До уваги суб’єктів підприємницької діяльності!

02 листопада 2019 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності" від 03.10.2019 № 159- ІХ (далі – Закон), спрямований на запровадження дієвих механізмів запобігання рейдерству у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 

ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

У СФЕРІ БІЗНЕСУ ТА НЕРУХОМОСТІ

✅ для перевірки повноважень особи діяти від імені іншої особи Законом закріплюється вичерпний перелік документів, які можуть бути прийняті на підтвердження повноважень представника, який не підлягає розширеному тлумаченню. Такими документами є:

  • нотаріально посвідчена довіреність, дійсність якої перевіряється за допомогою Єдиного реєстру довіреностей ;
  • документ що підтверджує повноваження законно представника особи;
  • відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 

Аналогічні вимоги встановлено і для визначення обсягу повноважень заявників у сфері державної реєстрації прав, які є представниками фізичних та юридичних осіб – суб’єктів речового права, обтяження.

Зауважуємо також, що згідно роз’яснень Міністерства юстиції України, довіреність юридичної особи, оформлена відповідно до вимог ст. 246 Цивільного кодексу України, не є належним документом для цілей проведення державної реєстрації      

✅ запроваджено обов’язок державного реєстратора визначати обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб, цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, а також перевіряти повноваження представника особи на вчинення реєстраційних дій.

 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ

✅ державна реєстрація фізичних осіб-підприємців проводиться по всій Україні незалежно від місця знаходження;
✅ одночасність нотаріального посвідчення правочину про відчуження корпоративних прав та державної реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (крім ТОВ, ТДВ та АТ);
✅ обов'язкова письмова форма договору про відчуження корпоративних прав;
✅ нотаріально засвідчені документи, на підставі яких проводиться державна реєстрація, викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів, а саме:
-рішення про внесення змін до статуту;
- передавальний акт;
- розподільчий баланс;
- акт-приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ;
- заява про вступ у ТОВ;
- заява про вихід з ТОВ;
- рішення про виключення учасника з ТОВ;
- інші документи, на підставі яких вносяться зміни до відомостей про юридичну особу;
✅ заплановано (після приведення програмного забезпечення у відповідність) впровадити механізм автоматичного повідомлення учасників та керівника про вчинені реєстраційні дії щодо юридичної особи.

ТОВ ТА ТДВ: НОВІ ВИМОГИ ДО СТАТУТІВ

✅ спрощено порядок погодження значних правочинів: учасники ТОВ можуть відмовитися від процедури надання згоди на вчинення значних правочинів або змінити умови надання такої згоди;
✅ остаточно скасовано положення про необхідність згоди учасників на вступ до товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

✅ принцип одночасності вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва та державної реєстрації речових прав;
✅ ретельна перевірка речових прав, що виникли до 01 січня 2013 року;
✅ заплановано (після приведення програмного забезпечення у відповідність)   впровадити механізм автоматичного повідомлення власника (користувача, обтяжувача) про вчинені реєстраційні дії щодо його нерухомого майна;
✅ заява для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в електронній формі підписується лише кваліфікованим електронним підписом.

 

Вище зазначений Закон знаходиться за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/159-20