Документ від 11.05.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

11.05.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

11.05.2021 м. Дружківка
 
Про припинення права користування (оренда) публічного акціонерного товариства «Дружківський машинобудівний завод» та надання товариству з обмеженою відповідальністю «Корум Дружківський машинобудівний завод» у оренду земельної ділянки кадастровим номером 1411700000:00: 003:0083 за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Залізнична, 1В

            Розглянувши заяву ліквідатора публічного акціонерного товариства «Дружківський машинобудівний завод» А.А. Карпенка від 20.04.2021 №20-04/2021, який діє на підставі Постанови Господарського суду Донецької області від 17.12.2019 у справі про банкрутство №905/2910/17, щодо припинення права оренди земельної ділянки кадастровим номером 1411700000:00:003:0083, у зв`язку з продажем розташованих на ній об’єктів нерухомості (акт про придбання майна на аукціоні відповідно до протоколу електронного аукціону№ UA-PS- 2021-02-08-000032-1, свідоцтво про право власності від 12.04.2021 , зареєстроване в реєстрі за № 927), а також заяву І.В. Швида від 19.04.2021, який діє від імені товариства з обмеженою відповідальністю «Корум Дружківський машинобудівний завод» на підставі довіреності від 23.12.2020 р/№4141, щодо передачі в оренду вищезазначеної земельної ділянки, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства та будівництва, згідно зі ст. ст.12, 120, 123, 124, 134, 141 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-III, Закону України від 06.10.1998      № 161-XIV «Про оренду землі», керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997                               № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Припинити право користування (оренда) публічного акціонерного товариства «Дружківський машинобудівний завод» (ЄДРПОУ 00165669) земельною ділянкою кадастровим номером 1411700000:00:003:0083, площею 1,4376 га, у зв’язку з продажем розташованих на ній об’єктів нерухомості. Вважати таким, що втратив чинність договір оренди землі укладений 02.2004, зареєстрований в Костянтинівському міському відділі ДРФ ДП «ЦДЗК при Держкомземі України» 02.03.2004 №272.
  2. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «Корум Дружківський машинобудівний завод», (ЄДРПОУ 37295825), земельну ділянку кадастровим номером 1411700000:00:003:0083, площею 1,4376 га для обслуговування під'їзних залізничних колій ( КВЦПЗ -11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості) за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Залізнична, 1В в оренду на 10 (десять) років, із земель комунальної власності Дружківської міської ради, раніше наданих у користування (оренду) публічному акціонерному товариству «Дружківський машинобудівний завод».
  3. Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Корум Дружківський машинобудівний завод»:
    3.1. укласти в письмовій формі та посвідчити нотаріально договір оренди на право користування земельною ділянкою. Після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, цей договір поновлюється на такий самий строк і на таких самих умовах. Поновленням договору вважається поновлення договору без вчинення сторонами договору письмового правочину про його поновлення в разі відсутності заяви однієї із сторін про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору. Вчинення інших дій сторонами договору для його поновлення не вимагається. Сторона договору, яка бажає скористатися правом відмови від поновлення договору не пізніш як за місяць до дати закінчення дії такого договору, подає до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договору;
    3.2. виконувати обов’язки землекористувача згідно зі ст. 96 Земельного кодексу України;
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, житлово–комунального господарства та будівництва (Мелікбегян).

Міський голова                                                                                          В.Б. ГРИГОРЕНКО

Пояснювальна записка

до проекту рішення міської ради

 

«Про припинення права користування (оренда) публічного акціонерного товариства «Дружківський машинобудівний завод» та надання товариству з обмеженою відповідальністю «Корум Дружківський машинобудівний завод» у оренду земельної ділянки кадастровим номером 1411700000:00: 003:0083 за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Залізнична, 1В»

Зазначеним рішенням, передбачається припинити право користування (оренда) публічного акціонерного товариства «Дружківський машинобудівний завод» (ЄДРПОУ 00165669) земельною ділянкою кадастровим номером 1411700000:00:003:0083, площею  1,4376 га, у зв’язку з продажем розташованих на ній об’єктів нерухомості, та передати її в оренду на 10 (десять) років товариству з обмеженою відповідальністю «Корум Дружківський машинобудівний завод» (ЄДРПОУ 37295825).

Реалізація рішення дозволить врегулювати правовідносини на земельну ділянку, що забезпечить надходження коштів до місцевого бюджету за рахунок податків та зборів та позитивно вплине на соціально-економічний розвиток міста.

Начальник відділу земельних ресурсів                                                    С.О. Петрусенко