Документ від 13.04.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

13.04.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

13.04.2021 м. Дружківка
 
Про проведення земельних торгів щодо продажу права оренди земельної ділянки кадастровим номером 1411700000:00:010:0942

З метою проведення земельних торгів щодо продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності, створення умов для ефективного використання земель, поповнення міського бюджету, формування відкритого та прозорого ринку землі, відповідно до ст. ст.12, 93, 124, 127, 134-139 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-III, враховуючи рішення міської ради від 21.10.2020 №7/79-22 «Про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності, права на які виставляються на земельні торги окремими лотами та визначення виконавця земельних торгів», пропозиції постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства та будівництва, керуючись  ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Провести земельні торги щодо продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності кадастровим номером 1411700000:00:010:0942 площею 0,0390 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07) в районі житлових будинків №51 та №53 по вул.Космонавтів, м. Дружківка, (далі – земельна ділянка).
 2. Виставити право оренди  земельної ділянки  до продажу на земельних торгах у формі аукціону.
 3. Затвердити умови проведення земельних торгів та подальшого користування земельною ділянкою, право оренди якої набуте на земельних торгах (аукціоні)  (додаток 1).
 4. Встановити:
  • стартову ціну лота (стартовий розмір річної орендної плати за користування земельною ділянкою) у сумі 14513,77 грн. (чотирнадцять тисяч п’ятсот тринадцять гривень 77 копійок), що становить 4 (чотири) відсотки від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
  • крок земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки у розмірі 0,5 (нуль цілих п’ять десятих) відсотка стартової плати за користування земельною ділянкою, що складає 72,57 грн. (сімдесят дві гривні 57 копійок);
  • строк користування земельною ділянкою – 3 (три) роки;
  • сума витрат, здійснених виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу, а саме: розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на суму 5416,83(п’ять тисяч чотириста шістнадцять гривень 83 копійки), а також на організацію та проведення земельних торгів, підлягає сплаті виконавцю переможцем земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня укладення договору оренди землі.
 1. Визначити місце проведення земельних торгів – м. Дружківка, вул. Соборна, 16, кабінет 210, дата проведення – 23 червня 2021 об 11-00.
 2. Затвердити проект договору оренди землі, який пропонується укласти з переможцем земельних торгів (додаток 2).
 3. Переможець земельних торгів, безпосередньо в день проведення торгів, укладає  договір оренди земельної ділянки та підписує протокол земельних торгів.
 4. Уповноважити міського голову Григоренка Володимира Борисовича на укладання договору оренди земельної ділянки із переможцем земельних торгів.
 5. Фінансування організації та проведення земельних торгів,  підготовка лоту до продажу, здійснюється виконавцем земельних торгів (ПП «Оршад») відповідно до договору, укладеного з організатором з наступним відшкодуванням витрат виконавця за рахунок коштів переможця земельних торгів.
 6. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Полякова О.О.
 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, житлово–комунального господарства та будівництва (Мелікбегян).

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                В.Б. ГРИГОРЕНКО

ДОДАТОК