Документ № РМГ/12/0.1/309/21 від 20.12.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

20.12.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

20.12.2021 м. Дружківка №РМГ/12/0.1/309/21
 
Про зупинення рішеня Дружківської міської ради від 15.12.2021 № 8/16-4 «Про затвердження плану роботи Дружківської міської ради на перше півріччя 2022 року»

З метою недопущення порушень вимог ч. 2 ст. 19 Конституції України, ч. 3 ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  від 21.05.1997 № 280/97-ВР,  Регламенту Дружківської міської ради VIII скликання , затвердженого рішенням міської ради від  26.05.2021 № 8/10-3 «Про затвердження Регламенту Дружківської міської ради VIII скликання», керуючись ст. 42, ч. ч. 4, 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР,

 ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Зупинити рішення Дружківської міської ради від 15.12.2021 № 8/16-4  «Про затвердження плану роботи Дружківської міської ради на перше півріччя 2022 року» із наступним обґрунтуванням зауважень.

Статтею 19 Конституції України, ч. 3 ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено обов’язок органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 42  Регламенту Дружківської міської ради VIII скликання , затвердженого рішенням міської ради від  26.05.2021 № 8/10-3 «Про затвердження Регламенту Дружківської міської ради VIII скликання» (далі –Регламент) міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення міської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень.

Згідно до вимог ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. У своїй діяльності місцева рада, її органи та посадові особи керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та власними Регламентами.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 50 Регламенту встановлено, депутат міської ради має право вносити на розгляд  міської ради та її органів проєкти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них, вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні міської ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції міської ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території.

Частиною 15 статті 46 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради.

Пунктом 1 статті 33 Регламенту встановлено черговість голосування проєктів рішень Дружківської міської ради, пропозиції та поправки до них.  Зокрема, у першу чергу на голосування ставиться проєкт рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від депутата, постійної комісії та інших осіб, які готували проєкти цих документів. У разі надходження інших (альтернативних) проєктів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

На пленарне засідання шістнадцятої сесії Дружківської міської ради VIII скликання 15.12.2021 року було винесено на обговорення проєкт рішення міської ради «Про затвердження плану роботи Дружківської міської ради на перше півріччя 2022 року»  з метою його прийняття. Під час обговорення проєкту рішення, депутатами Дружківської міської ради VIII скликання було надано пропозиції про включення до плану роботи Дружківської міської ради на перше півріччя 2022 року трьох питань, а саме:

-  про заслуховування звіту про роботу комунального підприємства «Муніципальна варта» Дружківської міської ради – пропозиція депутата Фіалка Є.Б.;

-  про  заслуховування  звіту  про  роботу  Східного  центру  комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дружківської міської ради - пропозиція депутатів Фіалка Є.Б., Гайдука В.В.;

-  про заслуховування звіту про роботу заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталі Слесаренко - пропозиція депутата Фіалка Є.Б..

Визначенні поправки поставленні на голосування та підтримані 24 депутатами Дружківської міської ради. Голосування за включення трьох поправок до проєкту рішення  «Про затвердження плану роботи Дружківської міської ради на перше півріччя 2022 року» ставилось лише один раз, тобто порушено  порядок надходження пропозицій і поправок, передбачених Регламентом. Тому не зрозумілим залишається питання, яке з трьох пропозицій підтримано радою.

Враховуючи наведене вище, при ухваленні рішеня Дружківської міської ради від 15.12.2021  № 8/16-4  « Про затвердження плану роботи Дружківської міської ради на перше півріччя 2022 року»  порушено п. 1 ст. 33 Регламенту міської ради та ч. 15 ст. 46 Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні».

  1. У двотижневий строк внести на повторний розгляд міської ради  рішення від 15.12.2021 № 8/16-4  «Про затвердження плану роботи Дружківської міської ради на перше півріччя 2022 року».
  2. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                                                                         Володимир ГРИГОРЕНКО