Документ № 213 від 25.10.2011 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

28.10.2011


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

25.10.2011 м. Дружківка №213
 
Про внесення змін до розпорядження міського голови від 01.12.2010 № 213 “Про затвердження планів діяльності міської ради та міського голови з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік”

З метою проведення моніторингу планування діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік, для реалізації державної регуляторної політики відповідно до ст. 7, 32 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та наданих міському голові повноважень згідно з рішеннямиміської ради від 14.07.2004 № 4/17-3 "О порядке подготовки и принятии регуляторных актов Дружковским городским советом" та від 26.11.2008 № 5/28-28 “Про передачу повноважень з затвердження   планів   діяльності   з   підготовки проектів регуляторних актів”, згідно з Законом України “Про доступ до публічної інформації”, керуючись ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Внести зміни до додатку 1 розпорядження міського голови від 01.12.2010 № 213 “Про затвердження планів діяльності міської ради та міського голови з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік”, а саме: доповнити пунктом № 9 (додається).

2.   Відділу з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю (Сігора), відділу економічного аналізу, прогнозування та соціального розвитку (Коротун) забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному порталі Дружківської міської ради протягом п'яти робочих днів.

3. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Леонова Д.М.

Міський голова                                                                          В.С.Гнатенко