Документ від 15.09.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

15.09.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

15.09.2021 м. Дружківка
 
Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік за 1 пів-річчя 2021 року

Заслухавши  інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олега Полякова про хід виконання Програми економічного і соціального                розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма) за                   1 півріччя 2021 року міська рада відмічає, що  протягом  звітного періоду робота органів           виконавчої влади та органів місцевого самоврядування міста була спрямована на виконання завдань Програми.

Виконання програми здійснювалося за чотирма пріоритетними цілями: оновлена, конкурентоспроможна економіка, якість життя та людський розвиток, ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів, екологічна безпека та збалансоване природокористування.

Всього Програмою з урахуванням змін передбачено виконання 422 заходів на                 загальну суму 885,1 млн. грн.

Фактично в 1 півріччі 2021 року виконувалися (виконано повністю або частково) 222 заходів на що витрачено 394,5 млн. грн., з яких 78,8 млн. грн. - кошти державного бюджету, 42,5 млн. грн. – міського, 268,6 млн. грн. на виконання заходів витрачено підприємствами міста, ще 4,6 млн. грн. – інші джерела фінансування; виконання становить 44,6%, в тому               числі за пріоритетними напрямами:

  • у напряму «оновлена, конкурентоспроможна економіка» виконано повністю або частково 45 заходів із 71, на які витрачено 264,6 млн. грн. (75,0% виконання);
  • у напряму «якість життя та людський розвиток» виконано повністю або частково 77 заходів із 113, витрачено 29,2 млн. грн. (25,1% виконання);
  • у напряму «ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх                    викликів» виконано повністю або частково 91 захід із 190, витрачено 99,0 млн. грн. (26,1% виконання);
  • у напряму «екологічна безпека та збалансоване природокористування» виконано частково 9 заходів із 48 на суму 1,7 млн. грн. (4,9% виконання).

Програмою для реалізації у 2021 році запропоновано 36 інвестиційних проектів на загальну суму 603,4 млн. грн. Фактично впродовж 1 півріччя було профінансовано 4 проекти на суму 10,6 млн. грн.

          На підставі вищезазначеного, керуючись  ст. 26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олега Полякова про хід виконання Програми економічного і соціального  розвитку              Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік за 1 півріччя 2021 року прийняти до відома.    
  2. Керівникам підприємств, організацій та установ, відповідальним за виконання окремих розділів Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік, продовжити виконання заходів, передбачених                   Програмою у визначені строки.
  3. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олега Полякова, Наталю Слесаренко, Ганну Бузову, Наталію Виниченко згідно з розподілом обов’язків.
  4. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань економічного розвитку, планування бюджету та фінансів (Небогатікова), з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку (Ковилін), з питань освіти, культури, спорту та  молоді (Кулик), з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та екології (Бандура), з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства та будівництва (Мелікбегян) за напрямками роботи.

                                    

   

 

      

Міський голова                                                                                Володимир ГРИГОРЕНКО

 

ДОДАТОК