Документ № 32 від 15.02.2017 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

27.02.2017


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

15.02.2017 м. Дружківка №32
 
Про затвердження плану заходів щодо реалізації в м.Дружківка у 2017 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки

З метою організації виконання в місті Указу Президента України від 26 лютого 2016 року №68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», відповідно до  розпорядження голови обласної державної адміністрації керівника обласної військово-цивільної адміністрації Жебрівського П.І.  від 25.01.2017 №67 «Про Регіональний план заходів щодо  реалізації у 2017 році Національної стратегії розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки», керуючись   статтею  42  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»:

  1. Затвердити план заходів  щодо реалізації в м.Дружківка у 2017 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки (далі – план заходів), що додається.
  2. Структурним підрозділам виконавчого комітету Дружківської міської ради щороку до 20 грудня подавати до відділу з інформаційних та  внутрішньополітичних питань та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради (Мамцева)   інформацію по стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням. 
  3. Відділу з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету Дружківської міської ради (Мамцева) забезпечити висвітлення результатів проведення заходів на веб-сайті Дружківської міської ради.
  4. Координаційне забезпечення щодо виконання цього розпорядження покласти на   секретаря міської ради Бучук І.О., заступників міського голови Слесаренко Н.Є., Полякова О.О., Верещагіна Р.О., керуючого справами виконавчого комітету Дружківської міської ради Курило І.В згідно з розподілом обов’язків.

  5.   Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

    

 Міський   голова                                                                                       В.С.Гнатенко


                                                                                                             Додаток

                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                            розпорядження міського

                                                                                                            голови

                                                                                                            ___________№______

План

  заходів щодо реалізації в м.Дружківка у 2017 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки

 

п/п

Заходи Термін

Відповідальні

за виконання

1. Сприяти інститутам громадянського суспільства у проведенні заходів з підвищення організаційної та інституційної спроможності, громадянської освіти щодо можливості захисту своїх прав та вираження інтересів Протягом року Відділ з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету   Дружківської міської ради (Мамцева)
2. Сприяти роботі Громадської ради при виконавчому комітеті Дружківської міської ради, організувати консультативно-методичне забезпечення діяльності та навчання представників Громадської ради Протягом року Відділ з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету   Дружківської міської ради (Мамцева)
3. Розробити орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік

I квартал

 2017 року

Відділ з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету   Дружківської міської ради (Мамцева)
4.  Забезпечити участь у навчальних   тренінгах громадян, ініціативних груп  громадян, інститутів громадянського суспільства, об'є?днань співвла?сників багатокварти?рних буди?нків, інших цільових груп за тематикою громадянської та правової культури, механізмів громадської участі та контролю. Протягом року

Відділ з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету   Дружківської міської ради (Мамцева), відділ економічного аналізу, прогнозування і соціального розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради (Коротун),

управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради (Гейченко)

6. Сприяти розвитку в місті волонтерської діяльності щодо соціальної допомоги, соціальної підтримки, соціальної реабілітації, соціальної профілактики, охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища, у сфері фізичної культури і спорту. Протягом року Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради (Небогатікова), Східний центр професійної реабілітації інвалідів Дружківської міської ради (Бондар), міський відділ охорони здоров’я Дружківської міської ради (Деснова), територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Дружківка (Ченцова), відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради (Пивовар)
7. Сприяти проведенню заходів щодо правової освіти громадян з метою популяризації серед населення участі громадян у діяльності інститутів громадянського суспільства;  заходів щодо патріотичного та правового виховання молоді, зокрема, проведення днів та тижнів правових знань. Протягом року

Відділ освіти Дружківської міської ради (Лазебник);

відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради (Пивовар)

8. Забезпечити проведення консультацій з громадськістю у процесі прийняття рішень, формуванні і реалізації державної та регіональної політики, насамперед щодо проектів регуляторних актів, місцевих програм економічного, соціального та культурного розвитку, завчасно оприлюднювати проекти відповідних актів на офіційному веб-сайті. Протягом року

Відділ економічного аналізу, прогнозування і соціального розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради (Коротун);

міське фінансове управління Дружківської міської ради (Трушина),

управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради (Гейченко),

відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради (Пивовар);

відділ освіти Дружківської міської ради (Лазебник)

9. Сприяти залученню інститутів громадянського суспільства до соціального діалогу. Протягом року

Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради (Небогатікова), відділ економічного аналізу, прогнозування і соціального розвитку виконавчого комітету  Дружківської міської ради (Коротун); відділ освіти Дружківської міської ради (Лазебник);управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради (Гейченко);

відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради (Пивовар)

10. Здійснити моніторинг потреб громадян в соціальних послугах з метою надання своєчасної соціальної підтримки різних категорій осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Протягом року Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради (Небогатікова), територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Дружківка (Ченцова)
11. Організувати інформування населення міста про види соціальних послуг (порядок та умови їх отримання). Протягом року Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради (Небогатікова), територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Дружківка (Ченцова)
12. Провести роботу щодо впровадження елементів електронного врядування: електронні послуги; електронний доступ до публічної інформації та відкритих даних. Протягом року

Загальний відділ виконавчого комітету   Дружківської міської ради (Кухарова),

відділ організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету   Дружківської міської ради (Сігора)

13. Висвітлити інформацію про виконання плану заходів на офіційному               веб-сайті Дружківської міської ради Протягом року Відділ з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету   Дружківської міської ради (Мамцева)
14. Розробити проект плану заходів щодо реалізації в місті у 2018 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на2016-2020 роки

Листопад

 2017 року

Відділ з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету   Дружківської міської ради (Мамцева)
15.  Провести громадське обговорення проекту плану заходів щодо реалізації в місті у 2018 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на2016-2020 роки

Листопад-грудень

2017 року

Відділ з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету   Дружківської міської ради (Мамцева)

Керуючий справами виконкому                                                                    І.В.Курило

 

План заходів  заходів щодо реалізації в м.Дружківка у 2017 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки розроблено відділом з інформаційних та внутрішньополітичних питань та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради.

Начальник відділу з інформаційних

та внутрішньополітичних питань                                                                  І.В.Мамцева