Документ № 150 від 14.07.2017 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

18.07.2017


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

14.07.2017 м. Дружківка №150
 
Про внесення змін до розпорядження міського голови від 31.10.2016 № 232 “Про затвердження планів діяльності Дружківської міської ради та міського голови з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік”
     З метою реалізації державної регуляторної політики в частині планування діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів, відповідно до ст. ст. 7, 32 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та наданих міському голові повноважень згідно з рішеннямиміської ради від 14.07.2004          № 4/17-3 "О порядке подготовки и принятии регуляторных актов Дружковским городским советом" та від 26.11.2008 № 5/28-28 “Про передачу повноважень з затвердження   планів   діяльності   з   підготовки  проектів  регуляторних  актів”, керуючись ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:1.  Внести зміни до розпорядження міського голови від 31.10.2016 №  232 “Про затвердження  планів діяльності Дружківської міської ради та міського голови з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік”, доповнивши план діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік пунктом 2 (додаток).2. Відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради (Сігора), відділу економічного аналізу, прогнозування та соціального розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради (Коротун) забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради згідно з діючим законодавством.3.  Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Полякова О.О.

Міський голова                                                                           В.С.Гнатенко


Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

14.07.2017  № 150

 

               Доповнення до плану діяльності Дружківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

Вид проекту

Назва проекту

Ціліприйняттяпроекту

Строкпідготовкипроекту

Найменування органівта підрозділів,відповідальних зарозроблення проекту

1.

Рішенняміської ради

«Про затвердження правил благоустрою території   м.  Дружківка»

Забезпечення порядку здійснення благоустрою та санітарного утримання території міста Дружківка

липень-серпень 2017 року

Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради

                                                                                                                            

Керуючий справами виконкому                                                                                                                         І.В. Курило

 

Доповнення до плану діяльності Дружківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік підготовлено відділом економічного  аналізу, прогнозування та соціального розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради

 

Начальник відділу                                                                                                                                              М.С.Коротун