Документ від 20.10.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

20.10.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

20.10.2021 м. Дружківка
 
Про внесення змін до рішення Дружківської міської ради від 26.05.2021 № 8/10-20 «Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення Дружківської міської ради у новій редакції»

Розглянувши лист начальника управління соціального захисту населення Дружківської міської ради Галини Небогатікової від 18.10.2021 № 833/0/29-21 щодо внесення змін до рішення Дружківської міської ради від 26.05.2021 № 8/10-20 «Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення Дружківської міської ради в новій редакції», з метою приведення у відповідність до Закону України від 06.09.2012 №5203-VI «Про адміністративні послуги» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 № 1035 «Деякі питання здійснення державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та за дотриманням прав дітей», наказу Міністерства соціальної політики  України від 30.07.2021 № 431 «Про внесення змін до Типової інформаційної картки адміністративної послуги «надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»», листа Міністерства соціальної політики України від 02.08.2021   № 13544/0/2-21/56, керуючись  ст. 25, ч.4 ст. 54 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни в додаток до рішення Дружківської міської ради від 26.05.2021     № 8/10-20 «Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення Дружківської міської ради в новій редакції», а саме:
    • Додати пункт 2.2. до розділу 2 «Завдання управління» Додатку до рішення та викласти в наступній редакції:

«Здійснення організації надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення відповідно до інформаційних карток адміністративних послуг соціального характеру, що затверджується рішенням міської ради.».

  • Пункти 3.3.15. та 3.3.16. розділу 3 «Функції управління» Додатку до рішення викласти в наступній редакції:

«3.3.15. здійснює моніторинг соціальних програм для надання державної соціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством;»;

«3.3.16. здійснює нагляд та соціальний супровід мешканцям громади щодо призначення, надання та виплати держаних соціальних допомог, пільг, житлових субсидій тощо з метою забезпечення дотримання надавачами соціальних послуг вимог законодавства та дотримання прав дітей.».

  1. Координацію роботи виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталю Виниченко.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку (Ковилін) та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та екології (Бандура).

 

Міський голова                                                                    Володимир  ГРИГОРЕНКО


 

 АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до проекту рішення Дружківської міської ради

 

«Про внесення змін до рішення Дружківської міської ради від 26.05.2021 № 8/10-20 «Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення Дружківської міської ради в новій редакції»

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ    Управлінням соціального захисту населення

                                         Дружківської міської ради  т. 53641

 

Начальник управління                                               

«_____»___________2021 р.                                                     Галина  НЕБОГАТІКОВА

 

Начальник відділу організаційно-правової

та кадрової роботи

«_____»___________2021 р.                                                     Інна БАРАБАШ

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ

 

Головний спеціаліст з юридичних питань

відділу по роботі з депутатами                                                 Антон МОЛІБОГА

«_____» _____________ 2021 р.

 

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради

«_____»______________2021 р.                                               Наталія ВИНИЧЕНКО

 

 

Голова постійної комісії міської ради з питань

депутатської діяльності, законності

та правопорядку    

«_____»_____________2021 р.                                                 Дмитро КОВИЛІН

 

 

Голова постійної комісії міської ради

з питань охорони здоров'я, соціального

захисту населення та екології

«_____»_____________2021 р.                                                 Максим БАНДУРА

 

Секретар міської ради

«_____»_____________2021 р.                                                 Костянтин ХОРС


 

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення Дружківської міської ради «Про внесення змін до рішення Дружківської міської ради від 26.05.2021 № 8/10-20 «Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення Дружківської міської ради в новій редакції»

 

 

          У зв’язку з втратою чинності постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001р. № 1091 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям», якою було затверджено Положення про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 № 1035 «Деякі питання здійснення державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та за дотриманням прав дітей», якою затверджено Порядок здійснення державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та за дотриманням прав дітей, а також відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», наказу Міністерства соціальної політики  України від 18.03.2021 № 136 «Про затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення», листа Міністерства соціальної політики України від 19.03.2021   № 5130/0/2-21/51, та для надання  соціальної підтримки мешканцям Дружківської міської територіальної громади, виникла необхідність привести у відповідність до норм чинного законодавства та внести зміни до Положення про управління соціального захисту населення Дружківської міської ради.

  

 

Начальник управління                                               Галина НЕБОГАТІКОВА