Документ від 09.02.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

09.02.2022


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

09.02.2022 м. Дружківка
 
Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2022 рік

З метою забезпечення розвитку економіки громади, ефективного використання   внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, формування позитивного іміджу,  забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг; підвищення добробуту та стимулювання гармонійного розвитку населення, враховуючи рішення виконавчого  комітету №1 від 12.01.2022 «Про попередній розгляд проекту Програми економічного і  соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік»,  інформацію про відповідність проекту Програми економічного  і соціального  розвитку  Дружківської міської територіальної громади на 2022 рік стратегічним пріоритетам, цілям і завданням Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року, затвердженої   розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 17.02.2020 №147/5/20, та плану заходів з її реалізації, відповідно до        Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і    соціального розвитку України» від 23.03.2000 № 1602-ІІІ, керуючись  ст. 26 Закону України  «Про  місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2022 рік (далі – Програма) (додаток 1).
 2. Підприємствам, організаціям, управлінням та відділам міської ради, службам громади:
  • вжити заходів щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2022 рік;
  • щоквартально, до 16 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надавати відділу економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради    інформацію про хід виконання відповідних розділів Програми (відомості про фінансування заходів та проектів регіонального розвитку Програми, аналітичну записку до них,   фотоматеріали).

2.3.у разі підготовки пропозицій щодо внесення змін до Програми:

2.3.1. пропозиції для внесення змін до заходів економічного і соціального розвитку у 2022 році надавати згідно з додатком 2;

2.3.2.  пропозиції для внесення змін до Переліку інвестиційних / інфраструктурних проектів реалізація яких пропонується у 2022 році  надавати згідно з додатком 3

2.3.3. надавати  інформацію для підготовки звіту про стратегічну екологічну оцінку згідно з додатком 4.

 1. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олега Полякова,  Наталю Слесаренко, Ганну Бузову, Наталію Виниченко  згідно з розподілом обов’язків.  
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради.

Міський голова                                                                      Володимир ГРИГОРЕНКО

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до проекту рішення міської ради

«Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2022 рік»

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ 

відділом економічного розвитку виконавчого комітету

Дружківської міської ради, тел. 4-43-98

 

 

Начальник відділу економічного розвитку

 

   

«_____»_______________ 20     рік

 

 

Марина КОРОТУН

 

ПОГОДЖЕНИЙ

 

 

 

Головний спеціаліст з юридичних питань відділу по роботі з депутатами

 

   

«_____»_______________ 20     рік

 

 

Антон МОЛІБОГА

 

Заступник міського голови з питань  діяльності  

виконавчих органів ради

 

   

«_____»_______________ 20    рік

 

Олег ПОЛЯКОВ

 

Заступник міського голови з питань  діяльності  

виконавчих органів ради

 

 

 

«_____»_______________ 20     рік

 

Наталя СЛЕСАРЕНКО

 

Заступник міського голови з питань  діяльності  

виконавчих органів ради

 

 

 

«_____»_______________ 20     рік

 

Ганна БУЗОВА

 

Заступник міського голови з питань  діяльності  

виконавчих органів ради

 

 

 

«_____»_______________ 20     рік

 

Наталія ВИНИЧЕНКО

 

Начальник міського фінансового управління

 

 

 

«_____»_______________ 20     рік

 

Ірина ТРУШИНА

 

Голова постійної комісії міської ради з питань економічного розвитку, планування бюджету та фінансів

 

   

«_____»_______________ 20     рік

 

 

Галина НЕБОГАТІКОВА

Г.Г.НЕБОГАТІКОВА

Голова постійної комісії міської ради

з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку

 

   

«_____»_______________ 20     рік

Голова постійної комісії міської ради

з питань освіти, культури, спорту та  молоді

 

Дмитро КОВИЛІН

 

«_____»_______________ 20     рік

 

 

Тетяна КУЛИК

 

Голова постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та екології

 

   

«_____»_______________ 20     рік

 

Голова постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства та будівництва

 

Максим БАНДУРА

 
         

«_____»_______________ 20     рік                                                                             Ашот МЕЛІКБЕГЯН

Секретар міської ради

 

 

«_____»_______________ 20     рік                                                                            Костянтин ХОРС

                 

 

                                                                                                         Додаток 4

                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                         рішення міської ради    

                                                                                                         від _________№ _______

   

Інформація для підготовки звіту про стратегічну екологічну оцінку

 1. Зміст та основні цілі змін до Програму економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2022 рік (далі - Програма), їх зв'язок з        іншими документами державного планування та Програмою.
 2. Прогнози змін поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, якщо зміни до Програми не будуть внесені (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень) в результаті внесення змін до Програми.
 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються змін до Програми, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням  негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються змін до Програми, а також шляхи врахування таких  зобов’язань під час підготовки змін до Програми.
 6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових ( 1, 3-5 та 10- 15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків в результаті внесення змін до Програми.
 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання заходів або реалізації проектів з урахуванням внесення змін до Програми.
 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки) внесення змін до Програми.
 9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання змін внесених до Програми, для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
 10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності).
 11. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цього додатку, розраховане на широку аудиторію.

Секретар міської ради                                                                   Костянтин ХОРС

Інформація для підготовки звіту про стратегічну екологічну оцінку підготовлена відділом економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської  ради

Начальник відділу економічного розвитку                                 Марина  КОРОТУН             


                                                                                                                                                                                                

                                                                              Додаток 2

            ЗАТВЕРДЖЕНО

            рішення міської ради

                                                                                                від_____________№ _____________

ПОГОДЖУЮ                                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ                                             

Начальник міського фінансового                                                                                                           Заступник міського голови з питань      

управління                                                                                                                                               діяльності виконавчих  органів ради         

                                                                                                                                                                   _______________                                

 (підпис, власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)                                                                                                       (підпис, власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)                                                                                                                                                     

«____» __________ 2022 року                                                                                                                  «____» __________ 2022 року                                                                   

 

Пропозиції для внесення змін до заходів економічного і соціального розвитку у 2022 році

 

№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року


з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний
результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Державного бюджету

Місцевих бюджетів

Підприємств

   Інших

джерел

Найменування показника

Значення показника

 

облас-
ного
бюджету

Бюджету територіальної громади

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 
                             

Детальна інформація  (обґрунтування ) необхідності змін до заходів Програми

Висновок щодо ймовірного впливу на стан довкілля та стан здоров’я населення (у висновку необхідно зазначити наступне: всі запропоновані зміни підпадають під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»/ підпадають окремі пункти (зазначити які саме)/ зміни не підпадають)

Секретар міської ради                                                                                                                                         Костянтин ХОРС

Пропозиції для внесення змін до заходів економічного і соціального розвитку у 2022 році підготовлені відділом економічного розвитку             виконавчого комітету Дружківської міської  ради

Начальник відділу економічного розвитку                                                                                                       Марина КОРОТУН


                            Додаток 3

            ЗАТВЕРДЖЕНО

            рішення міської ради

                                                                                                від ____________ № _____________

ПОГОДЖУЮ                                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ                                             

Начальник міського фінансового                                                                                                           Заступник міського голови з питань      

управління                                                                                                                                               діяльності виконавчих  органів ради         

  ________________                                                                                                                                ______________

 (підпис, власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)                                                                                                       (підпис, власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)                                                                                                                                                     

«_____»   __________2022 року                                                                                                            «____»  __________2022 року                                                                   

 

Пропозиції для внесення змін до Переліку інвестиційних/інфраструктурних проектів, реалізація яких пропонується у 2022 році

№ з/п

Номер та назва технічного завдання Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року

Назва проекту

Територія, на якій реалізується проект

Термін реалізації проєкту

Виконавець

Кошторисна вартість проекту,
тис.грн.

Потреба у фінансуванні на 2022 рік, тис.грн. 

Результативність реалізації проекту
(характеристика,  потужність відповідних об'єктів)

Примітка

Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету

кошти місцевих бюджетів

Інші джерела фінансування

Державний фонд регіонального розвитку

інші кошти державного бюджету, включаючи цільові субвенції з державного бюджету на розвиток територій

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку

обласний бюджет

бюджет територіальної громади

1

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Детальна інформація  (обґрунтування ) необхідності змін до Переліку інвестиційних/інфраструктурних проектів, реалізація яких пропонується     у 2022 році

Висновок щодо ймовірного впливу на стан довкілля та стан здоров’я населення (у висновку необхідно зазначити наступне: всі запропоновані зміни підпадають під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»/ підпадають окремі пункти (зазначити які саме)/ зміни не підпадають)

Секретар міської ради                                                                                                                                         Костянтин ХОРС

Пропозиції для внесення змін до Переліку інвестиційних/інфраструктурних проектів, реалізація яких пропонується у 2022 році підготовлені      відділом економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської  ради

Начальник відділу економічного розвитку                                                                                                       Марина КОРОТУН


     Додатки