Документ від 09.02.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

09.02.2022


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

09.02.2022 м. Дружківка
 
Про затвердження міської цільової програми «Дружківка – безпечна громада» на період 2022-2026 роки

Розглянувши службовий лист № ВИХ-0.121/12/22 від 20.01.2022  начальника відділу економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради Марини КОРОТУН, з метою підвищення безпеки мешканців Дружківської міської територіальної громади та імплементації Глобальної Флагманської ініціативи ООН Жінки «Безпечні міста та безпечні простори для жінок та дівчат» щодо профілактики та протидії гендерно-зумовленому насильству, в тому числі сексуальному насильству і сексуальним домаганням та створення безпечного громадського простору для жінок і дівчат, що реалізується за підтримки проекту Програми ООН із відновлення та розбудови миру, відповідно до розпорядження Кабінету Міністру України № 1544-р від 28.10.2020 «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»  на період до 2025 року, Законів України: «Про запобіганню та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 № 2229-VIII, «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 7.12.2017 № 2229-VIII, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити міську цільову програму «Дружківка – безпечна громада» на період 2022-2026 роки (далі – Програма) (додаток).
 2. Виконавчим органам міської ради, організаціям, комунальним підприємствам, установам, закладам, підпорядкованим Дружківській міській раді, відповідальним за здійснення запланованих Програмою заходів, рекомендувати ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області (Ченчевич), Комунальній установі «Донецькій обласний центр соціально-психологічної допомоги» (Дьоміна), громадським організаціям: «Україна можливостей» (Агаджанян), «Нова Дружківка» (Пронкін), «Патріоти Дружківки» (Горбаньова), «Твій формат» (Квітко), «Дружківська міська спілка жінок України» (Лемента), «Соцгурт» (Немирська):

2.1. забезпечити виконання заходів в повному обсязі та у визначені терміни;

2.2. інформацію щодо проведеної протягом року  роботи надавати до відділу  економічного     розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради  до  20  січня щороку.

 1. Відділу економічного розвитку виконавчого комітету міської ради (Коротун) узагальнювати отриману інформацію та оприлюднювати на офіційному сайті Дружківської міської ради.
 2. Міському фінансовому управлінню (Трушина) на періоди реалізації Програми передбачати кошти на її виконання  в межах реальних можливостей бюджету.
 3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступників міського голови з питань виконавчих органів ради Ганну Бузову, Наталію Виниченко, Олега Полякова, Наталю Слесаренко, керуючого справами виконавчого комітету Інну Курило згідно з розподілом обов’язків.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань економічного розвитку, планування бюджету та фінансів (Небогатікова),  питань депутатської діяльності, законності та правопорядку (Ковилін).

Міський голова                                                                    Володимир ГРИГОРЕНКО


                                                        Додаток

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 рішенням міської ради

                                                                                                             від____________ №___________               

                    

Міська цільова Програма

«Дружківка – безпечна громада»

на 2022-2026 роки

Дружківська міська територіальна громада

2022

                 

ЗМ І С Т

 1. Паспорт Програми;
 2. Нормативно – правова база;
 3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма;
 4. Мета та завдання Програми;
 5. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем;
 6. Очікувані результати виконання Програми;
 7. Фінансове забезпечення Програми та порядок фінансування;
 8. Термін дії Програми.
 1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Міська цільова Програма

«Дружківка - безпечна громада» на 2022 – 2026 роки;

1.

Ініціатор розроблення Програми

Дружківська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Розпорядження  міського  голови  від 29.06.2021 №РМГ/06/0.1./159/21 «Про створення робочої групи з розробки проекту Програми «Дружківка – безпечна громада»

3.

Співрозробники Програми

Відділ економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради;

Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради;

Комунальне підприємство «Муніципальна варта»;

Відділ освіти Дружківської міської ради;

Відділ по роботі с депутатами виконавчого комітету Дружківської міської ради;

Відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради;

Відділ поліції №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області;

Головний спеціаліст з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Дружківської міської ради;

Відділ охорони здоров’я Дружківської міської ради;

Служба у справах дітей Дружківської міської ради;

Громадська рада при виконавчому комітеті Дружківської міської ради;

громадські організації: «Україна можливостей», «Нова Дружківка», «Патріоти Дружківки», «Твій формат», «Дружківська міська спілка жінок України», «Соцгурт».

4.

Термін реалізації Програми

2022-2026 роки

5.

Мета Програми

Посилення безпеки населення Дружківської міської територіальної громади, створення безпечного громадського простору для жінок і дівчат в громаді, запобігання і протидія насильству за ознакою статі, у тому числі сексуальному насильству та сексуальних домагань та подолання гендерних стереотипів, підтримка нормальної життєдіяльності громади; розширення та удосконалення системи відеоспостереження громади в онлайн режимі; покращення зовнішнього освітлення, в тому числі у небезпечних локаціях.

6.

Очікувані результати виконання

Поліпшення оперативності реагування співробітників ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області та КП «Муніципальна варта» Дружківської міської ради  на повідомлення про правопорушення різного характеру шляхом розширення та удосконалення системи відеоспостереження громади в онлайн режимі покращення зовнішнього освітлення, в тому числі у небезпечних локаціях.

Підвищення ефективності роботи між Дружківською міською радою, громадськими об’єднаннями щодо запобігання та протидії насильству за ознакою статі, у тому числі сексуальному насильству та сексуальних домагань та подолання гендерних стереотипів.

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн.

Бюджет територіальної громади    18578,0    тис.грн.

Інше -  601,0    тис.грн.

 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Програма розроблена на підставі законодавства України:

-   Закону України від 07.12.2017 №222—VIII «Про запобігання та боротьбу з домашнім насильством»;

            -   Закону України  від 08.09.2005 № 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків»;

-     Закону України від 20.09.2011 №3739-VI «Про боротьбу з торгівлею людьми»;

-      Указу Президента України від 30.09.2019 № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»;

- Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 17.02.2020 № 147/5-20  «Про затвердження Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року».

В громаді діють місцеві програми, спрямовані на протидію та реагування на домашнє насильство та протидію ґендерно-зумовленому насильству:

 1. Рішення виконавчого комітету Дружківської міської ради від 17.04.2019 №192 «Про затвердження Положення про координаційну раду з питань молодіжної та сімейної політики, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми»;
 2. Рішення виконавчого комітету Дружківської міської ради від 03.04.2019 №155 « Про затвердження складу координаційної ради з питань молодіжної та сімейної політики, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми»;
 3. Розпорядження міського голови від 08.01.2019 №4 «Про призначення відповідальної особи за реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі в місті Дружківка»;
 4. Рішення виконавчого комітету Дружківської міської ради від 04.12.2019 №559 «Про створення міської Координаційної ради з ґендерних питань та впровадження національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» та затвердження Положення про міську Координаційну раду»;
 5. Рішення виконавчого комітету Дружківської міської ради від 18.12.2019 № 584 «Про затвердження міського плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період 2020-2022 років».
 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

            Посилення безпеки громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності населених пунктів Дружківської міської територіальної громади, створення безпечного громадського простору для жінок і дівчат в громаді, запобігання і протидія насильству за ознакою статі, у тому числі сексуальному насильству та сексуальних домагань та подолання гендерних стереотипів, підтримка нормальної життєдіяльності громади– це ключові пріоритети спільної роботи правоохоронних органів та  органів місцевого самоврядування.

 На початку 2019 року Дружківська міська територіальній громаді презентували Профіль громади, в основі створення якого лежало соціологічне опитування мешканців та мешканок відносно проблем громадської безпеки та соціальної згуртованості. Відповідна співпраця Дружківської міської ради із неурядовими організаціями «Нова Дружківка», «Україна можливостей» та «Твій формат» стала основою для подальшої системної роботи щодо виявлення громадського запиту та потреб мешканців в процесі розвитку Дружківської міської територіальної громади.

У квітні 2021 року презентовано аналітичний звіт за результатами дослідження ризиків сексуальних домагань та інших форм сексуального насильства щодо жінок та дівчат у громадських місцях Дружківської територіальної громади Донецької області, який був підготовлений Структурою Організації Об'єднаних Націй з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки) у партнерстві з Міжнародним благодійним фондом «Українська фундація громадського здоров’я» (МБФ «УФГЗ») в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру, яку реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

Такий підхід дозволив виявити та пріоритезувати проблеми, пов’язані з різними аспектами безпеки, які дійсно хвилюють людей та охоплюють значно ширше коло питань, аніж люди звикли сприймати.

На основі узагальнення результатів спільної роботи з питань безпеки органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств громади, громадських організацій «Нова Дружківка», «Україна можливостей» та «Твій формат», враховуючи результати аудиту безпеки, проведеного міжнародним благодійним фондом «Українська фундація громадського здоров’я» (МБФ «УФГЗ») в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови виявлено чимало локацій в громаді, які є  небезпечними, а саме:

- неосвітлені або погано освітлені провулки та двори, закинуті та недобудовані будівлі (незалежно від їх локалізації);

-   заклади, точки де продаються алкогольні напої;

- приватний сектор (зокрема райони в смт. Олексієво-Дружківка, смт. Райське,  с. Миколайпілля, с. Софіїївка, с. Торське, с. Кіндратівка);

-  район залізничного вокзалу;

-  прилеглі території до закладів охорони здоров’я, освіти;

- найбільш небезпечні громадські місця з точки зору сексуальних домагань по відношенню до жінок та дівчат;

- недостатність маршрутів громадського транспорту, часові обмеження в роботі транспорту;

-  відсутність вказівників (назв вулиць, номерів будинків, тощо), що ускладнює виклик допомоги у разі небезпеки.

Спираючись на положення чинних нормативно-правових актів України та отриманих результатів щодо актуальної ситуації із безпеки мешканців громади виникла необхідність у об’єднанні зусиль усіх зацікавлених сторін, тому розпорядженням міського  голови  № РМГ/06/0.1./159/21  від 29.06.2021 створено робочу групу з розробки проекту Програми «Дружківка – безпечна громада». До робочої групи увійшли представники виконавчих органів Дружківської міської ради, її структурних підрозділів, поліції, медицини, освіти, а також представники громадських організацій.  

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Посилення безпеки населення Дружківської міської територіальної громади, створення безпечного громадського простору для жінок і дівчат в громаді, запобігання і протидія насильству за ознакою статі, у тому числі сексуальному насильству та сексуальних домагань та подолання гендерних стереотипів, підтримка нормальної життєдіяльності громади; розширення та удосконалення системи відеоспостереження громади в онлайн режимі; покращення зовнішнього освітлення, в тому числі у небезпечних локаціях. Завданнями Програми є:

 1. Підвищення рівня довіри до поліції та посилення співпраці поліції із громадою;
 2. Встановлення відеоспостереження, в тому числі в небезпечних локаціях;
 3. Покращення зовнішнього освітлення, в тому числі у небезпечних локаціях;
 4. Підвищення ефективності координаційної роботи, взаємодії надавачів послуг для постраждалих від ґендерно зумовленого насильства, сексуальних домагань та інших форм сексуального насильства, переадресації постраждалої особи від суб’єкта, який виявив факт насильства до суб’єктів – надавачів послуг.
 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

           

            На сьогодні необхідність комплексного вирішення питання забезпечення безпеки обґрунтовується також тим, що Дружківська міська територіальна громада розташована поблизу проведення Операції об’єднаних сил та має значну кількість об’єктів життєзабезпечення.

            Проблеми, пов’язані з різними аспектами безпеки, які дійсно хвилюють людей передбачається розв’язати із застосуванням комплексного підходу шляхом:

 -    встановлення додаткових камер відеоспостереження з пультом у ситуаційному центрі моніторингу громадського простору при КП «Муніципальна варта» Дружківської міської ради в тих локація громади, в яких є ймовірний ризик для безпеки громадян   (міста продажу алкогольних напоїв, небезпечний дорожній рух, залізничний вокзал та інші) з урахуванням камер відеоспостереження, які вже встановлено на території громади, а саме: Шляхопрохід; вул.О.Тихого,81,228; залізничний вокзал; парк культури та відпочинку; ПК «Етюд» (вул.Соборна,6); вул.Соборна,24, 20 (площа Соборна); вул. Машинобудівників, 37; сквер «Ювілейний», вул. Короленко, 12 (центральна міська лікарня); сквер «Дитячий»; парк «Святогір»; магазин «Каприз»; площа Молодіжна, вул. Гагаріна (с. Миколайпілля); вул. Ценртральна,19 (с. Софіївка); вул. Ювілейна, 27; вул. Дорошенко, 1; (с. Райське); вул. Туполєва, 4; вул. Каштанова, 16 (смт. Олексієво-Дружківка); вул. Заборського, 99 (с. Кіндратівка); 5 камер  у найближчий час будуть встановлені по вул. Казацька, 48 (ЖБК «Україна»);

-     посилення у мешканців громади, особливо жінок і дівчат почуття власної безпеки в громада шляхом освітлення вулиць, районів, перехресть згідно окремих заходів;

- зменшення кількості злочинів проти життя та здоров’я шляхом проведення консультаційних зустрічей та спільних заходів поліції з громадянами громади, організації неформального спілкування;

- підвищення обізнаності мешканців громади щодо питань профілактики та протидії ґендерно – обумовленому насильству, сексуальному насильству та сексуальним домаганням в громадських просторах та досягнення «нульової» толерантності до цих явищ;

- посилення співпраці поліції та мешканців громади шляхом проведення ремонту поліцейських станцій не тільки у м. Дружківка, але й у віддалених районах громади, де мешканці можуть безпосередньо звертатись до представників поліції за місцем проживання;

- проведення щоквартально засідань координаційної ради з питань молодіжної та сімейної політики, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми;

- систематичне проведення засідань міської Координаційної ради з гендерних питань та впровадження національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»;

- залучення до виконання Програми установ та організацій (у т. ч. неурядових, громадських, міжнародних тощо), діяльність яких спрямовується на запобігання та протидію ґендерно - зумовленому, у тому числі сексуальному насильству та сексуальних домагань у суспільстві, а саме: Дружківської міської ради та її структурних підрозділів, підприємців, ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, молодіжну раду.

 1. Очікувані результати виконання Програми

Очікуваними результатами виконання Програми є:

 • поліпшення оперативності реагування співробітників ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області та КП «Муніципальна варта» Дружківської міської ради на повідомлення про правопорушення різного характеру шляхом розширення та удосконалення системи відеоспостереження громади в онлайн режимі, покращення зовнішнього освітлення, в тому числі у небезпечних локаціях;
 • підвищення ефективності роботи між Дружківською міською радою, громадськими об’єднаннями щодо запобігання та протидії насильству за ознакою статі, у тому числі сексуальному насильству та сексуальних домагань та подолання гендерних стереотипів;
 • посилення у громадян почуття власної безпеки;
 • зменшення кількості злочинів проти життя та здоров’я громадян;
 • підвищення рівня довіри населення до правоохоронних органів, органів державної та місцевої влади;
 • покращення профілактики правопорушень в середовищі неповнолітніх та молоді.
 1. Фінансове забезпечення Програми та порядок фінансування.

 

            Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету територіальної громади із залученням інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України. Щорічно, при внесенні змін до бюджету, буде передбачено, виходячи із фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання заходів Програми, згідно Додатку.

 1. Термін дії програми

            Програма діє на території Дружківської міської територіальної громади протягом 2022 - 2026 років.

Секретар міської ради                                                                                  Костянтин ХОРС

Міська цільова Програма «Дружківка – безпечна громада» на 2022 – 2026 роки підготовлена відділом економічного розвитку Дружківської міської ради

Заступник начальника відділу економічного розвитку                           Олена СЕКРЕТАР

виконавчого комітету Дружківської міської ради

 

Додаток