Документ від 24.06.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

24.06.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

24.06.2021 м. Дружківка
 
Про внесення змін до Регламенту Дружківської міської ради VIII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 26.05.2021 №8/10-3

З метою приведення Регламенту Дружківської міської ради VIII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 26.05.2021 № 8/10-3 «Про затвердження Регламенту Дружківської міської ради VIIІ скликання», у відповідність до вимог чинного законодавства України, керуючись п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 4 ст. 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» міська рада

 

ВИРІШИЛА

1. Внести зміни до Регламенту Дружківської міської ради VIII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 26.05.2021 № 8/10-3 «Про затвердження Регламенту Дружківської міської ради VIIІ скликання» згідно з додатком 1.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з

питань депутатської діяльності, законності та правопорядку.

 

Міський голова                                                                        В.Б. Григоренко

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Дружківської міської ради “Про внесення змін до Регламенту Дружківської міської ради VIII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 26.05.2021 №8/10-3”

 1. Обґрунтування прийняття рішення

Проект рішення підготовлений для приведення у відповідність до чинного законодавства України Регламенту Дружківської міської ради VIII скликання. Зазначене рішення містить численні невідповідності законодавству України, обмежує та порушує права мешканців Дружківки та їхніх представників — депутатів Дружківської міської ради. Запропоновані зміни дозволяють підвищити якість регламенту, усунути помилки та суперечності з нормами законодавства.

 1. Мета і завдання прийняття рішення

Проєкт рішення має на меті підвищення якості місцевого самоврядування та забезпечення реалізації прав мешканців Дружківки та їхніх представників — депутатів Дружківської міської ради на участь у місцевому самоврядуванні. Основне завдання проєкту рішення — приведення у відповідність до чинного законодавства України Регламенту Дружківської міської ради VIII скликання.

 1. Загальна характеристика і основні положення проекту рішення

Проектом рішення пропонується запровадження норм, які поліпшують участь мешканців Дружківки у місцевому самоврядуванні та підвищують прозорість роботи міської ради.

 1. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Проект рішення розроблений відповідно до пункту 1 частини 1 статті 26 та частини 15 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Ухвалення та реалізація рішення не потребує залучення коштів з бюджету міста.

 1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення

Ухвалення рішення дозволить підвищити якість місцевого самоврядування та підзвітність посадових осіб виконавчих органів Дружківської міської ради, їх спроможність ефективно працювати в інтересах мешканців територіальної громади Дружківки та впроваджувати в громаді кращі практики місцевого самоврядування, які наявні в інших громадах України.

 1. Доповідач на пленарному засіданні

Доповідачем даного проекту рішення на пленарному засіданні ради є депутат Дружківської міської ради Островський Павло Вікторович.


Депутат Дружківської міської ради,
голова депутатської групи “Голос”
у Дружківській міській раді                                             Павло ОСТРОВСЬКИЙ


 

ДЕПУТАТ

ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIІІ СКЛИКАННЯ

__________________________________________________________________________________________

 

       «22» червня 2021 року                                                № 060

 

Дружківському міському голові

Григоренку В.Б.

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

 

МОТИВОВАНЕ ПОДАННЯ

Значна частина депутатів Дружківської міської ради, включно зі мною, вважає пленарне засідання 26.05.2021 р. неправомочним, а документи, які називаються “рішеннями Дружківської міської ради від 26.05.2021 р.” нелегітимними — з огляду на відсутність кворуму, участь в голосуваннях осіб, які ще не є депутатами Дружківської міської ради та інші порушення законодавства України та Регламенту Дружківської міської ради.

Пілся неправомочного пленарного засідання на сайті Дружківської міської ради в розділі “Рішення міської ради” оприлюднено документ “Рішення Дружківської міської ради №8/10-3 від 26.05.2021  “Про затвердження Регламенту Дружківської міської ради VIIІ скликання”.

Розуміючи, що цей документ деякий час буде використовуватись в якості регламенту Дружківської міської ради, маю повідомити, що цей документ містить численні суперечності чинному законодавству України. Це прямо порушує права мешканців громади Дружківки і їхніх представників — депутатів Дружківської міської ради.

Варто зазначити, що згаданий документ, як і регламент, який діяв з 2015 р., містить норми, які роз’яснюють, який алгоритм дій у випадках, якщо норми цього “регламенту” суперечать нормам законодавства.

У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України діють норми законодавства України, незалежно від внесених змін до Регламенту.

Рішення, прийняте з питання, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили (повністю або в окремій його частині), або прийняте з перевищенням компетенції міської ради у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, є незаконним (повністю або в окремій його частині).

У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії до нього повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення. 

Для усунення неузгодженостей положень цього документу з нормами законодавства України керуючись п. 1 ч. 1. ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, вношу на розгляд Дружківської міської ради VIII скликання проект рішення “Про внесення змін до Регламенту Дружківської міської ради VIII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 26.05.2021 №8/10-3”. Прошу його невідкладно опублікувати на сайті Дружківської міської ради в розділі “Проекти рішень” і забезпечити візування проекту рішення та винести на розгляд постійних комісій ради 24-25 червня.

Також надсилаю порівняльну таблицю поправок у додатку 2.

Щодо зауважень, викладених у відповіді на депутатське звернення 4644/240.143/1-21 від 18.06.2021, вважаю їх безпідставними, необґрунтованими і такими, що суперечать законодавству України.

Відповідно до ч. 11 ст. 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, цим Законом, законом про статус депутата, іншими законами. Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутат місцевої ради має право вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них. Згідно з ч. 1 ст. 30 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутат місцевої ради наділений усією повнотою повноважень, передбачених цим та іншими законами України. Ніхто не може обмежити повноваження депутата місцевої ради інакше як у випадках, передбачених Конституцією та законами України.

Таким чином мотивоване подання подано належним суб’єктом в розумінні законодавства України. Якщо вам не вистачає в попередньому депутатському зверненні слів “Мотивоване подання” — написав їх на початку великими літерами, можливо для деяких посадових осіб виконкому складно зрозуміти, що за змістом цей документ і є мотивоване подання.

В мотивувальній частині вказано посилання на конкретні норми права, а саме — на ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Можливо, хтось з виконавців неналежно виконує свою роботу і не помітив цього, на підставі чого підготував відмову в публікації. Варто зазначити, що мотивувальна частина подібного змісту була в рішеннях Дружківської міської ради від 24.02.2016 №7/6-6, від 13.06.2018 №7/44-1 та інших. Отже, жодних законних підстав для відмови в публікації у відповіді не наведено.

Враховуючи викладене вище, надсилаю проект рішення з деякими уточненнями, як доопрацьований. Додатки 1 і 2 залишаються без змін. Тим паче, що обґрунтованих підстав для змін у додатках, у відповіді не наведено.

Систематичні відмови в публікації проектів рішень, а саме створення штучних перешкод у роботі депутатів, надання їм завідомо неправдивої інформації є перешкоджанням депутатській діяльності. Ст. 351 Кримінального Кодексу України за такі дії передбачена відповідальність — штраф від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

У разі відмови в публікації проекту рішення я буду змушений звертатись за захистом своїх прав до Національної поліції, Прокуратури, Уповноваженого з прав людини для відновлення своїх прав та притягнення до відповідальності осіб, причетних до порушення моїх прав.

Контактна особа щодо супроводу даного проекту рішення — депутат Дружківської міської ради VIII скликання Островський Павло Вікторович. Контактний телефон — 050-525-09-87, контактна електронна пошта  — ostrovsky.ua@gmail.com.

Голова депутатської групи “Голос”
у Дружківській міській раді                                             Павло ОСТРОВСЬКИЙ


Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради                                                                                                              ___________________

Зміни до Регламенту
Дружківської міської ради VIII скликання

 

 1. Частину 5 статті 3 «Відкритість та гласність роботи міської ради» Регламенту викласти у наступній редакції:
 2. Пленарні засідання міської ради, засідання постійних комісій міської ради транслюються онлайн в мережі інтернет. Також на сайті міської ради зберігається у вільному доступі архів відеотрансляцій.
 3. Частину 1 статті 6 «Закриті пленарні засідання міської ради» викласти у такій редакції:
 4. Закриті пленарні засідання міської ради для розгляду окремо визначених питань, які містять конфіденційну або таємну інформацію проводяться за рішенням міської ради, прийнятим не менше, ніж двома третинами голосів від загального складу міської ради. На закритих засіданнях не можуть розглядатись питання про затвердження бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів, бюджетних програм та видатків, а також здійснення розпорядження бюджетними коштами у будь-який інший спосіб.
 5. Частину 5 статті 14 «Чергові сесії міської ради» викласти у такій редакції:
 6. Розпорядження про місце і час проведення та порядок денний пленарних засідань доводиться відділом по роботі з депутатами Дружківської виконавчого комітету міської ради до відома кожного депутата через оприлюднення розпорядження на офіційному сайті міської ради, повідомлення депутатів електронною поштою та через засоби телефонного зв’язку не пізніше, ніж за 10 днів до початку пленарного засідання сесії міської ради. Також інформація про заплановані пленарні засідання міської ради, засідання постійних комісій міської ради, засідання виконавчого комітету завчасно вноситься до Google-календаря, який оприлюднюється на сайті Дружківської міської ради.
 7. Статтю 17 «Погоджувальна колегія ради» Регламенту доповнити пунктом 8 такого змісту:
 8. Міський голова (секретар ради) враховує рішення колегії ради під час формування порядку денного пленарного засідання та при внесенні кандидатур осіб, які пропонуються для  обрання,  затвердження,  призначення або погодження міською радою.
 9. Назву статті 20 Регламенту викласти у наступній редакції «Формування порядку денного сесії міської ради»
 10. Частину 1 статті 20 «Формування порядку денного сесії міської ради» Регламенту викласти у наступній редакції:
 11. Порядок денний сесії міської ради формує голова після проведення консультацій з колегією ради відповідно до:

- затвердженого міською радою плану роботи ради;

- пропозицій міського голови, секретаря міської ради;

- пропозицій депутатських фракцій, груп, постійних комісій, депутатів;

- пропозицій виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради;

- пропозицій, внесених у порядку місцевих ініціатив, громадських слухань, петицій.

 1. Частину 6 статті 20 «Формування порядку денного сесії міської ради» Регламенту викласти у наступній редакції:
 2. Проєкт порядку денного сесії міської ради з доопрацьованими проєктами рішень (які включають висновки і рекомендації профільної постійної комісії та аркуші погодження) розміщуються на сайті ради і надаються депутатам під час їх реєстрації на початку чергової сесії по одному примірнику на кожну фракцію/депутатську групу.
 3. Частину 6 статті 21 «Затвердження порядку денного сесії міської ради» Регламенту викласти у наступній редакції:
 4. Питання щодо притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, а також дострокового припинення повноважень посадової особи міської ради, які не набрали необхідної кількості голосів «за», не можуть вноситись на повторний розгляд ради на поточному пленарному засіданні.
 5. Частину 8 статті 28 «Порядок надання слова» Регламенту викласти у наступній редакції:
 6. Кожна з фракцій (груп) має гарантоване право на запитання доповідачу, а також на виступ уповноваженого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Головуючий на засіданні надає слово уповноваженим особам депутатських фракцій (груп) для висловлення узагальнених позицій фракції (групи).
 7. Частину 11 статті 28 «Порядок надання слова» Регламенту викласти у наступній редакції:
 8. В обов’язковому порядку, без ухвалення процедурного рішення міської ради, слово для виступу в обговоренні надається за їх проханням:
 • представнику ініціативної групи, якою внесено на розгляд міської ради проєкт рішення в порядку місцевої ініціативи чи петиції;
 • особі, уповноваженій для виступу громадськими слуханнями під час розгляду міською радою пропозицій громадських слухань;
 • представнику ініціативної групи при вирішенні питань про створення органів самоорганізації населення;
 • головам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, квартальних, вуличних, будинкових комітетів;
 • головам батьківських комітетів навчальних закладів;
 • почесним громадянам міста;
 • народним депутатам України, помічникам народних депутатів України;
 • громадянам України – членам територіальної громади за умови реєстрації для виступу за день до засідання.
 1. Частину 9 статті 29 «Розпорядок роботи засідань міської ради» Регламенту викласти у наступній редакції:

9.Доповіді та співдоповіді промовців на пленарних засіданнях міської ради проголошуються державною мовою з урахуванням вимог ст.10 Конституції України та Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». У разі якщо під час засідання використовується інша мова, ніж державна, на вимогу учасників засідання має бути забезпечений переклад державною мовою.

 1. Частину 5 статті 35 «Рішення міської ради з процедурних питань» Регламенту викласти у наступній редакції:
 2. Процедурне рішення приймається радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
 3. Частину 2 статті 36 «Ведення протоколу пленарного засідання сесії міської ради» Регламенту викласти у наступній редакції:
 4. У протоколі вказуються:

1) дата і місце проведення сесії, її порядковий номер;

2) загальний склад ради, кількість депутатів, обраних до міської ради, кількість присутніх і відсутніх на засіданні депутатів, а також  кількість  запрошених на засідання ради;

3) статус засідання – відкрите, закрите  чи дистанційне, або наявність закритого розгляду окремих питань порядку денного;

 4) порядок денний сесії, прізвища доповідачів і співдоповідачів;

 5) прізвища депутатів, що виступають у дискусії (для осіб, що не є депутатами ради, -  також посади);

6) прізвища депутатів, які внесли запит або поставили питання доповідачам і співдоповідачам;

7) перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих «за», «проти» і таких, що «утрималися»;

8) зміни та доповнення до проєктів рішень міської ради (у вигляді додатків до протоколу), які враховуються при голосуванні;

9) заяви щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу;

10) повідомлення про конфлікт інтересів (озвучені як депутатом, у якого наявний конфлікт інтересів, так і іншим депутатом).

 1. Частину 5 статті 36 «Ведення протоколу пленарного засідання сесії міської ради» Регламенту викласти у наступній редакції:
 2. Протокол пленарного засідання сесії міської ради оформляється в десятиденний термін і підписується головуючим і членами секретаріату сесії. У випадку таємного голосування до протоколу залучається протокол лічильної комісії та пакет із бюлетенями для таємного голосування.
 3. Частину 6 статті 36 «Ведення протоколу пленарного засідання сесії міської ради» Регламенту викласти у наступній редакції:

За правильність записів у протоколі засідання сесії відповідає начальник відділу по роботі з депутатами виконкому міської ради і головуючий на пленарному засіданні. У випадку виявлення у протоколі пленарного засідання розбіжностей, депутат протягом п’ятнадцяти днів після оформлення протоколу може звернутися із зауваженнями до головуючого через відділ  по роботі з депутатами виконкому  міської ради.

 1. Частину 6 статті 37 «Види та способи голосування» Регламенту голосування виключити.
 2. Частину 9 статті 43 «Проєкти рішень» Регламенту викласти у наступній редакції:
 3. Проєкт рішення візується керівниками структурних підрозділів або їх посадовими особами, до компетенції яких відноситься розгляд будь-яких питань цього рішення, заступником міського голови з профільного питання і направляється секретареві міської ради для візування та організації підготовки питань до проєкту порядку денного сесії міської ради. У випадку, якщо наданий проєкт рішення передбачає необхідність фінансування, він додатково візується начальником міського фінансового управління міської ради. У разі, якщо автор(и) проєкту рішення — депутат(и) Дружківської міської ради, візування забезпечується  відділом по роботі з депутатами виконавчого комітету Дружківської міської ради, впродовж п’яти робочих днів з моменту надходження проєкту рішення. Візування носить виключно інформативний характер. Відсутність візи від будь-якої з посадових осіб, зазначених у цьому пункті, не може бути перешкодою для публікації проєкту рішення, розгляду проєкту рішення у постійних комісіях ради та на пленарному засіданні ради.
 4. Частину 10 статті 43 «Проєкти рішень» Регламенту викласти у наступній редакції:
 5. Проєкт рішення оприлюднюється на сайті Дружківської міської ради не пізніше двох робочих днів з моменту надходження. Посадовим особам виконавчого комітету Дружківської міської ради забороняється перешкоджати оприлюдненню проєктів рішень міської ради. Відповідальність за своєчасне оприлюднення проєктів рішень несе секретар міської ради та відділ по роботі з депутатами виконавчого комітету Дружківської міської ради. У разі невідповідності проєкту рішення вимогам чинного законодавства автору надається правовий висновок з рекомендаціями щодо приведення до вимог законодавства. Наявність правового висновку не може бути перешкодою для публікації проєкту рішення, розгляду проєкту рішення у постійних комісіях ради та на пленарному засіданні ради.
 6. Частину 2 статті 48 «Депутат міської ради» Регламенту викласти у наступній редакції:
 7. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності міської ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, міською радою та її органами, виконує їх доручення. Ніхто не може обмежити повноваження депутата місцевої ради інакше як у випадках, передбачених Конституцією та законами України.
 8. Частину 3 статті 56 «Депутатські групи та фракції» Регламенту викласти у наступній редакції:
 9. Депутат міської ради може входити до складу однієї депутатської фракції.
 10. Частину 7 статті 56 «Депутатські групи та фракції» Регламенту викласти у наступній редакції:
 11. Технічне і матеріальне забезпечення функціонування депутатських фракцій та груп здійснює відділ по роботі з депутатами виконкому міської ради. Для роботи депутатських фракцій та груп виділяються приміщення, що обладнані необхідними меблями та копіювальною технікою. Депутатські фракції та групи можуть домовитись про спільне використання приміщення.
 12. Частину 1 статті 57 «Порядок утворення депутатських груп та фракцій» Регламенту викласти у наступній редакції:

1.Депутатська група чи фракція може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень міської ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менше ніж з п’яти депутатів, а  фракція складається не менш як з  двох депутатів міської ради.

 1. Частину 7 статті 57 «Порядок утворення депутатських груп та фракцій» Регламенту викласти у наступній редакції:
 2. Діяльність депутатських груп та фракцій припиняється:

- у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж два депутати - для фракцій, п’ять депутатів – для групи;

- у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи чи фракції;

- після закінчення строку, на який депутати ради об'єдналися в депутатську групу чи фракцію, або строку повноважень міської  ради.

 1. Частину 1 статті 59 «Дисципліна та етика в міській раді» Регламенту викласти у наступній редакції:
 2. На пленарному засіданні міської ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні міської ради попереджає промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів.
 3. Частину 6 статті 68 «Склад постійної комісії міської ради» Регламенту виключити.
 4. Частину 1 статті 69 «Відкликання голови постійної комісії міської ради» Регламенту викласти у наступній редакції:
 5. Голова постійної комісії може бути у будь-який час відкликаний міською радою. Вмотивовані пропозиції про відкликання голови постійної комісії міської ради вносяться:

- За рішенням відповідної постійної комісії міської ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії);

- За ініціативою не менш як третини депутатів від загальної кількості міської ради;

- За ініціативою колегії ради;

- За рішенням депутатської фракції (групи), членом був даний депутат, що обіймав посаду голови за пропорційним представництвом (у випадку припинення членства депутатська фракція (група) делегує іншого члена фракції (групи).

 1. Частину 2 статті 69 «Відкликання голови постійної комісії міської ради» Регламенту викласти у наступній редакції:
 2. Голова постійної комісії вважається відкликаним у випадку прийняття про це рішення міської ради, що приймається більшістю від загального складу міської ради. Відкликаний голова постійної комісії стає членом цієї комісії, якщо ним не подано заяву про входження до іншої постійної комісії. Міська рада зобов’язана розглянути питання обрання нового голови постійної комісії та прийняти рішення.
 3. Частину 2 статті 73 «Висновки та рекомендації постійних комісій» Регламенту викласти у наступній редакції:
 4. Висновки і рекомендації, приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.
 5. Статтю 73 «Висновки та рекомендації постійних комісій» Регламенту доповнити пунктом 5 такого змісту:
 6. У разі, якщо автор(и) проєкту рішення — депутат(и) Дружківської міської ради, постійні комісії міської ради повинні розглянути проєкт рішення не пізніше, ніж впродовж 35 днів з моменту реєстрації. У разі, якщо постійні комісії не розглянули проєкт рішення впродовж зазначеного терміну, проєкт рішення вважається погодженим постійними комісіями за мовчазною згодою. В такому разі суб'єкт подання самостійно за власним підписом ставить на оригіналі проєкту рішення навпроти назви профільної постійної комісії відмітку "підтримано в порядку ч. 5 ст. 73 Регламенту", а навпроти назв інших постійних комісій у випадку, якщо відповідні підписи та відмітки ще не проставлені, ставить за власним підписом відмітку "підтримано в порядку ч. 5 ст. 73 Регламенту".
 7. Назву Статті 83 Регламенту викласти у такій редакції «Формування та організація  роботи  робочої групи по підготовці проєктів  Регламенту та  Положення про постійні комісії міської ради». У зв’язку з цим перенести статтю 83 до розділу VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 8. Статтю 83 «Формування та організація  роботи  робочої групи по підготовці проєктів  Регламенту та  Положення про постійні комісії міської ради» Регламенту викласти у такій редакції:

1.Для підготовки пропозицій щодо проєктів Регламенту ради та Положення про постійні комісії, на першій сесії міської ради нового скликання створюється робоча група з числа новообраних депутатів.

2.Політичні партії, які за результатами виборів депутатів міської ради взяли участь у розподілі депутатських мандатів, делегують по одному представнику до складу робочої групи.

3.Робочу групу очолює новообраний міський голова, заступник і секретар обираються на її першому засіданні з числа членів групи. Свою діяльність робоча група здійснює на засадах, установлених для тимчасових комісій.

 1. Робоча група обирається на строк повноважень ради. Робоча група скликається у випадку потреби внесення змін до Регламенту та Положення про постійні комісії. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Регламенту та Положення про постійні комісії міської ради підлягають обов'язковому розгляду спеціально створеною міською радою робочою групою.
 2. Політична партія, яка за результатами виборів депутатів міської ради взяла участь у розподілі депутатських мандатів, може змінити свого представника у робочій групі в межах квоти. Заміна учасника робочої групи відбувається за рішенням ради.
 3. Частину 4 статті 84 «Порядок прийняття Регламенту, внесення змін і доповнень до Регламенту» викласти у наступній редакції:
 4. Проєкт регламенту, пропозиції про внесення змін і доповнень до Регламенту міської ради підлягають обов'язковому розгляду робочою групою з підготовки проєкту Регламенту та проєкту Положення про постійні комісії Дружківської міської ради та колегією ради.
 5. По всьому змісту Регламенту видалити графічні елементи.

  

Секретар Дружківської міської ради                                    К.Б. ХОРС