Документ № 8/12-35  від 30.08.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

03.09.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

30.08.2021 м. Дружківка №8/12-35
 
Про включення до Переліку другого типу об’єкта оренди комунальної власності Дружківської міської територіальної громади

Розглянувши службовий лист начальника управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради Віктора Гейченка від 14.06.2021  № ВИХ - 0.1122/582/21 щодо включення нежитлового приміщення до Переліку другого типу для передачі в оренду нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності Дружківської міської територіальної громади, без проведення аукціону, враховуючи заяву акціонерного товариства «Укрпошта» від 09.06.2021, відповідно до п.10 постанови Кабінету Міністрів від 04.11.1995 № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу», ст.15 Закону України від 03.10.2019  № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», рішення Дружківської міської ради  від 23.12.2020 № 8/2-12 «Положення про Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради», керуючись ст. 60 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

               ВИРІШИЛА:

 

  1. Включити до Переліку другого типу об’єкта оренди комунальної власності Дружківської міської територіальної громади, щодо якого прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону за заявою потенційного орендаря - нежитлове вбудоване приміщення площею 147,9 кв.м., розташованого за адресою:  вул. Соборна, 20, м. Дружківка, Донецька обл.
  2. Затвердити умови оренди зазначеного в п.1 майна комунальної власності Дружківської міської територіальної громади:
    • Визначити цільове призначення об’єкту – розміщення відділення акціонерного товариства «Укрпошта».
    • Встановити строк оренди об’єкту – 5 років.
  3. Управлінню житлового та комунального господарства Дружківської міської ради оприлюднити інформаційне повідомлення про потенційний об’єкт оренди, щодо якого прийнято рішення про включення до Переліку другого типу у строки та спосіб, визначені чинним законодавством України.
  4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ганну Бузову.
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з      питань земельних відносин, житлово – комунального господарства та будівництва (Мелікбегян).

 

 

 

Міський голова                                                                                Володимира ГРИГОРЕНКО


 АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до проекту рішення Дружківської міської ради

 

«Про включення до Переліку другого типу об’єкта оренди комунальної власності Дружківської міської територіальної громади»

 

 

 

П І Д Г О Т О В Л Е Н И Й      Управління житлового та комунального господарства

                                                  т. 42623

 

 

Начальник Управління житлового та

комунального господарства                                                                    Віктор ГЕЙЧЕНКО

«___»________________2021 року

 

 

П О Г О Д Ж Е Н И Й

 

 

Головний спеціаліст з юридичних питань

відділу по роботі з депутатами виконавчого

комітету Дружківської міської ради                                                                                                      

«___»________________2021 року                                                         Антон МОЛІБОГА

 

 

 

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                         Ганна БУЗОВА

«___»________________2021 року

 

 

 

 

Голова постійної  депутатської комісії

міської ради з питань земельних

відносин, житлово-комунального

господарства та будівництва                                                                   Ашот МЕЛІКБЕГЯН

«___»________________2021 року

 

 

 

 

Секретар міської ради

«___»________________2021 року                                                           Костянтин ХОРС


 

Пояснювальна записка

д о  п р о е к т у  р і ш е н н я  м і с ь к о ї  р а д и

 

«Про включення до Переліку другого типу об’єкта оренди комунальної власності Дружківської міської територіальної громади»

 

 

             Відповідно до п.6 ст.6 Закону України від 03.10.2019  № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», рішення про включення об’єктів комунальної власності до Переліку другого типу приймається відповідним представницьким органом місцевого самоврядування.

            На підставі службового листа начальника управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради Віктора Гейченка 14.06.2021      № ВИХ - 0.1122/582/21  щодо включення нежитлового вбудованого приміщення площею 147,9 кв.м., розташованого за адресою: вул. Соборна, 20, м. Дружківка, Донецька обл. до Переліку другого типу для передачі в оренду нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності Дружківської міської територіальної громади, без проведення аукціону, враховуючи заяву акціонерного товариства «Укрпошта» від 09.06.2021.

            Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради на підставі викладеного, відповідно до п.10 постанови Кабінету Міністрів від 04.11.1995 № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу», ст.15 Закону України від 03.10.2019  № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», рішення Дружківської міської ради  від 23.12.2020 № 8/2-12 «Положення про Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради», керуючись ст. 60 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

 

 

Начальник управління житлового

та комунального господарства

Дружківської міської ради                                                                         Віктор ГЕЙЧЕНКО