Документ № 42 від 24.02.2017 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

27.02.2017


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

24.02.2017 м. Дружківка №42
 
Про затвердження плану заходів, спрямованих на популяризацію європейських принципів місцевої демократії та підтримку добровільного об'єднання територіальних громад, на 2017 рік у м.Дружківка

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 25.01.2017 №61 «Про Регіональний план заходів, спрямованих  на популяризацію європейських принципів місцевої демократії та підтримку добровільного об'єднання територіальних громад в Донецькій області, на 2017 рік», відповідно до вимог статті 3 Указу Президента України від 07 грудня 2016 року №545/2016 «Про першочергові заходи з розвитку місцевого самоврядування в Україні на 2017 рік», відповідно до статті 9 Закону України  «Про добровільне об'єднання територіальних громад», керуючись статтею 42ЗаконуУкраїни«Про  місцевесамоврядування  в  Україні»:

  1. Затвердити план заходів, спрямованих  на популяризацію європейських принципів   місцевої демократії та підтримку добровільного об'єднання територіальних громад, на 2017 рік у м.Дружківка (далі - план), що додається.
  2. Структурним підрозділам Дружківської міської ради забезпечити виконання  плану та узагальнення роботи.
  3. Відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради (Сігора)  забезпечити оприлюднення  плану на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради.
  4. Координацію  роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на секретаря  міської ради Бучук І.О., заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Полякова О.О. та Слесаренко  Н.Є. згідно з розподілом обов’язків.
  5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

   Міський   голова                                                                                       В.С.Гнатенко


                                  Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

__________________

 

План

заходів,спрямованих  на популяризацію європейських принципів місцевої демократії та підтримку добровільного об'єднання територіальних громад, на 2017 рік у м.Дружківка

Захід Термін виконання Виконавець
1 Посилити взаємодію з територіальними органами виконавчої влади з питань розроблення та виконання проектів і програм економічного та соціального розвитку міста,  залучення для реалізації таких проектів і програм коштів у рамках державно-приватного партнерства. Протягом року Відділ економічного аналізу, прогнозування і соціального розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради (Коротун)
2 Опрацювати питання щодо залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги для забезпечення реалізації заходів, спрямованих на реформування місцевого самоврядування. Протягом року Відділ економічного аналізу, прогнозування і соціального розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради (Коротун)
4

Забезпечитипроведенняроботищодоприєднаннязакладівохорониздоров’я, якінадаютьмедичніпослугивторинного  рівня до госпітального округу відповідно до законодавства.

Протягом року

Міський відділ охорони здоров’я Дружківської міської ради (Деснова),

заклади охорони

здоров’я міста

5

Врегулювати питання функціонування закладів охорони здоров’я, які надають медичні послуги вторинного рівня в межах госпітальних округів.

ІІІ квартал 2017 року

Міський відділ охорони здоров’я Дружківської міської ради (Деснова),

заклади охорони здоров’я міста

6 Врегулювати питання розподілу медичної субвенції між первинною та вторинною ланками медичної допомоги. І квартал 2017 року

Міський відділ охорони здоров’я Дружківської міської ради (Деснова),

заклади охорони здоров’я міста

7 Забезпечити комплексне виїзне обслуговування населення виїзними «Мобільними соціальними офісами» з метою створення ефективної моделі надання соціальних послуг Дружківською об’єднаною територіальною громадою Постійно УправліннясоціальногозахистунаселенняДружківськоїміськоїради (Небогатікова)
8 Створити «Прозорий офіс – Соціальне місто» у місті Дружківка з метою забезпечення надання громадянам комплексної, всебічної, своєчасної та якісної допомоги в межах однієї установи Протягом року УправліннясоціальногозахистунаселенняДружківськоїміської ради (Небогатікова)
9 Сприяти організації та проведенню семінарів, круглих столів, що сприяють вирішенню питань місцевого значення. Протягом року

Відділ організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету   Дружківської міської ради (Сігора),

відділ освіти Дружківської міської ради (Лазебник)

10 Забезпечити змістовне наповнення тематичних розділів, присвячених реформуванню та добровільному об'єднанню територіальних громад, що розміщуються на офіційному веб-сайті міської ради. Протягом року Відділ організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету   Дружківської міської ради (Сігора)


Керуючий справами виконавчогокомітету                                            І.В.Курило

 

    План заходів, спрямованих  на популяризацію європейських принципів місцевої демократії та підтримку добровільного об'єднання територіальних громад, на 2017 ріку м.Дружківка розроблений керуючим справами виконавчого комітету.