Документ № 233 від 05.12.2012 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

05.12.2012


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

05.12.2012 м. Дружківка №233
 
Про затвердження планів діяльності міської ради та міського голови з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік

З метою реалізації державної регуляторної політики в частині планування діяльності міської ради та міського голови з підготовки проектів регуляторних актів, відповідно до ст. ст. 7, 32 Закону України від 11.09.2003 № 1160 - IV “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та наданих міському голові повноважень згідно з рішеннями міської ради від 14.07.2004 № 4/17-3 “О порядке подготовки и принятии регуляторных актов Дружковским городским советом” та від 26.11.2008 № 5/28-28 “Про передачу повноважень з затвердження планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів”, ст. 15 Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI “Про доступ до публічної інформації”, керуючись ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

1.   Затвердити   план   діяльності   міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік (додаток 1).

2.   Затвердити   план   діяльності   міського голови   з підготовки   проектів   регуляторних актів на 2013 рік (додаток 2).

3.   Відділу з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю (Сігора), відділу економічного аналізу, прогнозування та соціального розвитку (Коротун) забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному порталі Дружківської міської ради протягом п’яти робочих днів.

4.   Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Слесаренко Н.Є.

Міський голова                                                                                         В.С. Гнатенко
Вкладення: