Документ від 09.02.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

09.02.2022


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

09.02.2022 м. Дружківка
 
Про внесення змін до рішення Дружківської міської ради від 26.05.2021 № 8/10-26 «Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Дружківської міської територіальної громади»

З метою приведення «Положення про проведення конкурсу на посаду керівника
комунального закладу загальної середньої освіти Дружківської міської територіальної
громади» затвердженого рішенням Дружківської міської ради від 26.05.2021 № 8/10-26 до
умов неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості
та доброчесності, відповідно до ст. ст. 37, 39 Закону України «Про повну загальну середню
освіту», керуючись ст. ст. 25, 26, 59 Закону Україні «Про місцеве самоврядування в Україні»
від 21.05.1997 № 280/97-ВР, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до рішення Дружківської міської ради від 26.05.2021 № 8/10-26 «Про
затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду керівника комунального
закладу загальної середньої освіти Дружківської міської територіальної громади» а саме у
додатку до рішення «Положення про проведення конкурсу на посаду керівника
комунального закладу загальної середньої освіти Дружківської міської територіальної
громади» п.п. 6.3. викласти в наступній редакції:
- 6.3. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця
конкурсу, начальник відділу освіти Дружківської міської ради призначає переможця
конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір, у разі якщо вказане
рішення не оскаржується в передбаченому законом порядку будь-яким з кандидатів, щодо
якого воно прийнято.
Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду
керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну
загальну середню освіту».
2. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталю Слесаренко.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань депутатської діяльності, законності та правопорядку (Ковилін).

Міський голова Володимир ГРИГОРЕНКО

ДОДАТКИ