 гривень.
 2. 4. Затвердити міжбюджетні трансферти на 2019 рік (додаток 4).

4.1.1.   Субвенцію на лікування мешканців міста міському бюджету м. Краматорськ у сумі 500 000 грн.;

4.1.2.   Субвецію бюджету Райської  селищної ради у сумі  1 518 000 грн. на утримання установ та виконання заходів;

4.1.3.   Субвецію бюджету Олексієво - Дружківської  селищної ради у сумі  870 571 грн. на утримання установ та виконання заходів

4.1.4.   Субвенцію на придбання путівок для оздоровлення дітей з соціально незахищенних верств населення обласному бюджету у сумі 300 000 грн.;

4.1.5.   Субвенцію на лікування населення міста у відділенні щелепно – лицьової хірургії Покровської центральної районної лікарні у сумі 20 000 грн.

 1. 5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2019 рік за їх економічною  структурою:

-           оплату праці працівників бюджетних установ;

-           нарахування на заробітну плату;

-           придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

-           забезпечення продуктами харчування;

-           оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

-           поточні трансферти населенню;

-           поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. 6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському фінансовому управлінню Дружківської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. 7. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів:

7.1.      забезпечити згідно з частиною 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру  мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

7.2.      затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань відповідно

до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України;

7.3.      затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення  відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України ;

 1. Установити, що:

8.1.  у загальному фонді міського бюджету м.Дружківка  на 2019 рік до доходів належать надходження, визначені статею 64 Бюджетного кодексу України;

8.2. джерелами формування спеціального фонду міського бюджету м.Дружківка  на 2019 рік є:

по доходам  -  надходження, визначені статтями 69¹, 71 Бюджетного кодексу України;

по  фінансуванню – кошти, які передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального (бюджет розвитку);

8.3. заходи міського фонду навколишнього природного середовища в межах надходжень екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, які зараховуються до міського бюджету.

 1. 9. Установити, що:

9.1.      фінансування видатків міського бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії;

9.2.      розпорядники коштів міського бюджету беруть бюджетні   зобов'язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету  тільки в межах бюджетних  асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність  виконання бюджетних зобов'язань  минулих років, узятих на облік в  органах  Державного казначейства України;

9.3.      керівники бюджетних установ  утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види  заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати ( грошового забезпечення), затвердженого для  бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів;

9.4.      бюджетні зобов’язання за загальним та спеціальними фондами міського бюджету, по яких у 2018 році не проведені розрахунки, за наявності коштів на рахунках розпорядників та одержувачів коштів, вважаються кредиторською заборгованістю міського бюджету і підлягають виконанню у 2019 році.

9.5. заборгованість міського бюджету за захищеними видатками протягом року на будь-яку дату, термін оплати якої не настав, а також по яких у 2018 році не проведені розрахунки за наявності коштів на рахунках розпорядників та одержувачів коштів та заборгованість міського бюджету станом на 01 січня 2019 року за видатками установ та організацій, по яких у 2018 році при наявності зареєстрованих зобов'язань та коштів на рахунках не були проведені платежі, не вважаються заборгованістю, визначеною статтею 85 Бюджетного Кодексу України»;

9.6. залишки коштів за освітньою та медичною субвенціями, що складуться  станом на 01.01.2019 р. зберігаються на рахунках міського бюджету і використовуватимуться  відповідно до ст. 1032  та 103Бюджетного кодексу України.

 1. Надати право виконавчому комітету Дружківської міської ради за узгодженням з постійною комісією міської ради з питань планування бюджету та фінансів у міжсесійний період приймати рішення:

10.1.    про перерозподіл асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів:

 -  за функціональною та економічною ознаками;

 - збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджетів);

10.2.    про урахування  у складі міського бюджету, а також визначенні порядку, напрямку подальшого використання коштів трансфертів  з державного та обласного бюджетів, виділених  додатково місту на підставі законодавчих і нормативних актів.

 1. 11. З метою забезпечення стабільності фінансування видатків міського бюджету:

11.1. Надати право міському голові від імені відповідної ради укладати договори  з іншими міськими радами на наступний бюджетний рік для передачі коштів між відповідними бюджетами на здійснення окремих видатків відповідно до ст. 93 Бюджетного кодексу України;

11.2. Надати право начальнику міського фінансового управління Трушиній І.В. у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках для ефективного використання фінансових ресурсів, з подальшим поверненням таких коштів до кінця бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 1. Додатки до цього рішення є його невід'ємною частиною.
 2. 13. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року і діє по 31 грудня 2019 року.
 3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на секретаря міської ради Бучук І.О., заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Крамського П.В., Полякова О.О., Слесаренко Н.Є. згідно з розподілом обов’язків та начальника  міського фінансового управління Трушину І.В..
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради по приналежності.

Міський голова                                                                                        В.С. ГНАТЕНКОВкладення: