2 лютого - Всесвітній день водно-болотних угідь

Відзначення Всесвітнього дня водно-болотних угідь приурочено до підписання 2 лютого 1971 року світовою спільнотою міжнародної угоди — Конвенції з водно-болотних угідь міжнародного значення (відомої під назвою «Рамсарська конвенція»).

Ця Конвенція є першою глобальною угодою з охорони природних ресурсів, яка сьогодні охоплює всі аспекти збалансованого використання водно-болотних екосистем, цінних для збереження біологічного різноманіття та забезпечення існування людини.

Україна також є однією зі сторін Рамсарської конвенції. На сьогодні в Україні понад два десятки водно-болотних угідь, яким надано статус Рамсарських угідь міжнародного значення. У Донецькій області знаходяться два водно-болотних угіддя міжнародного значення: «Затока Білосарайська та коса Білосарайська» (площа 2 тис.га, Першотравневий район) та «Затока Крива та коса Крива» (площа 1,4 тис. га, Новоазовський район), які розташовані на узбережжі Азовського моря в межах національного природного парку «Меотида». Крім того, на території області існує багато інших водно-болотних угідь, що відповідають вимогам Рамсарської конвенції. Ці угіддя, як правило, використовуються в сільському господарстві, але відіграють важливу роль у збереженні біорізноманіття. 

У 2020 році за пропозицією Секретаріату Рамсарської конвенції Всесвітній день водно-болотних угідь відзначається під девізом «Водно-болотні угіддя та біорізноманіття». Згідно зі статтею 1 Конвенції під водно-болотними угіддями розуміють райони маршів‚ боліт, драговин, торфовищ або водойм – природних або штучних, постійних або тимчасових, стоячих або проточних, прісних, солонкуватих або солоних, включаючи морські акваторії, глибина яких не перевищує шість метрів.

Водно-болотні угіддя – це ресурс, який має велике економічне, культурне, наукове та рекреаційне значення, утрата якого б була б непоправною. Вони відіграють дуже важливу роль в екосистемі, оскільки є одним з найбільших джерел прісної води та природним місцем проживання для багатьох водоплавних тварин та рослин, допомагають зменшити вплив повеней, продукують кисень та допомагають у боротьбі зі змінами клімату, тому заслуговують на охорону і збереження.