Забезпечення права на здоров'я: у фокусі - ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД

Проблема епідемії ВІЛ/СНІДу залишається актуальною як в Україні, так і в цілому світі. Як не прикро, але Україна займає одне з перших місць в Європі за темпами поширення ВІЛ-інфекції. Це спонукало нашу державу взяти під особливий контроль та звернути увагу на профілактику та боротьбу з її розповсюдженням.

Саме питання подолання епідемій соціально-небезпечних хвороб та станепідемічної ситуації по захворюваності на ВІЛ/СНІД у Дружківці розглядалося під час чергового засідання виконавчого комітету Дружківської міської ради, що відбулося 3 жовтня під керівництвом міського голови Валерія Гнатенка.

Заступник начальника управління охорони здоров’я міської ради Олена Зозуля поінформувала присутніх, що протягом 9 місяців 2018 року міськими закладами охорони здоров'я проводилися обстеження на ВІЛ. У місті забезпечується раннє взяття на облік вагітних у жіночій консультації шляхом проведення інформаційно-просвітницької роботи серед жіночого населення у закладах охорони здоров’я, системи освіти, центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадських організаціях із залученням засобів масової інформації. Забезпечена 100% доступність вагітних до добровільного тестування на ВІЛ під час узяття їх на облік та перед пологами, з обов’язковим проведенням перед та після тестового консультування. Протягом 9 місяців 2018 року ВІЛ-інфікованим жінкам репродуктивного віку було видано понад 3000 тисяч безоплатних засобів контрацепції.

З метою профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини у Дружківці здійснюється забезпечення медикаментозного лікування вагітних. Всі діти народжені від ВІЛ-позитивних матерів, до 1 року життя, забезпечуються адаптованими молочними сумішами. Лікарем кабінету з профілактики та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД здійснюється своєчасне планування потреб в антиретровірусних препаратах для безперервного лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. Переривань антиретровірусного лікування, у зв’язку з відсутністю препаратів, не було. За рахунок місцевого бюджету проводиться лікування та профілактика опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань. ВІЛ-інфіковані обов’язково щорічно направляються на рентгенологічне обстеження легень. Усім ВІЛ-позитивним дітям 100% оформлена інвалідність.

Лікарями гінекологами жіночої консультації, лікарями педіатрами, робітниками міського центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді постійно здійснюється робота з профілактики відмов від дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями. За 9 місяців 2018 року жодної такої відмови не було. Обов'язково проводиться огляд донорів крові з перед тестовим консультуванням, заповненням анкет та після тестовим консультуванням.

У місті створена і діє міська рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Протягом 9 місяців 2018 року відбулося 3 засідання, під час яких заслуховувались питання стану роботи по забезпеченню профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД у Дружківці. Міським відділом охорони здоров’я, головним лікарем комунального лікувального закладу «Центральна міська клінічна лікарня», лікарем кабінету з профілактики та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД проводяться робочі зустрічі з громадськими організаціями стосовно форм і напрямів співпраці у проведенні відповідної роботи. Постійно проходять семінари-заліки з питань обізнаності «позитивної профілактики» фахівців системи охорони здоров’я, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадських організацій. Медичними працівниками закладів охорони здоров'я міста проводяться різні форми інформаційно-просвітницької роботи з населенням з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, пропаганди здорового способу життя.

З метою привертання уваги молоді до проблеми поширення СНІДу в Україні, формування у дітей та молоді, як у школі, так і поза нею, життєвих навичок, потрібних їм для захисту себе від інфікування ВІЛ, працівниками закладів охорони здоров’я міста разом зі спеціалістами відділу освіти та відділу культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму проводяться різноманітні заходи.

У закладах освіти впроваджуються інтерактивні форми роботи для здобуття знань і формування життєвих навичок щодо запобігання інфікуванню ВІЛ, оновлені куточки «За здоровий спосіб життя», проводяться єдині дні медичних знань. На уроках з основ здоров’я, біології, медико-санітарної підготовки з учнями обговорюються питання з профілактики ВІЛ-інфекції, СНІДу, алкоголізму, наркоманії та токсикоманії.