Друкувати


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

19.12.2019 м. Дружківка №7/65-3
 
Про міський бюджет на 2020 рік

Заслухавши інформацію начальника міського фінансового управління Дружківської міської ради Трушиної І.В. про міський бюджет на 2020 рік, відповідно до ст. 77 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010  №2456-VI, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», який прийнято  14 листопада 2019 року, п.9 Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 29 грудня 2010 р. № 1204, пп.2 п.2  Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 6, наказу Міністерства фінансів  України від 03.08.2018 №668 «Про затвердження Типової форми рішення про місцевий бюджет», постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 №378 «Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору», враховуючи розпорядження голови Донецької державної адміністрації, керівника обласної військово – цивільної адміністрації  «Про обласний бюджет на 2020 рік» від 05.12.2019 №1354,  керуючись  ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве  самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:   

 

 1. Визначити на 2020 рік:

-           доходи міського бюджету  у сумі   352 736 287 грн., у тому числі   доходи загального фонду міського  бюджету – 346 922 830  грн. та доходи  спеціального фонду міського  бюджету  - 5 813 457 грн., у тому числі бюджет розвитку  311 000 грн. (додаток 1);

-           видатки міського бюджету у сумі 352 736287 грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 334 871 221 грн. та видатки  спеціального фонду міського бюджету -  17 865 066  грн., у тому числі бюджет розвитку 12 362 609 грн.;

-           профіцит за загальним фондом міського бюджету  у сумі 12 051 609 (додаток 2);

-           дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету  у сумі  12 051 609 грн. (додаток 2);

-           оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 60 000 грн., що становить  0,02 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами (додаток 3).
 2. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти (додаток  4).

Надати право виконавчому комітету Дружківської міської ради у міжсесійний період приймати рішення про урахування  у складі міського бюджету, а також визначенні порядку, напрямку подальшого використання коштів трансфертів  з державного та обласного бюджетів, виділених  додатково місту на підставі законодавчих і нормативних актів з наступним внесенням змін до рішення про міський бюджет.

 1. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами (додаток 5).
 2. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 67 702 693 грн. (додаток 6).
 3. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік:

6.1. до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 64, п. 432 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» та трансферти, визначені статтями 97, 101, 102, 1032, 1033, 1034 Бюджетного кодексу України.

6.2. джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 та статтею 72 Бюджетного Кодексу України, а також залишки коштів, джерелом формування яких були надходження, визначені статтями 1032, 1033, 1034 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік:

7.1. у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України, а також  надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;

7.2. у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України та залишки коштів, джерелом формування  яких були надходження до спеціального фонду міського бюджету, визначені пунктом 7.1. цього рішення, крім власних надходжень бюджетних установ і закладів, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету.

 1. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

-           оплату праці працівників бюджетних установ;

-           нарахування на заробітну плату;

-           придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

-           забезпечення продуктами харчування;

-           оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

-           поточні трансферти населенню;

-           поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Надати право начальнику міського фінансового управління Дружківської міської ради Трушиній І.В. у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках для ефективного використання фінансових ресурсів, з подальшим поверненням таких коштів до кінця бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 2. Надати право начальнику міського фінансового управління Дружківської міської ради Трушиній І.В. отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України.
 3. Надати дозвіл відділу освіту Дружківської міської ради (Лазебник) на обслуговування бюджетних коштів у частині власних надходжень установами банків державного сектору у порядку , визначеному Кабінетом міністрів України, відповідно до частини другої статі 78 Бюджетного кодексу України.
 4. Головним розпорядникам коштів місцевих бюджетів:

12.1.    забезпечити згідно з частиною 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру  мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

12.2.    затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань відповідно

до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України;

12.3.    затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням  відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України;

12.4.    здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

12.5.    забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

-           публічне представлення та публікацію  інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

-           оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

12.6.    брати  бюджетні   зобов'язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету  тільки в межах бюджетних  асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність  виконання бюджетних зобов'язань  минулих років, узятих на облік в  органах  Державного казначейства України;

 1. Надати право виконавчому комітету Дружківської міської ради за узгодженням з постійною комісією міської ради з питань планування бюджету та фінансів у міжсесійний період приймати рішення про перерозподіл асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів:

 -  за функціональною та економічною ознаками;

 - збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджетів).

 1. З метою забезпечення стабільності фінансування видатків міського бюджету надати право міському голові від імені відповідної ради укладати договори з іншими міськими радами на наступний бюджетний рік для передачі коштів між відповідними бюджетами на здійснення окремих видатків відповідно до ст. 93 Бюджетного кодексу України.
 2. Додатки до цього рішення є його невід'ємною частиною.
 3. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року і діє по 31 грудня 2020 року.
 4. Міському фінансовому управлінню Дружківської міської ради (Трушина)   оприлюднити дане рішення  в десятиденний строк з дня його прийняття  відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 5. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Полякова О.О., Слесаренко Н.Є. згідно з розподілом обов’язків та начальника  міського фінансового управління Дружківської міської ради Трушину І.В..
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради відповідно до покладених повноважень.

 

 

Секретар міської ради                                                                      І.О.БУЧУК