Документ від 09.08.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

09.08.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

09.08.2021 м. Дружківка
 
Про внесення змін до рішення Дружківської міської ради від 26.05.2021 № 8/10-56

Розглянувши службовий лист директора Дружківського міського центру соціальних служб Вікторії Лоцман від 30.06.2021 № 0.135/209/21 щодо приведення у відповідність до Типового положення про спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від  21.08.2019                    № 824, керуючись ст. 25 Закону України від 21.05.1997 №280-97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до рішення Дружківської міської ради від 26.05.2021 № 8/10-56 «Про створення спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі», а саме: до Положення про спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі:

    1.1. пункт 6 викласти в наступній редакції:

«6. Консультативна служба є структурним підрозділом Дружківського міського центру соціальних служб, не має статусу юридичної особи, є підконтрольною та підзвітною засновнику та Дружківському міському центру соціальних служб»;

          1.2. доповнити пунктом 16 в наступній редакції:

«16. Директор Дружківського міського центру соціальних служб:

- є персонально відповідальним за виконання завдань консультативної служби, збереження її матеріально-технічної бази;

- без довіреності представляє консультативну службу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, відносинах з об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними та фізичними особами в Україні та за її межами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами консультативної служби;

- видає відповідно до компетенції накази, організовує та контролює їх виконання;

- забезпечує цільове використання майна і коштів консультативної служби в межах затвердженого кошторису, збереження та утримання майна;

- приймає на роботу і звільняє з роботи працівників консультативної служби;

- затверджує посадові інструкції працівників консультативної служби;

- затверджує правила внутрішнього розпорядку консультативної служби та контролює їх виконання;

- організовує ведення бухгалтерського та статистичного обліку, підготовку та подання звітів відповідно до законодавства;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил протипожежної безпеки та охорони праці;

- організовує навчання, підвищення кваліфікації, атестацію працівників консультативної служби;

- виконує інші функції, необхідні для виконання завдань консультативної служби».

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та екології (Бандура) та з питань економічного розвитку, планування бюджету та фінансів (Небогатікова).

 

 

Міський голова                                                                        Володимир  ГРИГОРЕНКО

 

ДОДАТКИ