Документ № 8/9-3 від 31.03.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

06.04.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

31.03.2021 м. Дружківка №8/9-3
 
Про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Дружківка на 2019 – 2020 роки

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Полякова О.О. про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Дружківка на 2019 – 2020 роки (далі – Програма), міська рада відмічає наступне.

Малий і середній бізнес займають важливе місце в соціально-економічному розвитку не лише певної адміністративно-територіальної одиниці, а й держави в цілому. Перевагою малого і середнього бізнесу є мобільність, швидка адаптація, використання інновацій та новітніх технологій, що надає певні переваги в умовах ринкової економіки. Малий і середній бізнес забезпечує насичення ринку товарами та послугами, мобільно реагує на його кон’юнктуру, сприяє позитивним економічним і соціальними тенденціям в розвитку міста.

У місті сформований певний сектор малого і середнього підприємництва. Структура підприємств міста складається з: підприємств оптової та роздрібної торгівлі, транспорту та зв’язку, підприємств промисловості, будівельних підприємств, підприємств, які надають побутові послуги та інших.

За останніми даними, отриманими із державних органів статистики, у місті налічується 1944 суб’єктів малого і середнього підприємництва, із них:

  • підприємств - 333, з яких середніх - 24, малих - 309;
  • фізичних осіб-підприємців - 1611.

Кількість найманих працівників, які працюють у сфері лише малого бізнеса, за даними державних органів статистики, становить 3118, з яких 1850 – на підприємствах малого бізнесу, 1268 – у фізичних осіб-підприємців. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) лише малим бізнесом міста за останніми статистичними даними становить 30,9% від загального обсягу реалізації по місту. Тобто малий бізнес займає значну вагу в економіці міста, завдяки чому має суттєвий вплив на життєдіяльність як його мешканців, так і самого міста в цілому.

Рівень надходжень до бюджету в значній мірі залежить від сталого функціонування об’єктів малого та середнього бізнесу міста, що в значній мірі залежить від кадрів і гідної та своєчасної оплати їх праці. Надходження до міського бюджету, які надійшли протягом минулого року від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва, становлять 166,9 млн. грн. Це 71,3% від загальних надходжень до бюджету.

В ході реалізації міської Програми розвитку малого і середнього підприємництва  було здійснено ряд заходів, спрямованих на створення фінансових, організаційно-господарських та інших умов підтримки розвитку малого підприємництва в місті.

З метою реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, та фізичних осіб-підприємців у сфері надання адміністративних послуг в місті функціонує Центр надання адміністративних послуг м. Дружківка (далі – Центр).

Станом на 01.01.2021 Центром надається 209 видів послуг, у тому числі саме для суб’єктів підприємницької діяльності – послуги у сфері земельних відносин, містобудування та архітектури, державної реєстрації бізнесу та нерухомого майна, щодо видачі дозвільних документів. Центр ефективно функціонує у повному обсязі.

Що стосується забезпечення здійснення державної регуляторної політики, то станом на 01.01.2021 у місті діють 18 регуляторних актів, щодо кожного з яких за графіком здійснюються відстеження їх результативності. Протягом 2-х років здійснено відстеження 13 регуляторних актів, за результатом яких складено звіти. Проводилася систематична робота з актуалізації та систематизації діючих регуляторних актів.

Протягом звітного періоду прийнято 2 регуляторних акти - рішення Дружківської міської ради від 26.06.2019 № 7/59-3 «Про затвердження Правил благоустрою території  м. Дружківка», яким запроваджено єдиний прозорий механізм для суб’єктів підприємницької діяльності в частині забезпечення порядку здійснення благоустрою та санітарного утримання території міста Дружківка, і рішення Дружківської міської ради від 27.05.2020 № 7/72-24 «Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час доби на території м. Дружківка», яким на 2 години зменшено час дії заборони на продаж цієї групи товарів, що має позитивно вплинути на фінансовий стан суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють даний вид діяльності.

Фінансово-кредитна підтримка підприємництва здійснювалася за рахунок коштів Фонду загально­обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та коштів міського бюджету. За звітний період 22 особи з числа безробітних навчались основам підприємницької діяльності, 21 особа з числа безробітних відкрила підприємницьку діяльність з одноразовою виплатою допомоги по безробіттю на загальну суму 818,1 тис. грн., роботодавцями було створено 79 додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних за рахунок компенсації єдиного соціального внеску.

У місті проводилася робота щодо ресурсного та інформаційного забезпечення.

Управлінням житлового та комунального господарства Дружківської міської ради створено реєстр об’єктів комунальної власності, які можуть бути надані в оренду або відчужені суб’єктам підприємництва. Реєстр постійно оновлюється і розміщується на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради. Протягом 2-х років передано в оренду 2 приміщення, площею 68,22 кв.м., у власність - 2 приміщення, площею 384,8 кв.м.

Висвітлення питань щодо започаткування та ведення підприємницької діяльності, правових засад та особливостей у сфері підприємництва, змін нормативно-правової бази у сфері підприємництва здійснювалося шляхом розміщення інформації у засобах масової інформації, на веб-порталах, на інформаційних стендах, міському радіо, шляхом  розповсюдження брошур та при особистому спілкуванні відповідальних працівників з представниками бізнес-середи. Протягом 2020 року запроваджено роботу мобільного застосунку Smart-Місто, за допомогою якого підприємці міста ознайомлені з міськими новинами та корисною інформацією для ведення власної справи.

З метою розвитку системи інформаційного забезпечення підприємців Дружківським міським центром зайнятості, Головним управлінням Державної податкової служби у Донецькій області, Костянтинівсько-Дружківським об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України, проводилися семінари, наради, «круглі столи».

Загальна кількість проведених в рамках Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Дружківка навчальних семінарів, тренінгів склала 436, кількість учасників - 4246.

Окремим питанням залишається питання здійснення контролю за додержанням законодавства про працю. Так, у місті проводиться роз’яснювальна робота  серед суб’єктів малого і середнього підприємництва щодо недопустимості застосування нелегальної праці, необхідності підвищення соціальних стандартів (рівня оплати праці найманих працівників, охорони праці, тощо) та їх інформування щодо наслідків та відповідальності за порушення.

З метою підвищення соціальної відповідальності бізнесу та задля дотримання гарантій працівників у сфері малого і середнього підприємництва, у місті продовжувалася робота щодо їх соціального захисту.

Приділялася увага такому напрямку, як популяризації підприємницької культури.  Підприємці міста з числа малого і середнього підприємництва залучалися до участі у Регіональному конкурсі «Підприємець року». За результатами проведеного конкурсу у 2019 році фіналістами стали 3 суб’єкта підприємницької діяльності з м. Дружківка, у 2020 – ще 5. Переможців було відзначено дипломами та почесними нагородами обласного рівня.

На підставі вищезазначеного, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 №  280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Полякова О.О. про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Дружківка  на 2019 – 2020 роки  прийняти до відома. 
  2. Керівникам комунальних підприємств, установ, структурних підрозділів Дружківської міської ради, рекомендувати керівникам територіальних органів виконавчої влади продовжити роботу в напрямку реалізації заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва на території Дружківської міської територіальної громади в межах повноважень.
  3. Зняти з контролю рішення Дружківської міської ради від 30.01.2019 № 7/54-2 «Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва  у  м. Дружківка  на 2019 - 2020 роки».
  4. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Полякова О.О.
  5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійної комісії міської ради з питань економічного розвитку, планування бюджету та фінансів (Небогатікова).

                                   

 

Міський голова                                                                                                                             В.Б.ГРИГОРЕНКО