Документ від 09.11.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

09.11.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

09.11.2021 м. Дружківка
 
Про затвердження Порядку відрахування до загального фонду бюджету Дружківської міської територіальної громади комунальними підприємствами Дружківської міської ради частини чистого прибутку (доходу) та встановлення розміру частки прибутку

     Розглянувши лист начальника міського фінансового управління Дружківської міської ради Ірини Трушиної  вхідний №13/7466/01-21 від 04.11.2021, з метою ефективного управління об’єктами міської комунальної власності, регламентації відношень щодо сплати комунальним підприємством «Муніципальна охорона» Дружківської міської ради частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду бюджету міської територіальної громади, відповідно до п.35 ч.1 ст.64 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI,  п.29 ч.1 ст.26 Закону України від 21.05.1997 №280-97/ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА

 1. Затвердити Порядок відрахування до загального фонду бюджету Дружківської міської територіальної громади комунальними підприємствами Дружківської міської ради частини чистого прибутку (доходу)  та встановлення розміру частки прибутку (додається).
 2. Встановити розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до загального фонду бюджету Дружківської міської територіальної громади, для комунальних підприємств Дружківської міської ради (додається).
 3. Міському фінансовому управлінню (Трушина) оприлюднити рішення у міській газеті «Дружковский рабочий».
 4. Дане рішення набуває чинності з дня його оприлюднення.
 5. Вважати таким, що втратило чинність рішення Дружківської міської ради від 19.12.2019 № 7/65-15 «Про затвердження Порядку відрахування до загального фонду міського бюджету комунальними підприємствами Дружківської міської ради частини чистого прибутку (доходу)  та встановлення розміру частки прибутку».
 6. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олега Полякова.
 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічного розвитку, планування бюджету та фінансів (Небогатікова).                                                   

 

      

Міський голова                                                                           Володимир ГРИГОРЕНКО 

 

                                                                                                                               

 

Додаток 1   

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                            

                                                                                                           рішення міської ради

                                                                                                           від __________ №______  

           Порядок

відрахування до загального фонду  бюджету Дружківської міської територіальної

громади комунальними підприємствами Дружківської міської ради  

частини чистого прибутку (доходу)

 

 1. Згідно з цим Порядком частина чистого прибутку (доходу), що відраховується комунальними підприємствами Дружківської міської ради, які здійснюють господарську діяльність з метою одержання прибутку, до загального фонду бюджету Дружківської міської територіальної громади визначається, виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, та розміру частки прибутку, встановленого рішенням міської ради.
 2. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується комунальними підприємствами Дружківської міської ради до загального фонду бюджету Дружківської міської територіальної громади наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.
 3. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду бюджету Дружківської міської територіальної громади, визначається комунальними підприємствами відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою України, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємств.

 Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається комунальними підприємствами Дружківської міської ради до територіального органу Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

 1. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду бюджету Дружківської міської територіальної громади, відкритий в Управлінні Державної казначейської служби України у м. Дружківці Донецької області.
 2. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) відповідно до цього Порядку комунальні підприємства Дружківської міської ради надають головним розпорядникам коштів та міському фінансовому управлінню Дружківської міської ради у строк, передбачений для подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу) до територіального органу Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області.
 3. Відповідальність за своєчасність надання розрахунку частини чистого прибутку (доходу), правильність обрахування, повноту і своєчасність сплати покладається на платника відповідно до діючого законодавства України.

Секретар міської ради                                                                                  Костянтин ХОРС

   Порядок відрахування до загального фонду бюджету Дружківської міської територіальної громади комунальними  підприємствами Дружківської міської ради  частини чистого прибутку (доходу) підготовлено міським фінансовим управління Дружківської міської ради.

 

Начальник міського фінансового управління

Дружківської міської ради                                                                           Ірина ТРУШИНА

 

 

Додаток  2  

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                           

                                                                                                           рішення міської ради

                                                                                                           від __________ №______  

 

Розмір

частки  прибутку, яка підлягає зарахуванню до загального фонду бюджету
Дружківської міської територіальної громади, для комунальних підприємств Дружківської міської ради

 

№ з/п

Назва підприємства

 Норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу), %

1.

Підприємство електричних мереж зовнішнього освітлювання «Міськсвітло»

5

2.

Комунальне підприємство  «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради

5

3.

Комунальне автотранспортне підприємство  052805

Дружківської міської ради

5

4.

Комунальне підприємство  «Дружківський міський парк культури та відпочинку» Дружківської міської ради

5

5.

Комунальне підприємство  Дружківське міське бюро технічної інвентаризації

5

6.

Комунальне підприємство  «Спектр» Дружківської міської ради

5

7.

Комунальне підприємство  «Дружківка автоелектротранс» Дружківської міської ради

5

8.

Комунальне підприємство  «Муніципальна варта»

Дружківської міської ради

5

9.

Комунальне підприємство  Дружківської міської ради «Громадське харчування»

5

10.

Комунальне підприємство  «Комсервіс» Дружківської міської ради

5

11.

Комунальне підприємство  «Дружківська льодова арена» Дружківської міської ради

5

12.

Комунальне підприємство «Муніципальна охорона» Дружківської міської ради

5

 

 

Секретар міської ради                                                                                  Костянтин ХОРС

 

        Розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до загального фонду бюджету Дружківської міської територіальної громади, для комунальних підприємств Дружківської міської ради підготовлено міським фінансовим управління Дружківської міської ради.

 

 

 

Начальник міського фінансового управління

Дружківської міської ради                                                                           Ірина ТРУШИНА