Документ № 148 від 11.07.2011 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

11.07.2011


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

11.07.2011 м. Дружківка №148
 
Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

З метою встановлення єдиного порядку опрацювання запитів на публічну інформацію, забезпечення прозорості та відкритості в діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування Дружківської міської ради, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження голови Донецької облдержадміністрації від 12.05.2011 № 262 «Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»», керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні":

1. Встановити, що відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) виконавчі органи місцевого самоврядування Дружківської міської ради є розпорядниками інформації, що отримана або створена в процесі реалізації ними своїх повноважень та виконання обов’язків, передбачених чинним законодавством, та яка знаходиться у володінні виконавчих органів місцевого самоврядування.

2. Затвердити:

2.1. Форми запиту на публічну інформацію (додаток 1,2,3).

2.2. Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію в виконкомі Дружківської міської ради (додається).

3. Загальному відділу виконкому Дружківської міської ради (Кухарова) запровадити облік запитів на публічну інформацію (в тому числі отримані в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

4. Державному адміністратору Ігнатовій О.С. спільно з відділом економічного аналізу, прогнозування та соціального розвитку виконкому Дружківської міської ради (Коротун) в термін до 15.07.2011 скласти та забезпечити оприлюднення на веб-сайті Дружківської міської ради узагальненого переліку адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами місцевого самоврядування Дружківської міської ради та комунальними підприємствами міста.

5. Керівникам виконавчих органів місцевого самоврядування Дружківської міської ради забезпечити:

5.1. Оперативний і повний розгляд запитів на публічну інформацію та надання відповідей на них. Визначити осіб, відповідальних за забезпечення доступу до публічної інформації, про що повідомити загальний відділ виконкому міської ради в термін до 15.07.2011.

5.2. Оперативне надання відділу з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю (Сігора) інформації, яка повинна бути оприлюднена згідно зі ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6. Керуючому справами виконкому міської ради Курило І.В.:

6.1. визначити спеціальне службове приміщення для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію.

6.2. вжити заходів щодо облаштування спеціального службового приміщення (в тому числі оргтехнікою) та створити умови для роботи запитувачів з документами чи їх копіями.

7. Координацію та контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря міської ради Захватова Л.Й., заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Григоренка В.Б., Верещагіна Р.О.,Леонова Д.М., керуючого справами виконкому Курило І.В. згідно з розподілом обов’язків.

Міський голова                                                    В.С. ГнатенкоВкладення: