Документ № 7/55-23 від 27.02.2019 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

05.03.2019


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

27.02.2019 м. Дружківка №7/55-23
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 №7/52-2 «Про міський бюджет на 2019 рік»

Розглянувши листи розпорядників коштів міського бюджету, відповідно до ст. 23 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018               № 2629- VIII, розпорядження голови державної адміністрації, керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 06.12.2018 №1470/5-18        «Про обласний бюджет на 2019 рік», керуючись ст. 26 Закону України             від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 19.12.2018 №7/52-2 «Про міський бюджет на 2019 рік», а саме:
  • Підпункти 1.1., 1.2, 1.3, 1.4 пункту 1 рішення викласти у новій редакції:

1.1. Доходи міського бюджету  у сумі 585 275 347 грн. Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 577 184 000 грн., спеціального фонду бюджету  8 091 347  грн., у тому числі бюджету розвитку  215 000 грн. (додаток 1).

1.2.     Загальний обсяг видатків міського бюджету у сумі 598 844 206,9 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 544 253 986,9 грн. та видатків спеціального фонду 54 590 220 грн., у тому числі бюджет 46 063 873 грн. (додаток 3).

1.3.     Дефіцит загального фонду у сумі 12 918 859 грн. (джерелом покриття якого є вільні залишки на початок року), у тому числі 602 787,9 грн. -за рахунок медичної субвенції,   307 170 грн. – за рахунок освітньої субвенції; профіцит міського бюджету у сумі 45 848 873 грн.  грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2).

1.4      Дефіцит спеціального фонду міського бюджету  спеціального фонду міського бюджету у сумі  46 498 873 грн., з яких 650 000 грн. – залишок коштів субвенції з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів, 45 848 873 грн. - - надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду (додаток 2)».

     2)   Підпункт 2.1. пункту 2 рішення викласти у новій  редакції:

«2.1. Бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 544 253 986,9 грн. та спеціальному фонду 54 590 220 грн. (додаток 3)».

     3)   У пункті 3 слова «касовий» виключити.

     4)   Пункт 8 викласти у новій редакції:

«8.      Установити, що:

8.1.     у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік:

8.1.1. До доходів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного Кодексу України, трансферти, визначені Бюджетним кодексом України, а також  надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

8.1.2. Джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 та частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України

8.2. Джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік:

8.2.1. У частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;

8.2.2. У частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 71 та частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

8.3. Кошти, отримані до спеціального фонду  міського бюджету згідно зі статтею 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.»

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Підопригора).

                             

Міський голова                                                                 В.С.ГНАТЕНКО