Зміни в чинному законодавстві України щодо діяльності органів місцевого самоврядування

16.01.2017 під керівництвом міського голови Валерія Гнатенка відбулася апаратна нарада, в ході якої розглядалися питання щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за допомогою системи PROZORRO, про організацію роботи відділу містобудування та архітектури  у сфері містобудівного кадастру, нове в законодавстві, про роботу реєстраційного відділу виконкому Дружківської міської ради за 2016 рік.

  Завідувач сектора з юридичних питань виконавчого комітету Дружківської міської ради Вікторія Троценко  довела до уваги присутніх зміни в чинному законодавстві України, що набули чинності з початку  2017 року  щодо діяльності  органів місцевого самоврядування.

20 грудня 2016 року Верховна рада  України ухвалила законопроект №5131 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо удосконалення, складання та виконання бюджетів), яким врегульовуються питання бюджетних повноважень місцевих органів влади. Зокрема,  пропонуються зміни до Бюджетного кодексу в частині унормування питань, що врегульовують відносини між державним та місцевими бюджетами.

Зміни передбачають уточнення напрямів використання освітньої і медичної субвенції, що надаються з держбюджету місцевим бюджетам, та переліку видатків, які передбачається передати на фінансове забезпечення з місцевих бюджетів.

Також регламентовано передачу фінансового забезпечення видаткових повноважень місцевих бюджетів на утримання шкіл, оплату послуг з підготовки робітників на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах державної або комунальної власності(з обласних бюджетів, бюджетів міст – обласних центрів та бюджету Києва), санаторно-курортну допомогу, оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров'я.

Тепер до видатків місцевих бюджетів належать видатки на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг і виплату компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

На 2017 рік  продовжено дію норми про надання права здійснювати утримання дошкільних навчальних закладів і установ культури з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення.

З 01 січня 2017 року набрав чинності Закон України від20 грудня 2016 року № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році».   Законом внесено зміни зокрема в частині адміністрування  місцевих податків, а саме:

-   встановлено ставки єдиного податку для платників першої групи у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового року;

-   підвищено ставки єдиного податку для платників IV групи;

-   передбачено звільненння від сплати земельного податку для деяких  категорій державних і комунальних закладів та установ;

-   встановлено, що мінімальний розмір орендної плати за землі державної та комунальної власності не може бути менше розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території.

-    надано пільги деяким категоріям оздоровчих закладів;

-   зменшено граничний розмір ставки податку на нерухомість з 3% до  1,5 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування;

-  змінено розрахункову середньоринкову вартість легкового автомобіля, яка застосовується з метою визначення  об'єкта оподаткування транспортним податком (у 2017 році - 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року);

-   змінено ставки збору за місця для паркування транспортних засобів
(у 2017 році - у розмірі до 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня податкового (звітного) року).

Законом №1791 передбачено, що  у зв’язку із змінами до ставок місцевих податків і зборів в 2017 році  органи місцевого самоврядування можуть прийняти рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів без врахування порядку оприлюднення проектів таких рішень до 15 липня року, що передує бюджетному періоду.

Крім того, зазначеним Законом   встановлено, що з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік відповідно до цього Закону, встановлені таким органом місцевого самоврядування ставки єдиного податку для платників першої групи, податку на нерухоме майно, відмінне віз земельної ділянки, та збору за місця для паркування транспортних засобів застосовуються з коефіцієнтом 0,5.

Із 2017 року місцева влада уповноваженаздійснювати оформлення спадщини навіть без участі нотаріуса.Відповідне рішення було прийнято Міністерством юстиції та закріплено указом №3595/5 від 17 грудня 2016 року, в якому зазначено порядок видачі свідоцтва про право на вчинення нотаріальних дій з оформлення спадкових прав. У документі прописаний алгоритм видачі дозволів уповноваженим посадовим особам органів місцевого самоврядування на вчинення нотаріальних дій у разі оформлення прав на спадщину. Таким чином, представники місцевих рад отримали право нотаріально завіряти спадок громадян. Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Щоб проводити нотаріальну діяльність, працівник місцевої влади повинен надати документ, що підтверджує наявність вищої юридичної освіти та роботи в сфері юриспруденції не менше трьох років. Претендент зобов'язаний пройти стажування протягом року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, навчальний курс по роботі з єдиними та державними реєстрами Мін'юсту. Також йому необхідно скласти іспит зі спадкового права.

По закінченню навчання, Мін'юст на підставі рішення комісії з питань складання іспиту зі спадкового права посадовими особами місцевого самоврядування, які уповноважені на вчинення нотаріальних дій, видає чиновнику-претенденту відповідне свідоцтво. Документ зберігається в архіві департаменту приватного права.

Для отримання свідоцтва, претенденту необхідно подати заяву на ім'я керівника органу місцевого самоврядування про внесення до Мін'юсту запиту про видачу свідоцтва. Відомство приймає рішення про видачу дозволу після отримання подання з необхідними документами.

Після отримання свідоцтва, представник органу місцевої влади отримує право на вчинення наступних нотаріальних дій:

1) видачу свідоцтва про право на спадщину;

2) видачу письмового підтвердження про право власності, на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з них.

28 грудня 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 1024 «Про внесення змін до Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків» , згідно якої скасовується дозвіл органу місцевого самоврядування на виконання наймачем робіт з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування. Після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію не потребується. Цією ж постановою співвласники житлового будинку, гуртожитку зобов’язані забезпечувати належне утримання, експлуатацію, реконструкцію, реставрацію, поточний і капітальний ремонт, технічне переоснащення спільного майна житлового будинку, гуртожитку пропорційно до частки співвласника на умовах співфінансування.
5 січня набув чинності Закон України «Про вищу раду правосуддя», згідно Перехідних положень якого норма про обов’язкове заповнення електронних декларацій не поширюється на  посадових осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, охорони здоров’я (крім керівників закладів охорони здоров’я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня), освіти (крім керівників вищих навчальних закладів та їх заступників), науки,культури, мистецтв, відновлення та збереження національної пам’яті, фізичної культури, спорту, національно-патріотичного виховання.