Документ № 228 від 19.10.2017 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

24.10.2017


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

19.10.2017 м. Дружківка №228
 
Про внесення змін до розпорядження міського голови від 31.10.2016 № 232 “Про затвердження планів діяльності Дружківської міської ради та міського голови з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік”
З метою реалізації державної регуляторної політики в частині планування діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів, відповідно до ст. ст. 7, 32 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та наданих міському голові повноважень згідно з рішеннямиміської ради від 14.07.2004          № 4/17-3 “О порядке подготовки и принятии регуляторных актов Дружковским городским советом” та від 26.11.2008 № 5/28-28 “Про передачу повноважень з затвердження  планів   діяльності   з   підготовки  проектів  регуляторних  актів”, керуючись ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

1.  Внести  зміни  до  розпорядження  міського  голови  від  31.10.2016 № 232 “Про затвердження  планів діяльності Дружківської міської ради та міського голови з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік”, доповнивши план діяльності Дружківської міської  ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік  пунктом 4 (додаток).

2. Відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради (Сігора), відділу економічного аналізу, прогнозування та соціального розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради (Коротун) забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради у відповідності до чинного законодавства України.

3.  Координацію  робіт  щодо  виконання даного розпорядження покласти  на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Полякова О.О.

Міський голова                                                                           В.С.Гнатенко


Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

19.10.2017  № 228

 

               Доповнення до плану діяльності Дружківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

Вид проекту

Назва проекту

Цілі

прийняття

проекту

Строк

підготовки

проекту

Найменування органів

та підрозділів,

відповідальних за

розроблення проекту

4.

Рішення

міської ради

«Про затвердження порядку розміщення вивісок у місті Дружківка»

Врегулювання порядку розміщення вивісок та забезпечення комплексного підходу до розміщення конструкцій на фасадах будівель

жовтень 2017 року

Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради

                                                                                                                            

Керуючий справами виконкому                                                                                                                         І.В. Курило

Доповнення до плану діяльності Дружківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік підготовлено

відділом економічного  аналізу, прогнозування та соціального розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради

 

Начальник відділу                                                                                                                                              М.С.Коротун