Документ № 24 від 08.02.2013 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

08.02.2013


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

08.02.2013 м. Дружківка №24
 
Про фінансування головних розпорядників коштів міського бюджету в 2013 році

На виконання ст.78 Бюджетного кодексу України, відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 №938, для своєчасного і якісного виконання міського бюджету, затвердженого рішенням міської ради від 26.12.2011 № 6/28-2 «Про міський бюджет на 2013 рік», керуючись ст..42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

                              

1. Міському фінансовому управлінню Дружківської міської ради (Трушина):

1.1. Здійснювати фінансування видатків міського бюджету в межах місячних планових бюджетних призначень відповідно до розпису видатків з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів у такі терміни:

1.1.1. заробітна плата і нарахування на неї за І половину місяця - з 17 по 23 число щомісячно;

1.1.2. заробітна плата і нарахування на неї за ІІ половину місяця   - до 3-7 числа щомісячно;                                              

1.1.3. розрахунки за енергоносії - протягом місяця, з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань ;

1.1.4. субвенції , трансферти та інші видатки - протягом місяця, з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань та наявністю коштів на котлових рахунках;

1.1.5. фінансування видатків за рахунок коштів спеціального фонду проводити відповідно до заявок головних розпорядників бюджетних коштів в межах бюджетних призначень.

1.2. Здійснювати перерозподіл помісячного розпису асигнувань субвенцій з державного бюджету на реалізацію програм соціального захисту населення в межах відповідних річних планових призначень.

1.3. В межах загального обсягу бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондом міського бюджету згідно з обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

1.4. Вимагати, у разі необхідності, від головних розпорядників коштів обґрунтовані пропозиції на фінансування, додаткову інформацію та підтверджуючі документи.

2. Головним розпорядникам бюджетних коштів: виконавчому комітету Дружківської міської ради (Курило), міському відділу освіти Дружківської міської ради (Бучук), міському відділу охорони здоров’я (Деснова), Управлінню праці та соціального захисту населення м. Дружківка (Небогатікова), Управлінню житлового та комунального господарства Дружківської міської ради (Гейченко), Службі у справах дітей Дружківської міської ради (Войчук), міському відділу з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради (Пивовар):

2.1. Провести детальну перевірку кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій на 2013 рік, приділяючи особливу увагу правильності формування штатних розписів, встановлення посадових окладів, надбавок та інших виплат, раціональному і ефективному використанню бюджетних коштів.

2.2. Неухильно дотримуватись положень законодавства про державні закупівлі, в тому числі відносно заборони збільшення вартості товарів, робіт і послуг, крім передбачуваних випадків, зокрема тих, що пов’язані із зміною курсу валюти, з урахуванням положень щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти; обмежити кількість випадків застосування процедури закупівлі в одного учасника.

2.3. При виконанні міського бюджету забезпечити проведення у повному обсязі розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь – якої простроченої заборгованості із зазначених видатків, та укладення договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

2.4.Проводити перерахування коштів з особових рахунків для подальшого їх зарахування підвідомчим бюджетним установам, підприємствам та організаціям протягом трьох робочих днів.

3. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Верещагіну Р.О., Григоренку В.Б., Слесаренко Н.Є. згідно з розподілом обов’язків забезпечити організацію роботи щодо своєчасного і якісного виконання міського бюджету , економного та раціонального використання коштів у 2013 році.

Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                    В.С.Гнатенко