Документ № 33 від 31.01.2018 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

02.02.2018


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

31.01.2018 м. Дружківка №33
 
Про затвердження Порядку організації проведення керівництвом виконкому Дружківської міської ради особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, особистих, спільних, виїзних, прийомів громадян, проведення телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія» з питань, що належать до компетенції виконавчого комітету Дружківської міської ради

 

         З метою забезпечення реалізації громадянами України,  іноземцями,  особами без громадянства, у тому числі біженцями, конституційного права на отримання у повному обсязі безоплатної первинної правової допомоги та обґрунтованої відповіді на звернення, у тому числі викладені в усній формі, на виконання Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про безоплатну правову допомогу», Указу Президента України від 07.02.2008  № 109/2008  «Про першочергові  заходи відносно забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів  державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 (із змінами), Класифікатору звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858 (зі змінами та доповненнями),  керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»:

1. Затвердити  Порядок  організації  проведення  керівництвом  виконкому Дружківської   міської  ради особистих прийомів  осіб, які    потребують   безоплатної   первинної   правової     допомоги, особистих,   спільних,   виїзних   прийомів громадян,   проведення телефонного   зв’язку   з   населенням «Гаряча лінія» з питань, що належать   до   компетенції виконавчих органів  Дружківської міської ради (додається).

2. Секретарю міської ради, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальникам структурних підрозділів міської ради забезпечити проведення особистих, спільних, виїзних прийомів  громадян, проведення  телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія» згідно із затвердженим порядком.

3. Завідувачу сектору з юридичних питань відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконкому міської ради Троценко В.С. забезпечити прийом осіб, які потребують безоплатної первинної допомоги, з питань, що належать до компетенції  виконкому міської ради, у відповідності до цього порядку.

4. Загальному відділу виконкому міської ради (Кухарова):

4.1.  створити в громадській приймальні виконкому сприятливі умови, необхідні для організації особистого прийому громадян з питань, що належать до компетенції  виконавчих органів Дружківської міської ради;

4.2  забезпечити  систематичне інформування  населення  про проведення особистих, спільних, виїзних прийомів громадян проведення телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія»;

4.3. забезпечити складання щомісячних відомостей про результати додержання графіків прийомів та надання їх до 10 числа місяця, наступного за звітним, міському голові.

5. Вважати  такими,  що  втратили  чинність  розпорядження  міського  голови  від   22.06.2012 № 126 «Про затвердження  порядку організації проведення  керівництвом  виконкому Дружківської   міської  ради особистих прийомів громадян, осіб, які    потребують   безоплатної   первинної   правової     допомоги, відкритих,  виїзних   прийомів, проведення телефонного   зв’язку   з   населенням «Гаряча лінія» з питань, що належать   до   компетенції виконкому міської ради» та від 29.12.2015 № 223 «Про внесення змін до розпорядження  міського голови від 22.06.2012 № 126 «Про затвердження  порядку організації проведення  керівництвом  виконкому Дружківської   міської  ради особистих прийомів громадян, осіб, які    потребують   безоплатної   первинної   правової     допомоги, відкритих,  виїзних   прийомів, проведення телефонного   зв’язку   з   населенням «Гаряча лінія» з питань, що належать   до   компетенції виконкому міської ради»

6. Координаційне забезпечення щодо  виконання даного розпорядження покласти на загальний відділ виконавчого комітету Дружківської міської ради  (Кухарова).

7. Контроль  за  виконанням  даного  розпорядження  покласти  на  керуючого  справами виконкому Курило І.В.

Міський голова                                                                                 В.С. ГнатенкоВкладення: