Документ від 14.12.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

14.12.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

14.12.2021 м. Дружківка
 
Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням Дружківської міської ради від 02.03.2021 № 8/6-1

Розглянувши лист начальника управління соціального захисту населення Дружківської міської ради Галини Небогатікової від 21.10.2021 № ВИХ-13/7076/0/1-21 та лист начальника відділу економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради Марини Коротун від 26.10.2021 №ВИХ-310 щодо внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням Дружківської міської ради від 02.03.2021 № 8/6-1, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням Дружківської міської ради від 02.03.2021 № 8/6-1, а саме:
  • у підрозділі 2.3.3. «Соціальний захист населення» розділу 2. «Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку у 2021 році» заходи «Відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд: - електроперевізникам», «Відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд: - автотранспорт» та «Відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд: - залізничним транспортом» завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року «Інші завдання. Забезпечення пільгами окремих категорій громадян міста шляхом відшкодування компенсаційних виплат»,  захід «Реалізація заходів щодо сприяння оздоровленню та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми (в т.ч. за рахунок місцевого бюджету)» завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року «Інші завдання. Реалізація заходів щодо сприяння оздоровленню та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми» та рядок «Всього»  викласти у наступній редакції (додаток 1);
  • у розділі «Джерела та обсяги фінансування програми у 2021 році» рядки Соціальний захист населення»» та «Всього» викласти у наступній редакції (додаток 2).
  • у Паспорті міської програми пункт 9. «Загальні обсяги фінансування (без урахування додатків) викласти у наступній редакції (додаток 3).
  1. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олега Полякова.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансів (Небогатікова).

Міський голова                                                                                   Володимир ГРИГОРЕНКО


 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до проекту рішення міської ради

«Про внесення змін до  Програми  економічного і   соціального розвитку Дружківської     міської територіальної громади на 2021  рік, затвердженої рішенням Дружківської міської ради від 02.03.2021 № 8/6-1»

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ   відділом економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради,

тел. 44398

Начальник відділу економічного розвитку                                             Марина КОРОТУН

« ____» _____________ 2021

           

    

 

ПОГОДЖЕНИЙ

 

Головний спеціаліст з юридичних питань

відділу по роботі з депутатами   

« ____» _____________ 2021     

                                                                

 Антон МОЛІБОГА

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                          

« ____» _____________ 2021

Олег  ПОЛЯКОВ

Начальник міського фінансового

управління                                                                                                 

« ____» _____________ 2021

           

Ірина ТРУШИНА

Голова постійної комісії міської ради

з питань планування  бюджету та фінансів                                                           

« ____» _____________ 2021

Галина НЕБОГАТІКОВА

Секретар міської ради                                                                                              

« ____» _____________ 2021

Костянтин ХОРС


                                                  

                                                                                                                                                                                           Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

                                                                                                                                                                                           від                  №                                          

 

 

Зміни до підрозділу 2.3.3. «Соціальний захист населення»  розділу 2. «Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку у 2021 році»  Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на  2021 рік  

 

 

№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року


з/п

Зміст заходу

Термін
виконан-
ня

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Очікуваний
результат

 

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

 

Державного бюджету

облас-
ного
бюджету

міського бюджету

підприємств

інших джерел

Найменування показника

значення показника

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

2.3.3. Соціальний захист населення

Інші завдання. Забезпечення пільгами окремих  категорій громадян міста шляхом відшкодування компенсаційних виплат

3.

Відшкодування  компенсаційних виплат за пільговий проїзд:                    - електроперевізникам

протягом  року

УСЗН

1147,1

   

1147,1

   

отримали виплати, СПД

1

 

-автотранспорт

протягом року

УСЗН

3000,0

   

3000,0

   

8

 

-залізничним транспортом

протягом року

УСЗН

751,4

   

751,4

   

1

 
                             

Інші завдання.

Реалізація заходів щодо сприяння оздоровленню та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми

1.

Реалізація заходів щодо сприяння оздоровленню та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми (в т.ч. за рахунок місцевого бюджету)

Протягом року

УСЗН

741,1

   

741,1

   

оздоровлено та відпочило дітей, осіб

350

Всього:

   

114090,70

92270,7

0,0

20779,00

8,0

1033,0

   

Секретар міської ради                                                                                                                                                                 Костянтин ХОРС

Зміни до підрозділу 2.3.3. «Соціальний захист населення» розділу 2. «Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку у 2021 році»  Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік підготовлені відділом економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської  ради

 Начальник відділу економічного розвитку                                                                                                                Марина КОРОТУН


                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                      Додаток 2

                                                                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                      рішенням міської ради

                                                                                                                                                                                      від                 № ________

       

Зміни до розділу  «Джерела та обсяги фінансування програми у 2021 році»

Напрями реалізації заходів

Кількість заходів

Витрати на реалізацію, тис.грн

 

всього

у тому числі за рахунок коштів:

 

державного бюджету

місцевих бюджетів

підприємств

інших джерел

 
 

обласного бюджету

міського   бюджету 

 

Соціальний захист населення

61

114090,7

92270,7

0,0

20779,0

8,0

1033,0

 

ВСЬОГО:

422

962524,7

93873,4

1007,6

378519,8

408594,1

80529,8

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                                 Костянтин ХОРС

Зміни до розділу  «Джерела та обсяги фінансування програми у 2021 році» підготовлені   відділом економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської  ради.

Начальник відділу економічного розвитку                                                                                                                 Марина КОРОТУН


Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від                №________

                                                                                                                         

                                                                                                                                                  

 

Зміни до Паспорту міської програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади

 на  2021 рік           

9. Загальні обсяги фінансування (без урахування додатків)

Кількість заходів

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів

 підприємств

інших

 джерел

обласного бюджету

бюджету міста

422

962524,7

93873,4

1007,6

378519,8

408594,1

80529,8

Секретар міської ради                                                                                                                                              Костянтин ХОРС

Зміни до Паспорту міської програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік підготовлені відділом економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської  ради.

Начальник відділу економічного розвитку                                                                                                            Марина КОРОТУН