Документ № 136 від 26.06.2017 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

07.07.2017


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

26.06.2017 м. Дружківка №136
 
Про створення та затвердження складу робочої групи з розробки проекту Статуту територіальної громади м.Дружківка

З метою створення умов для активізації взаємодії місцевих рад з громадськими інституціями, створення умов з реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні, в рамках Регіонального плану заходів щодо реалізації у 2017 році Національної стратегії розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, керуючись ст.42 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Створити робочу групу з розробки проекту Статуту територіальної громади м.Дружківка та затвердити її склад (додаток 1).
  2. Затвердити Регламент формування і діяльності робочої групи з розробки проекту Статуту територіальної громади м.Дружківка (додаток 2).
  3. Відділу з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету Дружківської міської ради (Мамцева) періодично висвітлювати інформацію про діяльність  робочої групи з розробки проекту Статуту територіальної громади м.Дружківка.
  4. Координацію  роботи  щодо  виконання  даного  розпорядження  покласти  на   секретаря міської ради Бучук І.О.
  5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                                 В.С.  Гнатенко


                                                                                                     Додаток 1

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

                                                                                                     26.06.2017 №136

Склад робочої групи з розробки

проекту Статуту територіальної громади м.Дружківка

Бучук Ірина Олександрівна - секретар міської ради, голова робочої групи;
Верещагін Руслан Олегович -

заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради,   заступник голови робочої групи;  

Поляков Олег Олександрович -

заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради,   заступник голови робочої групи;                                                             

Слесаренко Наталя Євгенівна -

заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради, заступник голови робочої групи;

Мамцева Ірина Валеріївна - начальник відділу з інформаційних та внутрішньополітичних питань  виконавчого комітету Дружківської міської ради;  секретар робочої групи;                                                
Сігора Тетяна Олександрівна - начальник відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради, секретар робочої групи.  

Члени робочої групи:

Бухаркова Тетяна Михайлівна - депутат міської ради; голова громадської організації «Дружківська міська координаційна рада»;
Василенко Жанна Юріївна - голова Громадської ради при виконавчому комітеті Дружківської міської ради (за згодою);
Гайдук Віктор Вікторович - депутат міської ради, член постійної комісії міської ради з питань економічної, інвестиційної політики та підприємництва;
Гейченко Віктор Олександрович - начальник управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради;

Григоренко Володимир

Борисович

- депутат міської ради, голова постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку;
Деснова Олена Леонідівна - начальник міського відділу охорони здоров’я Дружківської міської ради;
Лазебник Світлана Анатоліївна - начальник відділу освіти Дружківської міської ради;
Мазурін Василь Васильович - заступник голови Громадської ради при виконавчому комітеті Дружківської міської ради, член громадської організації «Дружківська міська рада директорів промислових підприємств» (за згодою);
     
Мацко Тетяна Миколаївна    секретар Громадської ради при виконавчому комітеті Дружківської міської ради, голова Дружківської міської організації профспілки працівників освіти і науки України (за згодою);
Небогатікова Галина Григорівна - начальник управління соціального захисту населення Дружківської міської ради, депутат міської ради;
Прус Ірина Миколаївна - депутат міської ради, член постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку;
Степанова Анастасія Валеріївна - головний спеціаліст сектора з юридичних питань відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради;
Трушина Ірина Вадимівна - начальник міського  фінансового управління Дружківської міської ради;
Шейко Олександр Федорович - голова громадської організації «Дружківська організація роботодавців підприємців» (за згодою).

 

Керуючий справами виконкому                                                                         І.В.Курило

 Склад робочої групи з розробки проекту Статуту територіальної громади м.Дружківка підготовлено відділом з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету Дружківської міської ради.

Начальник відділу з інформаційних

та внутрішньополітичних питань                                                                     І.В.Мамцева


                                                                                                                                                                                                    Додаток 2

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

                                                                                                ____________________№_____

РЕГЛАМЕНТ

формування і діяльності робочої групи

з розробки проекту Статуту

територіальної громади м. Дружківка

1. Робоча група з розробки проекту Статуту територіальної громади м. Дружківки (далі – робоча група) утворюється розпорядженням міського голови з метою належної організації процесу розробки, публічного обговорення, прийняття та наступного впровадження Статуту територіальної громади м.Дружківка (далі – проекту Статуту).

2. Робоча група формується на засадах професіоналізму та відповідальності її членів за створення проекту Статуту як місцевого нормативного акту вищої юридичної сили, своєрідної «міської конституції», використання якого у поточній практиці місцевого самоврядування має забезпечити ефективне управління розвитком м. Дружківка у напрямку максимально повного задоволення соціальних потреб та інтересів членів територіальної громади.

3. Робоча група формується з додержанням представництва у її складі основних інституцій, які представляють інтереси територіальної громади, бізнесу та органів місцевого самоврядування, зокрема: політичних партій, громадських організацій,  міської ради та її органів.

4. Робоча група складається з голови, заступників голови, секретаря та членів групи. Голова робочої групи представляє її у зовнішніх стосунках, організовує та спрямовує її роботу у відповідності із затвердженим планом.

5. Заступники голови робочої групи за дорученням голови забезпечують виконання поточних завдань діяльності робочої групи, здійснюють за відповідними напрямками поточну координацію діяльності членів групи між собою, а також забезпечують належний взаємозв’язок робочої групи із органами місцевого самоврядування, іншими органами публічної влади та інститутами громадянського суспільства, що діють на території міста, із залученими експертами.

За дорученням голови один із заступників (заступники) може призначатися відповідальним за підготовку і проведення засідання робочої групи, здійснювати головування на засіданні.

6. Секретар робочої групи забезпечує інформаційний зв’язок між членами робочої групи та робочої групи з іншими інстанціями, які беруть участь у розробці, фаховому та публічному обговоренні проекту Статуту та супутніх документів, організовує протоколювання діяльності робочої групи, за дорученням голови готує матеріали для публікації у ЗМІ.

7. Діяльність робочої групи базується на засадах відкритості, гласності та відповідальної демократії – з максимальним врахуванням думки усіх бажаючих її висловити та суворим додержанням прийнятих колегіально рішень.

8. Робота групи здійснюється як в ході її засідань, так і в режимі дистанційного інформаційного спілкування між членами робочої групи – при сповіщенні про заходи, що готуються, при попередньому ознайомленні з проектами створюваних документів та зборі письмових зауважень та пропозицій до них.

9. Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини загального складу робочої групи.

10. Розгляд питань здійснюється у відповідності із порядком денним, який на початку засідання пропонується головуючим і затверджується робочою групою.

11. За запрошенням або з дозволу голови у засіданні робочої групи можуть брати участь без права дорадчого голосу і особи, які не є членами робочої групи. Ним також може бути надано головуючим право виступати та задавати запитання.

11. Порядок денний, склад учасників, хід обговорення та прийняті рішення фіксуються у протоколі, який за підсумками кожного засідання оформлюється секретарем робочої групи і підписується головуючим та секретарем.

12. За підсумками обговорення питання може проводитися голосування. Рішення робочої групи приймається відкритим голосуванням за більшістю голосів від числа присутніх членів робочої групи. За рівності голосів голос головуючого є визначальним.

13. При розгляді оперативних питань або питань, що не потребують детального обговорення, за рішенням голови робочої групи може проводитись голосування членів робочої групи у дистанційному режимі. При цьому рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували надсиланням електронних або факсових повідомлень більшість членів від загального складу робочої групи.

14. У разі, якщо хтось з членів робочої групи принципово не згодний із варіантом прийнятого рішення, він (вона) може висловити у письмовому вигляді свою особисту думку, яка додається до протоколу засідання і за бажанням автора оприлюднюється секретарем або ним (нею) самим при висвітленні рішення робочої групи.

15. Члени робочої групи можуть брати участь у публічних заходах з обговорення проекту Статуту та наступного впровадження прийнятого Статуту як представники робочої групи. При цьому, якщо власна думка члена робочої групи стосовно Статуту або його певної норми не співпадає із сутністю рішення, прийнятого робочою групою, він (вона) має право висловлювати цю думку, але не від імені робочої групи, а виключно як свою особисту.

16. Члени робочої групи попри те, що вони представляють різні політичні сили, різні суспільні сектори, додержуються у спільній роботі в робочій групі принципів взаємоповаги, толерантності, ділової та службової етики, забезпечуючи максимально виважене відношення до спільної справи створення і впровадження Статуту в інтересах усієї територіальної громади м.Дружківка.   

Керуючий справами виконкому                                                                   І.В.Курило

     Регламент  формування і діяльності робочої групи з розробки проекту Статуту територіальної громади м.Дружківка підготовлено відділом з інформаційних та внутрішньополітичних питань виконавчого комітету Дружківської міської ради.

Начальник відділу з інформаційних

та внутрішньополітичних питаньу                                                                     І.В.Мамцева