Документ № 20 від 16.01.2018 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

16.01.2018 м. Дружківка №20
 
Про затвердження Положення про комісію виконкому Дружківської міської ради з питань розгляду звернень громадян

 

         На виконання  Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити Положення про комісію виконкому Дружківської міської ради з питань розгляду  звернень громадян ( додаток).

2. Координаційне забезпечення виконання даного розпорядження покласти на загальний відділ виконкому міської ради (Кухарова).

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти  на керуючого справами виконкому Курило І.В.

 

Міський голова                                                                               В.С. Гнатенко


 

 

                                                                                                                                     Додаток

                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                    розпорядження міського голови

                                                                                                                                    16.01.201820

 

                                                        ПОЛОЖЕННЯ

про комісію виконкому Дружківської міської ради з питань розгляду звернень громадян

1. Комісія виконкому Дружківської міської ради з питань розгляду звернень громадян (далі- комісія) утворюється для сприяння громадянам у вирішенні питань, з якими вони звертаються до виконкому міської ради.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про звернення громадян» (зі змінами), «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпорядженнями голови Донецької облдержадміністрації, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами та даним Положенням.

3. Порядок створення комісії:

3.1. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням міського голови.

3.2.Комісію очолює міський голова. Заступником голови комісії є керуючий справами    виконкому, секретарем – начальник загального відділу. У разі відсутності голови комісії його функції здійснює заступник голови комісії. У разі відсутності секретаря – один з членів комісії за дорученням заступника голови комісії.

3.3. Основною  формою роботи комісії є її засідання, які проводяться в третій четвер щомісяця.

3.4. Засідання  комісії є правомочним,  якщо на ньому присутні більше половини її  членів. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням більшості голосів її членів.

3.5. За результатами роботи комісії складаються  протоколи.

3.6. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснює секретар комісії.

4. Основними завданнями комісії є:

  • Аналіз стану виконання доручень голови Донецької обласної держадміністрації, його заступників та міського голови за зверненнями громадян.
  • Контроль за станом вирішення питань інвалідів ВВВ, Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, Героїв  Радянського Союзу, матерів-героїнь, ветеранів війни та праці, учасників АТО, інвалідів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних  сімей, одиноких матерів.
  • Аналіз стану розгляду звернень громадян:

     - що залишені на контролі до остаточного вирішення питань;

    - в яких оскаржуються дії органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;

    - суспільно значущих повторних та колективних;

    - розглянутих з порушенням вимог діючого законодавства про звернення громадян  та  виконавської дисципліни;

    - рекомендованих за підсумками проведення «Дня контролю».

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:

  • Запрошувати на свої засідання відповідних фахівців та, при необхідності, громадян  для участі у розгляді запланованих питань.
  • Визначати потребу у виїзних засіданнях комісії.
  • Заслуховувати на засіданнях комісії  звіти   керівників структурних підрозділів міської ради, керівників комунальних підприємств,  які надають послуги населенню про стан роботи із зверненнями громадян.
  • Припиняти у відповідності  до вимог ст. 8  Закону України «Про звернення громадян» листування з заявниками або поновлювати розгляд повторних звернень та надавати додаткові доручення відповідним посадовим особам.
  • Одержувати у встановленому порядку необхідну інформацію від структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій.
  • При наявності підстав готувати пропозиції щодо притягнення посадових осіб, винних у порушенні законодавства про звернення громадян, до відповідальності, передбаченої законодавством України.
  • Результати роботи комісії оприлюднювати на веб-порталі виконкому міської ради.

 

Керуючий справами виконкому                                                                 І.В. Курило

 

Положення про комісію виконкому Дружківської міської ради з питань розгляду звернень громадян підготовлено загальним відділом виконавчого комітету Дружківської міської ради.

 

Начальник загального відділу                                                                  Ю.І. Кухарова