Дошкільна освіта – база цілісного розвитку майбутніх громадян України

Дошкільний вік - яскрава, неповторна сторінка в житті кожної людини. Саме у цей період починається процес соціалізації, встановлюється зв'язок дитини зі світом людей, природи, предметним світом.

Відбувається залучення до культури, до загальнолюдських цінностей, закладається фундамент здоров'я. Саме з дошкільної освіти започатковується доступність до якісної освіти, оскільки саме вона є базою цілісного розвитку майбутніх громадян України, фундаментом творення нового освітнього процесу.

Сьогодні у Дружківці функціонує 10 дошкільних закладів та 6 дошкільних груп у 5 навчально-виховних комплексах, де  виховуються – 1758 дітей віком від 2 до 6 років. Якість освіти значно залежить від забезпечення наступності між суміжними освітніми ланками. На етапі дошкільної освіти реалізація наступності полягає у формуванні в дітей старшого дошкільного віку готовності до шкільного життя. Тому першочергова увага у дошкільних навчальних закладах Дружківки приділяється охопленню дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку.

У кожному дитячому навчальному закладі створені банки даних дітей п’ятирічного віку, з урахуванням бажань батьків визначена форма здобуття малюками дошкільної освіти. Для  дітей, які потребують відновлення здоров’я, тривалого лікування та реабілітації з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування від туберкульозу працюють  2 санаторні групи з 24-годинним режимом роботи,  в яких виховуються і проходять лікування 30 дітей.

З 01 вересня 2018 в дошкільному закладі №34 «Дельфін» розпочала роботу інклюзивна група, яку відвідують нарівні з усіма й діти з особливими освітніми потребами. Задовольняючи права батьків на визначення мови навчання і виховання дітей збережена  мережа  україномовних груп. На сьогодні 100 % дошкільних навчальних закладів міста мають статус україномовних. Позитивним прикладом у роботі дошкільних навчальних закладів є забезпечення освітнього процесу з використанням інформаційних  комп'ютерних технологій: усі заклади підключені до мережі Інтернет та мають власні сайти.

Створення належних умов для функціонування, збереження та розширення мережі закладів дошкільної освіти, оновлення змісту дошкільної освіти відповідно до суспільних запитів; піклування про фізичне, психічне здоров’я дітей та необхідна корекція вад розвитку; виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови; створення фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи; забезпечення доступності якісної дошкільної освіти; урізноманітнення форм спільної роботи з батьками; удосконалення професійної діяльності педагогічних кадрів в умовах реалізації Базового компоненту дошкільної освіти і модернізації дошкільної освіти – є пріоритетними напрями розвитку дошкільної освіти м. Дружківки та знаходяться на особливому контролі міської влади.