Документ від 17.12.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

17.12.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

17.12.2021 м. Дружківка
 
Про здійснення запозичення Дружківською міською радою у 2021 році

З метою реалізації проекту в рамках програми Револьверного фінансування «Енергозбереження» Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), відповідно до статті 143 Конституції України від 28 червня 1996 року, статей 16, 18, 71, 74, 75-1 Бюджетного Кодексу України від 8.07.2010  № 2456-VI ,  постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» (зі змінами), рішення міської ради «Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), з урахуванням наказу Міністерства фінансів України від   .12.2021 №   «Про погодження Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Дружківською міською радою Донецької області у 2021 році», керуючись пунктами 26, 27 частини1 статті 26, пунктом 16 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Здійснити зовнішнє запозичення до бюджету Дружківської міської територіальної громади шляхом залучення кредиту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) на таких умовах:

               1)   розмір та валюта запозичення - до 15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів) грн, зокрема у 2021 році – до 4 500 000,00 (чотири мільйони п’ятсот тисяч) гривень;

               2)  строк запозичення – до 5 років від дати підписання кредитного договору (включаючи пільговий період до 1 року);

               3)    відсоткова ставка за користування кредитними коштами – 3% річних;

               4) погашення кредиту здійснюється рівними щоквартальними платежами, відповідно до умов кредитного договору, починаючи з дати завершення пільгового періоду;

               5) сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється  щоквартальними платежами, відповідно до умов кредитного договору, починаючи з першої погодженої дати платежу після надання першого траншу кредиту (пільговий період не застосовується до платежів зі сплати відсотків);

               6)  майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням не надається;

               7) мета запозичення - фінансування впровадження заходів інвестиційного проекту «Капітальний ремонт будівлі Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Дружківської міської ради (з використанням заходів термомодернізації), розташованої за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Космонавтів, 37»;

               8) форма здійснення запозичення – укладання кредитного  договору з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО);

               9)доступність коштів запозичення – до 30 місяців від підписання кредитного договору;

               10)  комісійні зобов’язання  в розмірі 0,5% нараховані на невиплачену основну суму запозичення, якщо термін доступності запозичення продовжується понад 30 місяців від підписання кредитного договору.

.

  1. Уповноважити начальника міського фінансового управління Дружківської міської ради Ірину Трушину укласти кредитний договір з Північною екологічною фінансовою корпорацію (НЕФКО) від імені Дружківської міської ради і вчиняти всі необхідні правочини та здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії, пов’язані із залученням запозичення від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) до Дружківської міської територіальної громади, з правом подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, підписувати документи, правочини, а також вчиняти всі інші дії, пов’язані із здійсненням запозичення.
  2. Спрямувати кошти кредиту на фінансування інвестиційного проекту «Капітальний ремонт будівлі Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Дружківської міської ради (з використанням заходів термомодернізації), розташованої за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Космонавтів, 37».
  3. Погашення кредиту та сплату відсотків за кредитом, а також інші витрати, пов’язані з отриманням та погашенням такого запозичення, здійснювати за рахунок коштів бюджету Дружківської міської територіальної громади Донецької області.
  4. Міському фінансовому управлінню Дружківської міської ради (І. Трушина) щорічно передбачати в бюджеті міської територіальної громади кошти, необхідні для здійснення витрат з виконання боргових зобов’язань (з погашення та обслуговування боргу) до кінця дії цих зобов’язань.
  5. Уповноважити Дружківського міського голову Володимира Григоренка вчиняти всі необхідні правочини та здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії, пов’язані із залученням гранту, з правом подавати й одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, підписувати документи, правочини (включаючи підписання договору про грант, що вступає в силу з дня його підписання.
  6. Координаційне забезпечення щодо виконання рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олега Полякова, Наталю Слесаренко згідно з розподілом обов’язків.
  7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію  міської ради з питань  економічного розвитку,  планування бюджету та  фінансів (Г.Небогатікова).

Міський голова                                                                               Володимир ГРИГОРЕНКО

 

Додаток