Документ від 13.04.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

13.04.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

13.04.2021 м. Дружківка
 
Про внесення змін до рішення Дружківської міської ради від 27.02.2019 № 7/55-7 «Про створення комунального закладу «Клуб смт. Олексієво - Дружківка» Дружківської міської ради»

        Розглянувши лист начальника відділу з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради Пивовар Ю.А. від 06.04.2021 № 0.132/264/21, з метою впорядкування роботи комунального закладу «Базовий поліфункціональний культурний центр Дружківської міської ради», згідно рішення №8/2-4 від 23.12.2020 «Про перейменування комунального закладу «Клуб смт. Олексієво – Дружківка» Дружківської міської ради та затвердження його Статуту», керуючись cт. 64 Господарського кодексу України   від   16.01.2003  №436-IV   (із змінами),   ст. 26  Закону    України    від    21.05.1997

№280/97ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада         

                                                                                              

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення Дружківської міської ради від 27.02.2019 від № 7/55-7 «Про створення комунального закладу «Клуб смт. Олексієво - Дружківка» Дружківської міської ради», а саме:

1.1. Визнати такими, що втратили чинність п.3, п.5:

– «3. Ввести до штатного розпису комунального закладу «Клуб смт. Олексієво-Дружківка» Дружківської міської ради штатну одиницю директора клубу та три штатні одиниці сторожів»;

– «5. Міському фінансовому управлінню Дружківської міської ради (Трушина) з 01.03.2019 передбачити фінансування з міського бюджету комунального закладу «Клуб смт. Олексієво-Дружківка» Дружківської міської ради».

  1. Координаційне забезпечення щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Слесаренко Н.Є.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку (Ковилін), з питань освіти, культури, спорту та молоді (Кулик).

Міський голова                                                                                  В. Б. ГРИГОРЕНКО

Пояснювальна записка

до проекту рішення міської ради

 

 

«Про внесення змін до рішення Дружківської міської ради від 27.02.2019 від № 7/55-7 «Про створення комунального закладу «Клуб смт. Олексієво - Дружківка»

Дружківської міської ради»

           З  метою впорядкування роботи комунального закладу «Базовий поліфункціональний культурний центр Дружківської міської ради», згідно рішення №8/2-4 від 23.12.2020 «Про перейменування комунального закладу «Клуб смт. Олексієво – Дружківка» Дружківської міської ради та затвердження його Статуту», який безпосередньо підпорядкований відділу з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради,  виникла необхідність  виключення п.3 та п.5 з рішення Дружківської міської ради від 27.02.2019                  № 7/55-7 «Про створення комунального закладу «Клуб смт. Олексієво - Дружківка» Дружківської міської ради».

         

Начальник відділу з питань культури,

сім’ї, молоді, спорту та туризму                                                      Ю.А. ПИВОВАР