Документ № 8/12-26 від 30.08.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

02.09.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

30.08.2021 м. Дружківка №8/12-26
 
Про затвердження Положення про Дружківський міський центр соціальних служб у новій редакції

     Розглянувши службовий лист директора Дружківського міського центру соціальних служб від 30.06.2021 № 0.135/208/21 щодо упорядкування роботи Дружківського міського центру соціальних служб, з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства Положення про Дружківський міський центр соціальних служб, відповідно до Закону України від 17.01.2019 №2671-VIII «Про соціальні послуги», Закону України від 01.01.2020 №2558-III «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 479 «Деякі питання  діяльності центрів соціальних служб», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», керуючись статтею 25 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

   

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Положення про Дружківський міський центр соціальних служб у новій редакції (додається).

2.Уповноважити директора  Дружківського міського центру соціальних служб (Лоцман) здійснити заходи щодо державної реєстрації Положення про Дружківський міський центр соціальних служб у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.Визнати таким, що втратив чинність,  п.2 рішення міської ради від 23.12.2020 № 8/2-14 «Про перейменування Дружківського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та затвердження Положення».

4.Координацію робіт щодо виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Виниченко Н.М.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку (Ковилін) та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та екології (Бандура).

 

 

 

 

Міський голова                                                                                      Володимир ГРИГОРЕНКО

                                                                                                        Додаток                    

                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                         рішення міської ради

                                                                                                         від 30.08.2021 № 8/12-26

 

                                                                                                       

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

ПРО ДРУЖКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дружківська міська територіальна громада

 

2021 рік

 

  1. Загальні положення

 

1.1. ДРУЖКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ (далі-Центр) є закладом, що проводить роботу із сім’ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах і надає їм соціальні послуги.

        Повне найменування Центру: Дружківський міський центр соціальних служб.

        Скорочене найменування Центру: ДМ ЦСС

        Юридична адреса Центру: вулиця Соборна, будинок 16, місто Дружківка, Донецька область, 84205.

1.2. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується за рішенням Дружківської міської ради та підпорядковується їй.

 Засновником Дружківського міського центру соціальних служб є Дружківська міська рада, код ЄДРПОУ 04052761, 84205 Донецька область, місто Дружківка, вулиця Соборна, будинок 16.

Органом управління  Центру є Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради.  

       Діяльність Центру повинна відповідати критеріям діяльності надавачів соціальних послуг.

1.3. Методичний та інформаційний супровід діяльності Центру забезпечує Донецький обласний центр соціальних служб.

1.4. У своїй діяльності Центр керується  Конституцією України, законами України, постановами Верховної ради України, Кабінету Міністрів України та іншими нормативно правовими актами які регулюють діяльність закладу, а також Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Кодексом  законів про працю України, ДСТУ ISO 9001:2009,  Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування», Регламентом роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Дружківської міської ради, Регламентом Дружківської міської ради,  рішеннями Дружківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Інструкцією з діловодства у виконавчих органах міської ради, Інструкцією з документування управлінської  інформації  в електронній  формі, організації роботи з електронними документами в діловодстві Дружківської міської ради та електронного міжвідомчого обміну та цим Положенням.

1.5. Центр провадить діяльність за принципами гуманізму, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до честі та гідності, толерантності, законності, соціальної справедливості, доступності та відкритості, неупередженості та безпечності, добровільності, індивідуального підходу, комплексності, конфіденційності, максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів, забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

1.6.  Організаційно-правова форма Центру: комунальний заклад.

1.7.  Положення про Центр затверджує Дружківська міська рада.

 

  1. Завдання та функції Центру

2.1. Завданнями Центру є:

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми;

- надання особам і сім’ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері сім’ї та дітей, з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин;

- надання разових чи періодичних консультацій постраждалим особам та їх законним представникам (якщо такі представники не є кривдниками) щодо прав, заходів, соціальних послуг, якими постраждала особа може скористатися;

- сприяння ефективному розв’язанню проблем самою постраждалою особою, направлення її в разі потреби до відповідних суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству та насильству за ознакою статі;

-  надання первинної психологічної підтримки;

- інформування постраждалих осіб про заходи та соціальні послуги, якими вони можуть скористатися, відповідно до їх потреб з урахуванням психофізичного стану, спричиненого насильством.

2.2. Центр відповідно до визначених для нього завдань:

1) Здійснює заходи щодо:

-  запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей, упровадження новітніх соціальних технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

- виявлення отримувачів соціальних послуг та ведення їх обліку;

- соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації наставництва;

- надання особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, вичерпної інформації про їх права та можливість отримання допомоги;

- проведення психологічного обстеження постраждалої особи та організація надання їй за потреби первинної психологічної підтримки;

- надання первинної консультаційної та психологічної допомоги, у тому числі із залученням фахівців інших загальних або спеціалізованих служб підтримки;

- надання постраждалій особі або її законному представнику (якщо такий представник не є кривдником) інформації про права такої особи, а також про можливості, функції та повноваження суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству, можливості отримання нею подальшої підтримки та надання їй за потреби контактів зазначених суб’єктів;

- проведення оцінки потреб постраждалої особи;

- визначення необхідності в екстреній психологічній допомозі та вирішення питання щодо направлення постраждалої особи до загальної чи спеціалізованої служби підтримки постраждалих осіб;

- інформування органів місцевого самоврядування, уповноваженого підрозділу органу Національної поліції про виявлення фактів домашнього насильства за наявності добровільної поінформованої згоди постраждалої особи, крім випадків вчинення насильства стосовно дітей і недієздатних осіб або виявлення актів насильства кримінального характеру, коли така згода не вимагається;

- у разі виявлення факту домашнього насильства стосовно дитини - інформування не пізніше ніж до закінчення однієї доби служби у справах дітей та уповноваженого підрозділу органу Національної поліції.

2.3. Проводить оцінювання потреб осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, у соціальних послугах, визначає методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку.

2.4. Надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг, зокрема:

      - соціального супроводу;

      - консультування;

      - соціальної профілактики;

      - соціальної інтеграції та реінтеграції;

      - соціальної адаптації;

        соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

      - кризового та екстреного втручання;

      - представництва інтересів;

      - посередництва (медіації).

      - інші соціальні послуги відповідно до визначених потреб.

2.5. Забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.

2.6. Забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом.

2.7. Складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

2.8.  Вносить відомості до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

2.9.  Проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

2.10. Створює умови для навчання та підвищення кваліфікації фахівців, які надають соціальні послуги.

2.11. Взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які у відповідній адміністративно-територіальній одиниці в межах своєї компетенції надають допомогу вразливим групам населення та особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або забезпечують їх захист.

2.12. Інформує жителів Дружківської міської територіальної громади та кожного отримувача соціальних послуг у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я, про перелік соціальних послуг, які він надає, обсяг і зміст таких послуг, умови та порядок їх отримання.

2.13. Інформує жителів Дружківської міської територіальної громади про сімейні форми виховання та проводить попередній відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі.                                                                                                           

2.14. Бере участь у визначенні потреб населення Дружківської міської територіальної громади у соціальних послугах, а також у розробленні та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення Дружківської міської територіальної громади у соціальних послугах.                                                                                                                     

2.15 Готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає засновнику

2.16 Забезпечує захист персональних даних осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, інших вразливих категорій осіб, яким центром надаватимуться соціальні послуги, а також осіб, що повідомили про перебування осіб/сімей у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

 

  1. Права Центру

3.1 Центр має право:

      - самостійно визначати форми та методи роботи;

      - подавати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування запити на інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг, та отримувати таку інформацію;

      - залучати на договірній основі підприємства, установи, організації та волонтерів до надання соціальних послуг;

       -  залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг.

  1. Структура Центру

4.1. Для реалізації своїх повноважень центр  утворює стаціонарні служби (відділення) та денні служби (відділення), що виконують окремі функції, зокрема:

службу (відділення) соціальної роботи у громаді;

мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;

притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

4.2. Відповідно до потреб громади у соціальних послугах у центрі можуть утворюватися:

1) стаціонарні служби (відділення), що:

виконують роботу із запобігання відмовам від новонароджених дітей;

здійснюють соціально-психологічну реабілітацію дітей та соціальну адаптацію осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

надають тимчасовий притулок сім’ям з дітьми;

2) денні служби (відділення), що забезпечують:

соціально-психологічну підтримку внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і членів їх сімей;

соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників та усиновлювачів;

соціальний патронаж дітей і молодих людей, які перебувають у конфлікті із законом;

денний догляд за дітьми з інвалідністю, а також дітьми, яким не встановлено інвалідність, із тяжкими захворюваннями, розладами, травмами, станами, що дають право на надання їм відповідно до законодавства соціальних послуг;

3) спеціалізовані служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, зокрема денний центр соціально-психологічної допомоги, службу первинного соціально-психологічного консультування;

4) мобільну бригаду екстреного реагування.

Центр може утворювати інші структурні підрозділи (служби), діяльність яких спрямовується на проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю і надання їм соціальних послуг, з урахуванням потреб, визначених Дружківською міською територіальною громадою.

4.3 До структури Центру входить:

  • відділ соціальної роботи в громаді;
  • спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

 

  1. Організація роботи та керівництво Центру

5.1.  Підставою для надання Центром соціальних послуг є:

      - направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане відповідно до рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про надання послуг центром;

      - результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

5.2. Прийняття рішення про надання соціальних послуг Центром, визначення їх обсягу, строку, умов надання та припинення, призначення фахівця, відповідального за ведення випадку особи/сім’ї, проводиться в порядку, передбаченому законодавством.

5.3. Центр очолює директор, якого згідно розпорядження призначає на посаду та звільняє з посади в установленому законодавством порядку міський голова.

5.4. Директор Центру:

- організовує роботу Центру, персонально відповідає за виконання Центром визначених для нього завдань;

- здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до державних стандартів і нормативів;

- забезпечує своєчасне подання звітів про роботу Центру до органу, яким утворено Центр;

- затверджує положення про структурні підрозділи (служби) Центру;

- затверджує посадові інструкції працівників Центру;

- призначає в установленому порядку на посаду та звільняє з посади працівників Центру;

- затверджує правила внутрішнього розпорядку Центру та контролює їх виконання;

- видає відповідно до компетенції накази та розпорядження, організовує та контролює їх виконання;

- укладає договори, діє від імені Центру і представляє його інтереси;

- розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;

- забезпечує фінансово-господарську діяльність Центру, створення та розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів/ надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- забезпечує проведення атестації працівників Центру в порядку, визначеному законодавством, та сприяє підвищенню їх кваліфікації;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- вживає заходів до поліпшення умов праці, дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та пожежної безпеки;

- є персонально відповідальним за виконання завдань консультативної служби, збереження її матеріально-технічної бази;

- без довіреності представляє консультативну службу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, відносинах з об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними та фізичними особами в Україні та за її межами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами консультативної служби;

- виконує інші повноваження, передбачені законодавством.

 

  1. Фінансове та матеріально-технічне забезпеченням Центру

6.1. Центр утримується за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Дружківської міської територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

6.2.Соціальні послуги надаються центром за рахунок бюджетних коштів із встановленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних послуг / третіх осіб.

6.3.Розмір плати за соціальні послуги визначається центром в установленому законодавством порядку і затверджується  відповідно до Порядку регулювання тарифів на  соціальні послуги.

6.4. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

6.5. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників Центру встановлюються відповідно до законодавства.

6.6. Штатний розпис Центру затверджується відповідно до типової структури і штатів, які затверджені Міністерством соціальної політики України, та з врахуванням рішень міської ради про введення до штату Центру штатних посад працівників понад типову структуру та штати. Штатний розпис Центру затверджується Органом управління в межах фонду оплати праці. Кошторис на утримання та забезпечення діяльності Центру соціальних служб затверджується Органом управління.

6.7. Центр забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги:

     -створення належних умов для професійної діяльності, у тому числі шляхом підвищення кваліфікації, супервізії;

     - проведення профілактичного медичного огляду;

     - захист професійної честі, гідності та ділової репутації, зокрема в судовому порядку;

     -надання спеціального одягу, взуття, інвентарю, велосипедів, проїзних квитків або виплату грошової компенсації за їх придбання відповідно до норм, затверджених засновником;

    -  створення безпечних умов праці.

6.8. Ведення діловодства та статистичної звітності проводиться відповідно до законодавства.

6.9. Моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг проводиться відповідно до законодавства.

6.10 Центр володіє та користується майном, яке передано йому на праві оперативного управління органом, що його утворив, юридичними та фізичними особами, а також майном, придбаним за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр має право на придбання та оренду обладнання, необхідного для забезпечення його функціонування.  

6.11. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

6.12. Ведення бухгалтерського обліку Центру здійснюється централізованою бухгалтерією при управлінні соціального захисту населення Дружківської міської ради.

 

  1. Припинення діяльності Центру

7.1 Припинення діяльності Центру відбувається шляхом реорганізації або ліквідації.

7.2 Реорганізація Центру відбувається на підставі рішення Дружківської міської ради. Всі права та обов’язки Центру приймає на себе правонаступник.

7.3 Ліквідація Центру відбувається на підставі рішення Дружківської міської ради у разі припинення потреби у виконанні покладених на Центр завдань або на підставі рішення суду.    

7.4 У разі ліквідації Центру, злиття, поділу, приєднання або перетворення, його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

7.5 Перевірка роботи та ревізія фінансово - господарської   діяльності Центру проводяться органом, що його утворив, іншими уповноваженими органами відповідно до законодавства.

 

 

Секретар міської ради                                                                                         Костянтин ХОРС

 

  

Положення про Дружківський міський центр соціальних служб розроблено та підготовлено Дружківським міським центром соціальних служб.

 

  

Директор                                                                                                               Вікторія ЛОЦМАН


 

 Аркуш погодження

Пояснювальний лист