Конкурс

Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення незалежних оцінок об’єктів комунальної власності для приватизації, оренди та приведення балансової вартості у відповідність до ринкових цін

ІНФОРМАЦІЯ

Про оголошення конкурсу з  відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення незалежних оцінок об’єктів комунальної власності для приватизації, оренди та приведення балансової вартості у відповідність до ринкових цін

Конкурс проводиться відповідно до ст.10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

  1. Об’єкти оцінки: комунальне майно територіальної громади м. Дружківка
  1. Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті відповідно до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і складається із:

- підтвердних документів (заява про участь у конкурсі; документи, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт);

- пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна.

  1. Конкурсну документацію слід подавати до Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради до 28 січня 2022 року за адресою: м. Дружківка, вул. Соборна, буд. 16, каб. 314.

           У разі  невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.

           Конкурс відбудеться 01 лютого 2022 року о 10.00 за адресою:  м. Дружківка,                   вул. Соборна, буд. 16, каб. 314.

           Телефон для довідок 4-21-21.

Заступник начальника управління  -

начальник відділу комунального

господарства управління житлового та

комунального господарства                                                                     Олексій КОВАЛЬОВ

Joomla Plugins