Виконавча служба

Пам'ятки щодо отримання свідотцтв та зразки заяви про встановлення факту народження та смерті відповідно до ст. 317 ЦПК України.

«Зміни у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»


 

 «Державна реєстрація шлюбу відповідно до сімейного законодавства України»


 


ВІДДІЛИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ ПРАЦЮЮТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!


“Кохання поза часом”


 Пам'ятка щодо процедури отримання свідоцтва про смерть, коли особа померла на тимчасово окупованій території України(ТОТ)

Пам'ятка щодо процедури отримання свідоцтва про народження дитини, яка народилася на тимчасово окупованій території України(ТОТ)


 До уваги фізичних та юридичних осіб

Нотаріальні документи, які зберігаються в Донецькому обласному державному нотаріальному архіві в м. Покровську (станом на 05.12.2017)

(юридична адреса: м.Покровськ, мікрорайон Горняк, б.1; фактичне місцезнаходження: м.Покровськ, вул.Європейська, б.51)

Завідуюча облнотархівом Руденко Наталія Сергіївна

Тел.050-347-63-13


 Юстиція для тебе

Правова абетка


   

Державна реєстрація нормативно-правових актів

як один із дієвих механізмів захисту прав, свобод та законних інтересів громадян та юридичних осіб


 


Державна реєстрація розірвання шлюбу.

Актуальні питання.

Згідно Закону України “ Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 02.12.2010 р., Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, Сімейного Кодексу України та інших нормативно-правових актів припинення шлюбу є юридичним фактом, із яким закон по­в’язує важливі правові наслідки. В разі припинення шлюбу при­пиняються особисті та майнові правовідносини подружжя. В той же час припинення шлюбу може слугувати підставою виникнен­ня інших правовідносин, нових особистих та майнових прав ко­лишнього подружжя.

         Відповідно до статті 104 Сімейного кодексу України, шлюб може бути припинено унаслідок смерті одного з подружжя, оголошення його померлим або в результаті його розірвання, яке здійснюється за ініціативою одного з подружжя або за спільною заявою подружжя. Відповідно до законодавства, з урахуванням обста­вин, що склалися в сім’ї, розірвання шлюбу може здійснюватися: державним органом реєстрації актів цивільного стану або в судовому порядку.

         Відповідно до ч. 2 ст. 106 Кодексу державний орган реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання спільної заяви подружжя, якщо вона не була відкликана.

         До липня 2010 року розірвання шлюбу, здійснене за рішенням суду, підлягало реєстрації в органі державної реєстрації актів цивільного стану за заявою колишньої дружини або чоловіка. Але у зв’язку з прийняттям 1 липня 2010 р. Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», яким було внесено зміни до Сімейного кодексу України, цей порядок було змінено. Відповідно до перехідних положень вказаного закону рішення про розірвання шлюбу, прийняті судом до 27 липня 2010 року, підлягають реєстрації в органі РАЦС. Рішення ж суду про розірвання шлюбу, прийняті після 27 липня 2010 року, що набрали законної сили, є документами, що посвідчують факт розірвання шлюбу і додаткової реєстрації не потребують. Тому особам, шлюб між якими розірвано у судовому порядку після 27 липня 2010 року, свідоцтво про розірвання шлюбу не видається. Відповідне свідоцтво видається лише особам, які розривають шлюб у позасудовому порядку шляхом звернення до органів державної реєстрації актів цивільного стану.

         Рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення судового рішення для внесення відомостей до Державного реєстру атів цивільного стану громадян. В актовому записі про шлюб органом державної реєстрації актів цивільного стану робиться відповідна відмітка про його розірвання. Якщо актовий запис про шлбю зберігається на тимчасово окупованій території України, рішення суду про розірвання шлюбу направляється до відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області (Луганській області) для проставлення відмітки про розірвання шлюбу у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

         У зв”язку з прийняттям 14.07.2016 року Верховною Радою України Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямований на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України”, що набув чинності 01.10.2016 року виключено норму щодо проставлення відмітки про розірвання шлюбу в паспортах громадян України.

         Громадяни, які проживають на тимчасово окупованій території України, мають право звернутися до будь якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану для подачі заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей.

               Згідно наказу Міністерства юстиції України “Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України” від 12.06.2014 року № 919/5 у разі зберігання актового запису про розірвання шлюбу на тимчасово окупованій території України  державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться відділом реєстрації актів цивільного стану, до якого подано заяву про розірвання шлюбу на підставі наданого рішення суду.

               Відповідно до ст.235 ЦПК України справи про розірвання шлюбу за заявою особи, засудженої до позбавлення волі, може бути розглянута судом за участю представника такої особи. У цьому випадку суд виносить рішення суду про розірвання шлюбу.

Начальник Дружківського

міського відділу державної

реєстрації актів цивільного стану

Головного територіального управління

юстиції у Донецькій області                                                         О.М.Москова


Сучасна система безоплатної правової допомоги в Україні

Оскарження дій державного виконавця в судовому порядку.

Вирішення в суді проблем, що виникають при примусовому виконанні рішень.

Захист інтересів учасників виконавчого провадження в суді.

Я маю право!

Реалізація права на об’єднання громадян внутрішньо переміщених осіб

Щодо територіальних громад 

До уваги власників та орендарів землі!

ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

буклет дублікат виконавчого листа

буклет право власності

смс маяк для відділів

телефоны