Документ № 01 від 02.01.2016 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

02.01.2016


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

02.01.2016 м. Дружківка №01
 
Про затвердження графіків проведення керівництвом виконкому Дружківської міської ради особистих прийомів громадян, відкритих, виїздних прийомів, проведення телефонного зв'язку з населенням "гаряча лінія" з питань, що належать до компетенції міської ради, прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, на 2016 рік

       З метою створення необхідних умов для реалізації конституційних прав громадян, в тому числі для отримання безоплатної первинної правової допомоги, поліпшення організації та забезпечення системної роботи зі зверненнями громадян, підвищення відповідальності посадових осіб з розв'язання проблем мешканців міста, на виконання Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про безоплатну правову допомогу», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи відносно забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити на 2013 рік:

1.1. Графік проведення особистих прийомів громадян керівництвом виконкому Дружківської міської ради (додаток 1);

1.2. Графік проведення відкритих прийомів громадян керівництвом виконкому Дружківської міської ради за участю керівників соціальних служб і комунальних підприємств міста (додаток 2);

1.3. Графік проведення виїзних прийомів громадян керівництвом виконкому Дружківської міської ради (додаток 3);

     1.4. Графік проведення телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія» з питань, що належать до компетенції міської ради керівництвом виконкому Дружківської міської ради (додаток 4);

1.5. Графік прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги (додаток 5).

Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради:

2.1.Забезпечити виконання вищеназваних графіків ;

2.2.У разі непередбачених обставин (відрядження, хвороба, відпустка) дотримуватись схеми взаємозамінності.

    

Загальному відділу виконкому міської ради (Кухарова):

       3.1. Створити в громадській приймальні виконкому сприятливі умови, необхідні для організації проведення особистих прийомів громадян, відкритих прийомів, проведення телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія» з питань, що належать до компетенції міської ради, прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги;

       3.2. Здійснювати систематичний контроль за додержанням графіків;

       3.3. Забезпечити опублікування графіків в засобах масової інформації;

       3.4. Проводити постійне висвітлення через засоби масової інформації роз’яснювальної роботи щодо компетенції розгляду звернень громадян виконкомом та органами вищого рівня, аналітичних матеріалів про роботу зі зверненнями громадян;

       4. Завідувачу сектору з юридичних питань відділу з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю Немішу Р.М. забезпечити прийом осіб, які потребують безоплатної первинної допомоги з питань, що належать до компетенції міської ради, згідно із затвердженим графіком (додаток 5).

     5. Вважати такими, що втратили чинність розпорядження міського голови від 03.01.2012 № 01 «Про   затвердження   графіків   проведення особистого   прийому,   відкритих, виїзних прийомів громадян, проведення телефонного зв’язку «Гаряча лінія» керівництвом виконкому Дружківської міської ради та графіку особистого прийому громадян, які потребують безоплатної правової допомоги на 2012 рік», розпорядження від 25.06.2012 № 128 «Про   затвердження   графіків проведення керівництвом виконкому Дружківської міської ради особистих прийомів громадян, осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, відкритих, виїзних прийомів, проведення телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія» з питань, що належать   до компетенції   міської   ради

на 2-ге півріччя 2012 року».

       6. Координаційне   забезпечення   виконання   даного   розпорядження   покласти   на

загальний відділ (Кухарова).

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Курило І.В.

Міський голова                                                                                В.С. ГнатенкоВкладення: