Документ від 14.06.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

14.06.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

14.06.2021 м. Дружківка
 
Про надання згоди Дружківському комунальному автотранспортному підприємству 052805 Дружківської міської ради Дружківської міської ради на укладання кредитного договору з АТ «ОЩАДБАНК»

            Розглянувши звернення директора Дружківського комунального автотранспортного підприємства 052805 Дружківської міської ради Руденка С.М. про надання згоди Дружківському комунальному автотранспортному підприємству 052805 Дружківської міської ради на укладання кредитного договору з АТ «ОЩАДБАНК», керуючись ст. 25 Закону України від 21.05.1997 №280-97/ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Надати згоду Дружківському комунальному автотранспортному підприємству 052805 Дружківської міської ради (код ЕДРПОУ 03343404) на укладання кредитного договору з АТ «ОЩАДБАНК» (код ЕДРПОУ 09334702), юридична адреса комунального автотранспортного підприємства: м. Дружківка, вул. Привокзальна, 6, для встановлення загального кредитного ліміту в межах не більше 500 000,00 грн.        (далі - Кредитний договір) на умовах згідно протокольного рішення  Ощадбанку,  в тому числі:

а) сума кредиту: загальний кредитний ліміт не може перевищувати 500 000,00грн.(п’ятсот тисяч гривень 00 коп.);

б) зміна суми кредиту: може змінюватися протягом дії кредитного договору в межах погодженого вище загального кредитного ліміту без додаткових погоджень та без підписання додаткових угод до кредитного договору;

в) відсоткова ставка за користування кредитом: за час фактичного користування кредитним лімітом банку сплачуються відсотки в розмірі:

від 1 до 7 днів користування – 11,00% річних (для Овердрафтів бланкових);

від 8 до 14 днів користування – 11,50% річних (для Овердрафтів бланкових);

від 15 до 30 днів користування – 12,00% річних (для Овердрафтів бланкових);

від 31 до 60 днів користування – 12,50% річних (для Овердрафтів бланкових);

відсотки у разі непогашення кредиту в продовж 15 днів з дати початку безперервного періоду, починаючи з 61-го дня після дати закінчення періоду, у якому дебетове сальдо підлягало обнулінню (з моменту виникнення простроченої заборгованості): 18% (вісімнадцять) відсотків річних;

г) комісії: комісійна винагорода за надання Овердрафту сплачується одноразово в день укладання Договору про надання Овердрафту:

- для Овердрафтів бланкових: мінімум 1% від Ліміту овердрафту

д) строк дії цього рішення – 12 місяців ( у разі продовження строку дії кредитного договору це рішення підлягає оновленню на новий строк).

  1. Надати повноваження директору Дружківського комунального автотранспортного підприємства 052805 Дружківської міської ради (Руденко) на укладення та підписання від імені Підприємства з АТ «ОЩАДБАНК» Кредитного договору та інших супровідних документів.
  2. Координаційне забезпечення щодо виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бузову Г.О.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансів (Небогатікова).

 

 

 

Міський голова                                                                              В.Б. ГРИГОРЕНКО

 

 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до проекту рішення міської ради

«Про надання згоди Дружківському комунальному автотранспортному підприємству 052805 Дружківської міської ради на укладання кредитного договору з АТ «ОЩАДБАНК»

 

П І Д Г О Т О В Л Е Н И Й                                                    ДКАТП 052805

                                                                                                    тел.(066)2103354

 

Директор ДКАТП 052805                                                        С.М. РУДЕНКО

«______»________________

 

 

 

П О Г О Д Ж Е Н И Й

 

 

Завідувач сектору з юридичних

питань відділу з організаційної,

юридичної роботи та контролю                                                        М.В.СЕРБА

«______» ______________

 

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                 Г.О. БУЗОВА

«______» ______________

 

 

Начальник міського фінансового управління

Дружківської міської ради                                                                 І.В. ТРУШИНА

«______» ______________

 

 

Голова постійної  комісії міської ради

з питань планування бюджету та

фінансів                                                                                               Г.Г. НЕБОГАТІКОВА

«______» ______________

                       

 

Секретар міської ради                                                                      К.Б. ХОРС

«______» ______________

 

 

 

Пояснювальна записка до проекту рішення міської ради

«Про надання згоди Дружківському комунальному автотранспортному підприємству 052805 Дружківської міської ради на укладання кредитного договору з АТ «ОЩАДБАНК»

 

            Зазначеним рішенням, керуючись ст.25 Закону України  від 21.05.1997 №280-97/ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» просимо розглянути питання надання згоди Дружківському комунальному автотранспортному підприємству 052805 Дружківської міської ради на укладання кредитного договору із АТ «ОЩАДБАНК» для встановлення кредитного ліміту 500000,00 грн.

            Реалізація рішення дозволить отримати поповнення обігових коштів для підприємства для своєчасної сплати податків до бюджету та своєчасної виплати заробітної плати в строки, які передбачені законодавством України. 

 

 

 

Директор ДКАТП 052805                                                    С.М. РУДЕНКО