До уваги власників, орендарів та користувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення!

Полезахисні лісові смуги є надважливим елементом у формуванні стійких до несприятливих умов агроландшафтів. Ширина ділянки, на якій помітно підвищується врожайність сільськогосподарських культур, становить 40-кратну висоту дерев лісової смуги. Внаслідок зменшення швидкості вітру на полях між смугами, значно слабшає непродуктивне випаровування вологи з поверхні ґрунту, у тому числі від надмірної транспір?ції.

Полезахисна лісосмуга перешкоджає здуванню снігового покриву в яри та балки, а на орних схилах сприяє вбиранню ґрунтом зливових і талих вод, запобігаючи стіканню їх на поверхні. Це захищає ґрунт від ерозії.На захищених лісосмугами полях поліпшуються фізичні властивості ґрунту, вологість приземного шару повітря тут вища, ніж у відкритому полі, а температурний режим для теплолюбних рослин сприятливіший. Врожайність зернових культур при цьому підвищується в середньому на 2-3 ц/га. Лісосмуги полезахисні корисні ще й тим, що вони дають насіння деревних порід, фрукти, а при проріджуванні — деревину й хмиз. Медоносність багатьох деревних та кущових порід сприяє зростанню продуктивності бджільництва. Велике значення має й оздоровлювання та прикрашання місцевості лісовими смугами. Там оселяються птахи, які винищують шкідливих комах і гризунів.

З метою забезпечення належного стану полезахисних лісових смуг розташованих на землях сільськогосподарського призначення та створення сприятливих умов для підвищення їх стійкості, продуктивності, оздоровлення, посилення захисних та інших корисних функцій, Кабінетом Міністрів України 22 липня 2020 року прийнято постанову № 650, якою затверджено Правила утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, де визначена основна термінологія та види полезахисних смуг, а також внесено зміни до Типового договору оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 року № 220.

Ці Правила визначають основні вимоги щодо утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, проведення комплексу заходів з метою забезпечення виконання функцій з агролісотехнічної меліорації та є обов’язковими для виконання усіма власниками, орендарями та користувачами земельних ділянок.Ознайомитисьз текстом документу можливо за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/650-2020-%D0%BF#Text.

19 лютого 2021 року  Верховною радою України прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій». Законом внесено зміни до Водного кодексу, Кодексу цивільного захисту, Земельного кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про охорону земель», «Про оренду землі» з метою посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій, підвищення ефективності управління та контролю у цій сфері, посилення адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки в лісах, сільськогосподарських угіддях та інших природних екосистемах. Внесеними змінами, зокрема, забороняється знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків, посилюється адміністративна відповідальність за правопорушення у цій сфері.