Документ від 20.10.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

20.10.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

20.10.2021 м. Дружківка
 
Про внесення змін до рішення Дружківської міської ради від 25.11.2020 № 7/80-6

              Розглянувши листи заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталі Виниченко від  13.10.2021 №  0.26/317/3-21, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ганни Бузової від 19.10.2021 № 0.11/334/3-21, головного бухгалтера виконавчого комітету Дружківської міської ради Вікторії Локочинської від 04.10.2021 № 0.146/146/21, від 19.10.2021 № 0.146/154/21, начальника управління соціального захисту населення Дружківської міської ради Галини Небогатікової від 19.10.2021     № 13/6954/0/1-21 з метою упорядкування загальної чисельності Дружківської міської ради та її виконавчих органів, забезпечення здійснення ними повноважень, передбачених чинним законодавством України, керуючись  п. 5 ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до рішення Дружківської міської ради від 25.11.2020 № 7/80-6 «Про затвердження загальної структури та чисельності Дружківської міської ради та її виконавчих органів на 2021 рік», а саме:

1.1.  «Загальну структуру Дружківської міської ради та її виконавчих органів на 2021 рік» викласти у наступній редакції (додаток ).

1.2. У додатку 2 «Загальна чисельність Дружківської міської ради та її виконавчих органів на 2021 рік»:

1.2.1 У розділі І «Апарат міської ради» визначити загальну чисельність на посаді «Староста» у кількості 5 одиниць з 09.12.2021;

1.2.2.У розділі ІІ. «Виконавчі органи міської ради» у  пункті 1 «Виконавчий комітет Дружківської міської ради»:

- у підпункті 1.2. «Загальний відділ» визначити загальну чисельність на посаді «Водій» у кількості «8 одиниць», у зв’язку з чим загальну чисельність  працівників цього відділу змінити з «30,5 одиниці» на «29,5 одиниці» з 31.12.2021;

- у підпункті 1.17. «Інспектор» визначити загальну чисельність у кількості «5 одиниць» з 31.12.2021;

- доповнити підпунктом 1.21. «Головний спеціаліст з публічних закупівель» у кількості «1 одиниці»;

- доповнити підпунктом 1.22. «Старший інспектор» у кількості «1 одиниці»;

- у рядку «Всього» цифрі «121,5» змінити на цифри «120,5».

1.2.3. У розділі ІІ «Виконавчі органи міської ради» у пункті 3 «Управління соціального захисту населення Дружківської  міської ради»:

-  вивести пункт 3.8. «Відділ державних соціальних інспекторів» з 31.12.2021;

-  ввести пункт 3.22. «Відділ нагляду, моніторингу та супроводу соціальних програм», а саме: посаду «Начальник відділу» у кількості «1 одиниці», посаду «Заступник начальника відділу»  у кількості «1 одиниці», посаду «Головний спеціаліст» у кількості «6 одиниць», загальна чисельність відділу складає « 8 одиниць»;

- у рядку «Всього» з 01.11.2021 цифри «69»  змінити на цифри «77», з 31.12.2021 цифри «77» змінити на цифри «72».

1.2.4. У розділі ІІ «Виконавчі органи міської ради»  виключити  пункт 9. «Управління житлово – комунального господарства, екології та цивільного захисту населення Дружківської міської ради».

  1. У загальній чисельності штатних одиниць Дружківської міської ради та її виконавчих органів:

- з 01.11.2021 цифри «270,75»  змінити на цифри «259,50»;

- з 31.12.2021 цифри «259,5» змінити на цифри « 254,50».

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань економічного розвитку, планування бюджету та фінансів (Небогатікова) та з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку (Ковилін).

 

  

 

Міський голова                                                                        Володимир ГРИГОРЕНКО


  

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до проекту рішення Дружківської міської ради

«Про внесення змін до рішення Дружківської міської

ради від 25.11.2020 № 7/80-6”

 

П І Д Г О Т О В Л Е Н И Й :    головним спеціалістом з бухгалтерського обліку

      виконавчого комітету Дружківської міської ради                                                 

 

Головний спеціаліст з

бухгалтерського обліку                                                                           Наталя КРАСЮК

«___»_______________2021 р.                                                                

 

 

                                                                                                                    

П О Г О Д Ж Е Н И Й:

 

Головний спеціаліст з юридичних питань

відділу по роботі з депутатами

«___»__________________2021 р.                                                       Максим СЕРБА                                                                                                                        

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради

«___»__________________2021 р.                                                          Ганна БУЗОВА                                                                                                                                                     

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради

«___»__________________2021 р.                                                          Наталя ВИНИЧЕНКО

 

Керуючий справа виконкому

«___»__________________2021 р.                                                          Інна КУРИЛО  

                                                                                                                 

Начальник міського фінансового управління

Дружківської міської ради  

«___»__________________2021 р.                                                          Ірина ТРУШИНА

                                                                                                                         

Голова постійної комісії міської ради 

з питань депутатської діяльності,

законності та правопорядку                                                                                        

«___»__________________2021 р.                                                        Дмитро КОВИЛІН

 

Голова постійної комісії міської ради

з питань економічного розвитку,

планування бюджету та фінансів                                                             

«___»__________________2021 р.                                                        Галина НЕБОГАТІКОВА

 

Секретар міської ради                                                                               

«___»__________________2021 р.                                                          Костянтин ХОРС


                                 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Дружківської міської ради

«Про внесення змін до рішення Дружківської міської ради

від від 25.11.2020 № 7/80-6»

 

    У зв’язку з набуттям чинності рішення Дружківської міської ради № 8/13-39 від 05.10.2021 «Про утворення старостівського округів Дружківської міської територіальної громади» потрібно внести  зміни до структури Дружківської міської ради, а саме: вивести посаду старости, водія, інспектора, ввести посаду старшого інспектора.  Відповідно до  Закону України «Про публічні закупівлі»  відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг є уповноважена особа – спеціаліст з публічних закупівель, який буде займатися проведеням тендерних закупівель, допорогових та спрощених закупівель, тому потрібно ввести до структури виконавчого комітету Дружківської міської ради  посаду «головного спеціаліста з публічних закупівель».

Втрата чинності постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001р. № 1091 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям», якою було затверджено Положення про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора та набуття чинності  постанови Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021р. № 1035 «Деякі  питання здійснення державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та за дотриманням прав дітей», яка передбачає процедуру здійснення заходів контролю над органами соціального захисту населення  Нацсоцслужбою України та її територіальними органами та потребує ліквідації відділу державних соціальних інспекторів управління соціального захисту населення Дружківської міської ради. Натомість, функції нагляду, моніторингу, супроводу соціальних програм, виконання вимог під час надання соціальних послуг та дотримання прав дітей за рахунок коштів всіх рівнів бюджету залишаються за органом соціального захисту населення, тому виникає потреба у створенні «Відділу нагляду, моніторингу та супроводу соціальних програм», а саме: ввести посаду «начальника відділу» у кількості 1 одиниці, «заступника начальника відділу» у кількості 1 одиниці,  «головного спеціаліста» у кількості 6 одиниць.

У зв’язку з набуттям чинності рішення Дружківської міської ради  № 8/13-38 від 05.10.2021 «Про скасування рішень міської ради № 8/11-18 від 22.07.2021 та № 8/11-17 від 22.07.2021» потрібно внести  зміни до структури Дружківської міської ради, а саме: виключити  пункт  «Управління житлово – комунального господарства, екології та цивільного захисту населення Дружківської міської ради».

               Для упорядкування загальної структури та чисельності Дружківської міської ради та її виконавчих органів, забезпечення здійснення ними повноважень, передбачених чинним законодавством України, з метою більш ефективного розподілу та виконання посадових обов’язків спеціалістами, виникненням нових задач, які потребують вирішення виникла необхідність у внесенні змін до структури та загальної чисельності Дружківської міської ради та її виконавчих органів на 2021 рік.

   

 

Головний спеціаліст з бухгалтерського обліку

Виконавчого комітету Дружківської міської ради                                     Наталя КРАСЮК

 

Додаток

Структура